ARSLAN: “B20-L20-G20 YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDI”

19 Mart 2015 14:00, Haberler


ARSLAN: “B20-L20-G20 YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDI”

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 2015 tarihinde Cenevre’de ILO binasında düzenlenen B20-L20-G20 Birinci Yönlendirme Komitesi toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, L20 temsilcileri Sharan Burrow ve John Evans, B20 temsilcileri Daniel Rioja, Ali Koç ve Yağız Eyüpoğlu ile G20 temsilcisi Erhan Batur da katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, L20 Türkiye adına yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

 

"L20 Türkiye adına saygılarımla selamlıyorum.

 

Öncelikle B20`nin L20 ile işbirliği yapmak ve B20-L20 çalışmasını koordine etmek üzere bir B20-L20-G20 yönlendirme komitesi kurmak istemesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim.

 

Antalya’da gerçekleştirilen toplantı; B20 ile çalışma hayatında eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldıracak ortak çalışma alanları belirleme beklentimizi artırmıştır.

 

Biz L20 olarak, dünya ekonomisi ile ilgili yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

Büyümeye start verebilmek için orta ve düşük gelirlilerin ücret ve satın alma güçlerinin artırılması gerekiyor.

 

Ek olarak, yatırımlar açısından daha iyi bir iklim sağlanabilmesi için altyapıya ayrılan kaynakların artırılması gerekiyor.

 

Büyümenin artırılması, iş yaratılması, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma elde edilebilmesi bir yandan daha fazla satın alma gücü gerekilirken diğer yandan, üretken yatırımın desteklenmesini gerektiriyor.

 

Küresel iş açıklarının kapatılması ve ekonomik büyüme sağlanabilmesi için genişletilmiş kamu ve özel yatırımlarının zorunlu olduğuna inanıyoruz.

 

Uzun dönem verimlilik sağlayacak bir potansiyel geliştirmek için çevreci ve insan onuruna yakışır işler yaratacak düşük karbon ekonomisinin desteklenmesi gerekiyor.

 

L20 için diğer bir öncelik de güvencesiz istihdamın azaltılması ve başta kadın ve gençler  olmak üzere,  hassas grupların faaliyetlerini artıracak kapsayıcı iş gücü piyasalarının teşvik edilmesidir.

 

Bu nedenle çocuk ve yaslı bakımı, sağlık ve eğitim gibi bakım ekonomisine daha fazla yatırım yapılması gerektiğine inanıyoruz.

 

Genç istihdamının, kaliteli mesleki eğitim ve çıraklık gibi stratejilerle desteklenmesi gerekir. Beceri geliştirmeye ve yeniliğe öncülük eden yapısal politikalar belirlenmelidir.

 

Son olarak, bugüne kadar isçi ve ailelerinin yaşam standartlarında bir gelişme göremediğimizden, geçmiş ve gelecek G20 taahhütlerinin etkin bir şekilde izlenmesini öneriyoruz.

 

Türkiye dönem başkanlığında kurulan B20-L20-G20 Yönlendirme Komitesinin çalışma hayati acısından G20 Zirvesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.”

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

19 Mart 2015 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu