Aradığınız içerik bulunamamıştır...

© 2020 HAK-İŞ Konfederasyonu

HAK-İŞ FİLİSTİN ve KUDÜS KOMİTESİ

HAK-İŞ FİLİSTİN ve KUDÜS KOMİTESİ


Komite BaşkanıHÜSEYİN TANRIVERDİ

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ın başkanlığını yürüttüğü “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği” çalışmaları çerçevesinde, Konfederasyonumuz bünyesinde 07.08.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile “HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi” kurulmuş, başkanlığına Sn. Hüseyin Tanrıverdi getirilmiştir. Konfederasyonumuz bünyesinde kurulan komite, Filistin ve Kudüs Davası ile ilgili faaliyetler ve politikalar geliştirmektedir.

HAK-İŞ tarafından kurulan Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi, Filistin sorununu uluslararası platformlara taşıyarak, meselenin çözümü konusunda dünya ülkelerini bilinçlendirmeyi, zulüm altında yaşayan halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımlaşmayı ve onlarla dayanışma içerisinde olmayı hedefler.

Komite, Filistin ve Kudüs meselesi üzerinde uluslararası sendika desteği ve yardımı sağlamak, Kudüs ve Filistin’i korumak için uluslararası ve bölgesel bir kamuoyu oluşturmak, üyeler ile dünyadaki meslektaşları arasında bağlantı kurmayı amaçlar.

HAK-İŞ, Filistin ve Kudüs’e yardım adına işbirliği dairesini genişletmek için kurumlar arasında kardeş kurum uygulamasını gerçekleştirmenin yanında üyeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmayı ve ortak çalışma ortamları oluşturmayı kendisine bir görev bilir.

Komite, Filistin halkını desteklemek ve Kudüs davasının başarıya ulaşması için, dünyada bulunan tüm sendikal kuruluşların desteğini alarak sendika aracılığıyla kamuoyu baskısı oluşturmak, birliğin üyeleri ve ortakları arasındaki koordinasyonu sağlamayı amaçlar.


© 2020 HAK-İŞ Konfederasyonu