COVID-19 MESLEK HASTALIĞI KAPSAMLI OLARAK HAYATA GEÇİRİLMELİ

24 Kasım 2020 13:13, Haberler


COVID-19 MESLEK HASTALIĞI KAPSAMLI OLARAK HAYATA GEÇİRİLMELİ 


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN: “TBMM Sağlık Komisyonunda Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesine ilişkin fikir birliğine varılmasını memnuniyetle karşıladık. Bu teklifin kapsamının ve teknik altyapısının net bir şekilde oluşturulmasını gerekli görüyoruz. Bilindiği gibi, Türkiye’de ilk kez HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Covid-19 salgınının tüm çalışanlar için meslek hastalığı sayılması talebimizi Mart ayından itibaren basın açıklamalarında, raporlarımızda ve katıldığımız platformlarda dile getirdik. Bugün de yapılacak olan düzenlemenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde hazırlanması talebimizi yineliyoruz” dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:


“Türkiye’de ve dünyada Mart ayından bu yana olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Salgın ile mücadelemizi devletimizin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütmekteyiz. Bu süreçte hükümetimiz ile çalışma hayatına yönelik sorunların çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalışarak önerilerimizi ve taleplerimizi ilettik. HAK-İŞ olarak Mayıs ayında kamuoyu ile paylaştığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Raporumuzda “Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması” gerektiğini belirttik. Raporumuzda salgının sağlık çalışanları için meslek hastalığı ve yakalananların da iş kazası olarak kabul edildiği bir yasal düzenleme yapılması gerektiğine vurgu yaptık. 

HAK-İŞ olarak, salgının meslek hastalığı sayılması konusunda uluslararası arenada gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ediyor, ITUC ve ETUC’un etkin bir üyesi olarak görüşlerimizi uluslararası sendikal hareketle paylaşıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Eylül ayında gerçekleştirilen ikinci Çalışma Hayatı Buluşmaları toplantısında da Covid-19’un meslek hastalığı sayılması çağrımızı yineledik. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda gündeme gelen Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması hususunda tüm tarafların fikir birliğine varmış olmasını son derece memnuniyet verici görüyoruz. Bu konunun kapsam yönünden ayrıntılı değerlendirilmesi ve teknik altyapısının net bir şekilde oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.  Bugün de yapılacak olan düzenlemenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde gözden hazırlanması talebimizi yineliyoruz.

HAK-İŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğinin temel insan hakkı olduğuna inanıyor, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşmasında ve yaygınlaştırılmasında devlet, işçi ve işveren olmak üzere tüm kesimlerin ortak bir anlayış geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede endüstri ilişkiler sistemimizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinin sosyal diyalog mekanizmalarının çağdaş demokrasilerde olduğu gibi etkin bir şekilde devreye sokulması ile mümkün olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir gereği olarak TBMM de var olan komisyonların hem sayılarının artırılması hem de daha güçlü ihtisas komisyonları oluşturularak demokrasimize katkı vermesi sağlanmalıdır.” 


HABERE AİT GÖRSELLER :

24 Kasım 2020 13:13, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu