GENÇ SENDİKACILAR EĞİTİM YOLUYLA BİLİNÇLENİYOR PROJESİ


Projenin Adı: Genç Sendikacılar Eğitim Yoluyla Bilinçleniyor


Projenin Ana Başlığı (Tabi Olduğu Program): Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı


Projenin Yararlanıcısı/Yürütücüsü: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Gençlik Komitesi


Projenin Uygulama Dönemi / Etkinlik Tarihi ve Yeri: 10-11 Eylül 2019 / Ankara


Projenin Amacı: Üniversite öğrencileri ile çalışma hayatında 18-32 yaş aralığında çalışan gençlerin eğitim yoluyla kapasitelerini artırmak, gençlere kanundan doğan hukuki haklarını ve toplu iş sözleşmesi süreçlerini anlatmak, gençler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak ve sosyal medya kullanımını öğreterek etkin bir iletişim becerisini kazandırmaktır.Gençlerin işgücü piyasasına hazırlık sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak işgücü piyasasında ve örgütlenmede yaşadıkların sorunların çözümüne destek olmak, sendikal mücadelede yer almalarını teşvik etmek ve eğitim yoluyla kapasitelerini artırmak amaçlanmaktadır.Projenin Sonuçları: Eğitim kapsamında, HAK-İŞ'e üye sendikaların Genel Merkezlerinde ve işkolu sendikalarımızın örgütlü olduğu işyerlerinde çalışan genç emekçiler ile Ankara’da yükseköğrenim gören üniversiteli gençlere 2 (iki) gün süreli eğitimler verilmiştir. Bu etkinlik ile gençlerin eğitim yoluyla kapasiteleri güçlendirilmesine, gençlere örgütlenme bilincinin kazandırılmasına, iletişim becerilerinin geliştirilmesine ve sosyal medyanın etkin kullanımı konularında bilgi ve birikim düzeylerinin artırılmasına katkı sunulmuştur.Kurumun Projedeki Rolü: AB Sivil Düşün Platformu kapsamında gerçekleştirilen bu projenin koordinatörü HAK-İŞ Konfederasyonu’dur. Eğitime katılan gençler, HAK-İŞ’e bağlı üye sendikalarla ve Ankara’daki üniversiteler ile temasa geçilerek davet edilmiştir. Bu proje ile genç çalışanların bireysel kapasitesi ile mensubu olduğu sendikaların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı verilmiştir. Böylece, HAK-İŞ Konfederasyonu Gençlik Komitesi’nin de kurumsal kapasitesi gelişmiştir.

Projenin web sayfası: Eğitime ilişkin haberlere Konfederasyonun web sayfasından (www.hakis.org.tr ) ulaşılabilir© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu