HAK-İŞ’TEN BARAJ MUAFİYETİ TALEBİ

22 Şubat 2021 17:03, Haberler


HAK-İŞ’TEN BARAJ MUAFİYETİ TALEBİ


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a bir mektup yazarak, “696 sayılı KHK sebebiyle üye kaybı yaşayan ve baraj altında kalan sendikalarımıza muafiyet getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Arslan, taleplerinin dikkate alınması ve mağduriyetimizin giderilmesini istedi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, üyelerimizin sendikalarından istifa etmemelerine rağmen, işkolu değişikliği ve kanuni zorunluluk nedeniyle 01.11.2020 tarihi itibariyle sendikalarından ayrılmak mecburiyetinde kaldığını belirterek, “İşkolu barajı altında kalan Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız kuruldukları günden bu yana hiçbir zaman baraj sorunu yaşamamıştır. Gerek 6356 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından getirilen düzenleme ile gerekse de önceki dönemlerde yapılan işkolları düzenlemeleri nedeniyle mağdur olan bazı sendikaların toplu iş sözleşmesi bağıtlamasının önündeki engellerin kaldırılması amacı ile geçmişte örneklerini gördüğümüz birçok muafiyet uygulaması hayata geçirilmiştir” dedi.

Arslan, sosyal barışın, sendikal örgütlülüğün ve toplu iş sözleşmesi düzeninin korunması için önceki dönemlerde hayata geçirilen muafiyetlere ek olarak; kanuni zorunluluk sebebiyle üyelerini kaybeden ve işkolu barajı altında kalan sendikalarımız içinde yeni bir kanun düzenlemesi yapılarak muafiyet getirilmesini talep etti. Arslan, bu talebin dikkate alınması ve mağduriyetimizin giderilmesi istedi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

22 Şubat 2021 17:03, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu