YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ


Projenin Adı: Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi


Projenin Ana Başlığı: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Projenin Uygulama Dönemi ve Yeri: 8 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 / Türkiye genelinde 7 il (Kahramanmaraş, Çorlu / Tekirdağ, Trabzon, Van, Aydın, Yozgat, Diyarbakır) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Lefkoşa).


Projenin Amacı: Bu proje ile HAK-İŞ’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu Türkiye Genelinde 7 pilot ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa’da faaliyet gösteren işletmelerde çalışan kadın ve erkek temsilciler ile şube yönetimlerinin katılımı ile toplam 400 kişiye Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik Eğitim Modülü’nü uygulamak, eğitim sonunda yapılacak anket çalışması ile kadın üyelerin ihtiyaç duyduğu diğer eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kadınların işgücü piyasasına katılımlarını eğitim yoluyla arttırıcı uygulama ve politikalar geliştirmek, kadın çalışanların eşit fırsatlar, eşit davranma şekli ve eşit katkı temelinde toplumsal haklarda eşit olduğu bilincini yaygınlaştırmak, sosyal diyalog mekanizmasını kadın çalışmaları boyutuyla güçlendirmek, kadınların toplumsal ve sendikal hayatta rol ve statülerini yükseltmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.


Projenin Sonuçları: Toplumsal Cinsiyet Algısı, Kapsamı ve Mobbing, Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar, İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması, Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar, Toplu İş Sözleşmelerinde Müzakere Teknikleri, Sivil Toplum ve Sendikal Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve Kadın Temsili, Aktif Vatandaşlık, İletişim Becerileri konu başlıklarında 2 (iki) gün süreli eğitimler verilmiştir.


Eğitimler her ilde ayrı ayrı düzenlenmiş olup, her ilden 50’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerden toplamda 576 kişi faydalanmıştır.

Kurumun Projedeki Rolü: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen proje, HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu’nun gözetimi ve takibinde, HAK-İŞ Genel Sekreterliği’nin koordinasyonunda, HAK-İŞ Proje Uygulama ve Koordinasyon Birimi’nin bilgi, deneyim ve birikimleri desteğinde yürütülmüştür ve öngörülen hedeflere ulaşılarak tamamlanmıştır. Bu proje ile HAK-İŞ, sendikalı kadınların eğitim yoluyla kapasitelerinin güçlenmesine katkı sunmuştur, örgütlü teşkilatın cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını arttırmıştır ve üye sendikaların örgütlü olduğu diğer iş yerlerindeki kadın çalışanlara da örnek model oluşturmuştur.

Projenin web sayfası: Eğitime ilişkin tüm haberlere Konfederasyonun web sayfasından (www.hakis.org.tr) ulaşılabilir.© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu