HAK-İŞ KONFEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

17 Temmuz 2014 14:00, Basın


HAK-İŞ KONFEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ

17 Temmuz 2014 /Ankara

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Ramazan Ayı ve Bayramının Kutlaması, İsrail’in Saldırılarını Kınama, Torba Kanun Hazırlıkları ve Taşeron Çalışma ile ilgili düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Örgütlenme Çalışmaları, HAK-İŞ Kısa Film Yarışması, Yardım Kampanyaları gündem maddeleri ile 14 Temmuz 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

 

1. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, her türlü dayanışma ve yüce duygunun tezahür ettiği, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı şerifin ve Ramazan Bayramının şimdiden Ülkemize, Milletimize, İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni etmektedir.

 

2.HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, İsrail’in Ramazan ayında tüm insani değerleri ayaklar altına alarak katliamlar zincirine bir yenisini ekleyerek Filistin-Gazze’ye yeni bir kuşatma başlatmasını, sivil halka bombalar yağdırarak katliam yapmasını şiddetle kınıyor ve telin ediyoruz.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak haklı ve onurlu şekilde direnen mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ederek uluslararası toplumu katliam saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz.

 

3.HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 37 gündür ele alınan İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin tamamlanmasını olumlu karşılamaktadır. Plan Bütçe görüşmelerine Konfederasyonumuz görüş ve önerileri ile çalışanlar adına katkı sunmuştur.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının; Maden emekçileri, taşeron sistemi, toplumsal adaleti zedelemeden prim ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, iş sağlığı ve güvenliği, sendikalar, sosyal güvenlik, kadın çalışanlar ev işçileri ile ilgili çalışma hayatı açısından önemli birçok düzenlemeyi içermesinin bir ihtiyaç olduğunu vurgular.

 

Ancak HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan Kanun Tasarısı içerisinde yer alan başta taşeron çalışma ile ilgili olmak üzere bazı düzenlemelerin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunun altını çizmektedir.

 

Konfederasyonumuzun 3 Haziran 2014 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı “Taşeron İşçi Gerçeği” araştırması sonuçları taşeronlaşmanın ülkemizde geldiği aşamayı ortaya koymaktadır.

(Bakınız:http://www.hakis.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=746:hak-ten-taeron-cs-gerce-aratirmasi&catid=11:haber&Itemid=10 )

 

“Taşeron İşçisi Gerçeği” araştırma sonuçlarının, Tasarı görüşmelerinde dikkate alınmasını umuyoruz.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak alt işverenlik uygulamasının ıslah edilmesine yönelik çalışmalar ülkemizin kabul ettiği 94 sayılı ILO Sözleşmesi ve yargı kararları doğrultusunda yapılmalı, geçici işçilerin kadro sorunu çözülmelidir.

 

4.HAK-İŞ Başkanlar Kurulu; TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda kademeli olarak %3’e çıkacak olan işkolu barajının %1’de sabitlenmesinden büyük memnuniyet duymuştur.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, yetki sorunlarının çözümü için uygulamaların, ESK üyesi Konfederasyonlara üye tüm sendikaları kapsamasının adil ve gerçekçi olacağını vurgular

 

5.HAK-İŞ Başkanlar Kurulu tarafından; Türkiye’de halk tarafından 10 Ağustos 2014 tarihinde sandığa gidilerek doğrudan ilk kez cumhurbaşkanı seçilecek olmasının ülkemiz demokrasisi açısından yeni ve olumlu bir aşama olarak değerlendirilmiştir.

 

Halkın kimi istiyorsa onu cumhurbaşkanı seçecek olması, kimin cumhurbaşkanı olacağına halkın karar verecek olması, millet iradesinin tam tecellisi açısından son derece önemlidir. Sandıktan güçlü bir cumhurbaşkanı çıkacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarının, ülkenin tamamını kucaklamaya yönelik söylemlerinden memnuniyet duyuyoruz.

 

Ancak yaptığı çeşitli açıklamalarda “toplumu kucaklayan bir cumhurbaşkanı, birliği ve beraberliği temsil eden bir cumhurbaşkanı istiyoruz", “Türkiye'yi önümüzde 5 yıl selametle, sükunetle, kavga etmeden, gerginlik yaratmadan, ayrılıp bükmeden, zıtlaştırmadan ve cepheleştirmeden, bütün vatandaşları, 76 milyon insanımızı birleştirecek cumhurbaşkanı seçeceğiz" şeklinde mesajlar veren Cumhurbaşkanı çatı adayı Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun söylem ve eylemleri arasında büyük tezatlar bulunmaktadır.

 

Yine aynı şekilde seçim sloganları arasında “Bir Cumhurbaşkanı Düşünün Ayrımcılık yapmıyor. Birleştiriyor, barıştırıyor” ile “Bir Cumhurbaşkanı Düşünün Herkese Demokrat" şeklinde ifadeler yer alan Sayın Selahattin Demirtaş da çelişkili bir tutum içerisindedir.

 

Her iki Cumhurbaşkanı adayının toplumun tüm kesimlerini kucaklama iddiaları ile kurum ziyaretlerindeki tercihleri arasında büyük bir çelişki vardır. Henüz adayken kurum ve kuruluşlar arasında ayrım ve dışlama yapılmasını çelişkili buluyoruz. Adayların söylemleri ile icraatlarında tutarlı olmalarını ilkesel bir eleştiri olarak ortaya koymayı sorumluluk olarak görüyoruz.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ve barış ortamında gerçekleşmesi için ilgili tüm kesimlerin sağduyulu ve sorumlu hareket etmesini temenni etmektedir.

 

6.HAK-İŞ, son dönemde başlattığı örgütlenme atağıyla büyümeye devam etmektedir. HAK-İŞ’in örgütlü olduğu işkolu sayısı 18’e, toplam üye sendika sayısı ise 21’e yükselmiştir.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuza üye sendikalarımızın örgütlenme çalışmalarını hızlı ve etkin olarak sürdürmesinden büyük memnuniyet duyduğunun ve bu çalışmaların devam edeceğinin altını çizmiştir.

 

Başkanlar Kurulu, İletişim ile İnşaat işkollarında da sendikaları hızla kurarak HAK-İŞ’in tüm işkollarında örgütlülüğünü sağlama yönündeki kararlılığının devam etmesinin önemine vurgu yapmıştır.

 

7.HAK-İŞ Başkanlar Kurulu,  HAK-İŞ'in “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla başlattığı Kısa Film Yarışmasının bu yıl üçüncüsünün gerçekleştiriliyor olmasını memnuniyetle karşılamaktadır

 

Ana teması Emek olan ve son başvuru tarihi 30 Eylül 2014 olarak belirlenen Kısa Film Yarışması emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmayı, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmayı amaçlaması nedeniyle önemlidir. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, kısa film yarışmasının üçüncüsünü yoğun bir katılımla ve başarıyla sonuçlandırmayı umuyoruz.

 

Bakınız: http://www.hakiskisafilm.org/)

 

8.HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak; sadece tarih ve medeniyet sorumluluğumuzun değil, insani olarak, emek örgütü olarak sorumluluğumuzun da bir gereği olarak dünyadaki tüm mağdur ve mazlumlara yardım eli uzatmaya devam edeceğimizi, onlarla dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha teyit ederiz. Yardım faaliyetlerimizi daha organize ve güçlü şekilde yapabilmek için Konfederasyonumuzca bağış hesabının açılmış olması son derece önem arz etmektedir.

 

Ulusal ve uluslararası sorunların giderilmesine katkı sağlamayı amaçlayan HAK-İŞ Konfederasyonunun Bağış Hesabının bilgileri: HAK-İŞ Konfederasyonu, Ziraat Bankası, Akay Şubesi, Hesap No: 5994340-5012 IBAN No: TR62 0001 0007 6005 9943 0405 0012)

 

 


 

HABERE AİT GÖRSELLER :

17 Temmuz 2014 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu