HAK-İŞ KONFEDERASYONU 38. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ SONUÇ BİLDİRİSİ

25 Ekim 2013 14:00, Haberler


HAK-İŞ KONFEDERASYONU

38. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

SONUÇ BİLDİRİSİ

25.10.2013

 

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 38. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri 22-23 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

 

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 22 Ekim 2013 tarihinde “Emek” temasıyla, “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla HAK-İŞ II. Kısa Film Yarışması Ödül töreni Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili ve HAK-İŞ Onursal Genel Başkanı Sayın Salim Uslu, AK Parti Manisa Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Sayın Hüseyin Tanrıverdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Halil Etyemez, Şanlıurfa Valisi Sayın Celalettin Güvenç, TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Harun Karacan, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Sayın Mehmet Emin Esin ve Halit Ortaköy başta olmak üzere, çok sayıda Milletvekilinin, Sivil Toplum Örgütü ve Siyasi Parti Temsilcisinin, Bürokratların, Akademisyenlerin ve KKTC’den, ülkemizin 81 ilinden HAK-İŞ Teşkilatının yoğun katılımı ile başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir.

HAK-İŞ olarak, 58 filmin katıldığı kısa film yarışması ile emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmayı, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmayı amaçlayan Konfederasyonumuzun bu amacına emin adımlarla ulaşması memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. HAK-İŞ olarak, kısa film yarışmasının ikincisini başarmaktan büyük kıvanç elde ettik.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu 38. Kuruluş yıldönümünde aynı zamanda ülkemizin çeşitli üniversitelerinden 60 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirdiği “Emek ve Toplum Kongresi” ile akademik bir tartışmaya ev sahipliği yapmıştır. Kongrenin protokol konuşmaları bölümünde Sağlık Bakan Yardımcısı Agâh Kafkas, AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, TBMM İdare Amiri, Çorum Milletvekili, HAK-İŞ Onursal Genel Başkanı Salim Uslu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı birer konuşma yapmıştır.

 

Emek ve Toplum Kongresi çerçevesinde, iki panel ve bir akademik tartışma gerçekleştirilmiştir. Paneller öncesinde, Prof. Dr. Vedat Bilgin, "HAK-İŞ'in Çalışma Hayatında Yeri" başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin yaptığı "Sendikalar, Çalışma Hayatı, Evrenselleşen Sosyal Sorunlar" adlı ilk panelde, Doç. Dr. Oğuz Karadeniz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan ve Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, sırasıyla, "Türkiye'de Çalışma Hayatının Güncel Sorunları", "Evrensel Yeni Sosyal Sorunların Emek Piyasası Üzerine Etkileri" ve "Refah Devleti ve Sendikalar" başlıklı sunumlar yapmıştır.

 

Öğleden sonraki ikinci panelin moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Burhanettin Duran gerçekleştirmiştir. "Çalışma Hayatı, Yeni Anayasa, Demokratik Gelişim, Sendikalar, Emek ve Toplum" panelinde, "Yeni Anayasa, Demokratik Gelişim ve Emek" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Yavuz Atar, "Stratejik Yönetim, Sendikalar ve Kurumsal Gelişim" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Mehmet Barca ve "HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi'nin Akademik Yayıncılık Açısından Çalışma Hayatına Etkisinin Değerlendirilmesi" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Mehmet Karataş söz almıştır.

 

Emek ve Toplum Kongresi, "Bu Çerçevede HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisinin Toplumsal Sorunların Çözümüne Katkısı Ne Olabilir?" başlıklı akademik tartışma ile tamamlanmıştır. Doç. Dr. Erdinç Yazıcı'nın moderatörlüğü yaptığı bu bölümde, akademisyenlerin görüş ve önerileri ile Emek ve Toplum Dergisi'nin toplumsal sorunların çözümüne katkısının ne şekilde olabileceğine dair yol haritası ortaya çıkmıştır.

 

Emek ve Toplum Kongresi’nde Sendikalar, Çalışma Hayatı, Evrenselleşen Sosyal Sorunlar ve Toplumsal Hareketler ile Çalışma Hayatı, Yeni Anayasa, Demokratik Gelişim, Emek ve Toplum konularında paneller yapılmış ve panellerde ele alınan konular bağlamında “HAK-İŞ ve Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisinin Toplumsal Sorunların Çözümüne Katkısı Ne Olabilir?” başlıklı bir Akademik Tartışma gerçekleştirilmiştir.

 

İki gün süren bilim ve sanatın sendikal bakış açısıyla harmanlandığı etkinliklerle HAK-İŞ Konfederasyonu endüstri ilişkiler sistemi içerisindeki farklı, etkin, özgün sendikal anlayışına denk düşen başarılı etkinlikler gerçekleştirmiştir.

 

17 sendikasıyla Türkiye’nin ikinci büyük işçi konfederasyonu olan HAK-İŞ, klasik sendikacılık anlayışı yerine hayata ve insana dair her alanda faaliyetleri ile Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sürdürecektir.

 

Ülkemizin gündeminde bulunan konuları ile çalışma hayatı sorunlarının değerlendirildiği etkinliklerde;

- Son yıllarda işgücü piyasamız açısından son derece önemli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiş olsa da işsizlik ve istihdam oranlarında rakamsal iyileşmeler görülse de hala çözüm bekleyen sorunlar olduğu vurgulanmıştır.

- İşgücü piyasası açısından sorun olan konuların başında alt işverenlik uygulamasının olduğu belirtilerek, alt işverenlik uygulamasını teşvik eden politikaların terk edilmesi gerektiği belirtilmişti.r Taşeron işçilerinin durumunun düzeltilmesi anlamında 94 sayılı ILO sözleşmesinin referans olarak dikkate alınması gerektiği ve kamudaki asli görev ve süreklilik arzeden işlerin kamu işçileri eliyle görülmesi, taşeron çalıştırılmaması ve kamudaki geçici işçilere kadro verilmesi talep edilmiştir.

 

- Çalışma hayatının önemli gündem maddelerinden Kıdem Tazminatı konusunda ise Kıdem tazminatının kaldırılması, yok edilmesi, düşürülmesi gibi bir yaklaşımın kabul edilemeyeceği belirtilmiş, HAK-İŞ Konfederasyonunun, Kıdem tazminatının alınması konusunda yaşanan sorunları ortadan kaldıracak, kıdem tazminatını istisnasız her bir çalışan için güvence altına alacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin olmadığı, uygulanabilir ve sürdürülebilir güçlü bir sistemin kurulmasından yana olduğunun altı çizilmiştir.

- HAK-İŞ Konfederasyonunun ülkemiz işgücü piyasasına ilişkin sorunların çözümü, eksikliklerin giderilmesi için politika ve araçların bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi gerektiğine inandığı vurgulanmıştır. Çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü, eksikliklerin giderilmesi için, bütüncül bir yaklaşımla, adil ve sürdürülebilir bir “sosyal model”in hayata geçirilmesi talep edilmiştir.

 

- Türkiye’nin demokratikleşme yolunda önemli bir süreçten geçtiği belirtilerek, demokratikleşme paketi Türkiye’deki demokratikleşme sürecinin devam etmesi ve demokratikleşme yolundaki kararlılığın gösterilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir.

 

- Yeni anayasa yapım sürecinin siyasi hesaplarla kesintiye uğratılmaması gerektiği vurgulanarak, Türkiye’nin büyük iddialarına denk düşen, yeni sivil ve demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi talebi yinelenmiştir.

İki gün süren etkinliklerde; Ülkemiz endüstriyel ilişkiler sisteminin gelişimi için daha çok araştırmaya, incelemeye, sistematik düşünceye ve bilimsel çalışmaya gereksinim olduğu vurgulanmış, bu sayede ülkemiz sendikal hareketi, endüstriyel ilişkiler sistemi ve çalışma hayatı daha da güçleneceği ifade edilmiştir.

Bilimsel ve hizmet sendikacılığını ilke edinen Konfederasyonumuzun 3. sayısı akademisyenlerin katkısıyla çıkan "HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi” sendikal hareket açısından uluslararası boyutuyla, emek boyutuyla ve toplum boyutuyla önemli bir açılım olarak değerlendirilmiştir.

 

Konfederasyonumuz ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Emek ve Toplum kongresi” ile yapılan akademik bir tartışma HAK-İŞ’in gelecek dönemde gerçekleştireceği geniş katılımlı arama konferansının bir ön hazırlığı olarak değerlendirilmiştir.

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

25 Ekim 2013 14:00, Haberler


© 2020 HAK-İŞ Konfederasyonu