TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILMAMASI CİDDİ BİR KRİZDİR

09 Ağustos 2012 14:00, Haberler


   

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI ÇOK CİDDİ BİR KRİZDİR

 

 Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı hakkında A Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Şubat’tan bu tarafa sendikalara yetki tespitleri verilemediği için toplu sözleşme müzakerelerinin başlatılamadığını belirterek, “Toplu iş sözleşmelerinin yapılamaması çok ciddi bir krizdir. Çözüm, Toplu İş İlişkileri Yasa’nın bir an önce çıkmasıdır” dedi.

 

 Yasal düzenleme yapılamadığı için verilemeyen yetki tespitlerinden dolayı mağduriyet oluştuğunu belirten Arslan, “Şu anda 900’ün üzerinde işyerinde 250 bin işçi toplu iş sözleşmesi yapılamamasından dolayı mağdur durumda. Eğer çözümsüzlük Eylül ve Kasım ayına kadar devam ederse bu rakam toplamda 600 bin işçiyi bulacaktır” dedi.

 Türk sendikal hareketinin 1980’den sonra en büyük krizi yaşamakta olduğuna işaret eden Arslan, “1980 ile 84 arasında toplu iş sözleşmeleri askıya alınmıştı. Ama Yüksek Hakem Kurulu’nca toplu iş sözleşmeleri yenilenmişti. Ne yazık ki, bugün böyle bir imkan da yok. Toplu iş sözleşmelerinin yapılamaması çok ciddi bir krizdir. Çalışma Bakanlığı yetkileri vermiyor, çünkü yasal dayanağı yok; yeni yasa çıkartılmadı. Varolan yasalarla yetki verilmesi de hukuki tartışmaları getiriyor. Ortada bir belirsizlik var” diye konuştu.

 

 “Meclis’in olağanüstü toplanma talebi HAK-İŞ’in talebidir”

Sendikalarla toplantı yaptıklarını ancak, toplantıların sonucunda Toplu İş İlişkileri Yasa’sı çıkmadan sorunun çözüm imkânının olmadığı kanaatine varıldığını belirten Arslan,  “Onun içindir ki biz HAK-İŞ olarak defaten, Meclis’in olağanüstü gündemle toplanması talebinde bulunduk. Bugün çokça dillendirilen Meclis’in olağanüstü toplanma talebi HAK-İŞ’in talebidir” dedi.

 

 “Yasanın çıkmasını geciktirici öneriler, çözümsüzlüktür”

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TİSK ve TOBB başkanları olarak, Başbakan’dan randevu talebinde bulunduklarını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: “Sayın Başbakan’dan Meclis’in olağanüstü toplanarak sendikalarla ilgili mevzuatın yasalaşması ve toplu iş sözleşmesi krizinin çözüme kavuşturulmasını talep edeceğiz. Şu ana kadar randevu talebimize bir cevap verilmedi. Çalışma Bakanının belirsizliği gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini biliyor ve sorunu bir an evvel çözme yönündeki temennisine katılıyorum. Ama Sayın Bakan’ın söyledikleri sadece temenni olarak kalıyor. Biz, sorunun acilen çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Sayın Bakanın yapması gereken Meclis’in biran önce olağanüstü toplanıp yasanın çıkartılmasını sağlamaktır. Bunun dışındaki çözümler, çözüm değildir. Sorunu daha da ağırlaştırıcı ve yasanın çıkmasını geciktirici öneriler, çözümsüzlüktür.”

 

 Arslan’dan yetkililere çağrı

Başbakan, TBMM Başkanı ve Çalışma Bakanına bir kez daha çağrı yapan Arslan, krizin çözümü için Meclis’in olağanüstü gündemle toplanarak yasal boşluğun giderilmesini ve kamuoyunun beklentilerine cevap verecek bir düzenlemenin yapılmasını isteyerek, aksi bir durumda krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

 Arslan, Türkiye’nin yeterli sorun stokları var, gündeminde yeterince ağır sorunları var, kimsenin, çalışanları mağdur ederek mevcut sorunlara yeni sorunlar ekleme lüksü yok. Mevcut kriz derinleştirilmemelidir” dedi.

 

 “Kıdem tazminatı hakları güvence altına alınmalı ve ileriye götürülmelidir”

Kıdem tazminatıyla ilgili de değerlendirme yapan Arslan, kendilerine Çalışma Bakanlığı tarafından henüz bir taslak iletilmediğini belirterek, şunları kaydetti: “Bizim kıdem tazminatıyla ilgili baştan beri bir hassasiyetimiz var. Çalışan her 100 kişiden 95’i kıdem tazminatını alamıyor. Kıdem tazminatına erişilmesinde gerçekten bir sorun var. Bu sorun özellikle özel sektörde daha belirgin, kamuda bu sorun yok. Bu sorunun giderilmesinde Hak-İş’in sürekli talepleri olmuştur. Mevcut yasanın sorunları çözemediğini, aksi halde daha da derinleştirdiğini ve bu nedenle kıdem tazminatı konusunda bir çözüm aramamız gerektiğini her zaman söyledik.  Ancak bu çözümlerin ne olacağı konusunda bizim oturup çalışmamız gerekir. Şu anda kamuoyunda tartışılan taslağı bizim taleplerimizi, hedeflerimizi karşılamayan, işçilerin kıdem tazminatlarını alabilecekleri bir taslak olmadığını görüyorum. Önümüze bir taslak konmadan bu konu hakkında konuşmanın da sayın bakana haksızlık olduğunu düşünüyorum.  Ama özellikle belirtiyorum ki, özel sektörde kıdem tazminatında ulaşmada bir sıkıntı var. Biz bunların giderilmesi için yapılacak her türlü çalışmaya destek verdik, bundan sonrada destek vermeye çalışacağız. Zamanı gelince HAK-İŞ bu konudaki tartışmalarda aktif olarak yer alacaktır. Bizim Hak-İş olarak temel çıkış noktamız; varolan kıdem tazminatı haklarımızı güvence altına almak ve ileriye götürmektir.”

 

 

 

 -                      “MECLİS’İN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA TALEBİ HAK-İŞ’İN TALEBİDİR”

 

 -                      “ÇÖZÜM, TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ YASA’NIN BİN AN ÖNCE ÇIKMASIDIR”

 

 -                      “TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI” 

 

  -                      “KIDEM TAZMİNATI TARTIŞMALARI TEMELSİZDİR” 

 

 

 

A HABER MAHMUT ARSLAN TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ YASASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI HABER KAYDI LİNKİ

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

09 Ağustos 2012 14:00, Haberler


© 2020 HAK-İŞ Konfederasyonu