YILDIZ, MESLEKİ EĞİTİMDE AVRUPA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK KONFERANSINA KATILDI

30 Haziran 2020 17:26, Haberler


YILDIZ, MESLEKİ EĞİTİMDE AVRUPA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK KONFERANSINA KATILDI


Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 30 Haziran 2020 tarihinde Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFTOP) tarafından “Mesleki Eğitimde Avrupa İşbirliğini Güçlendirmek: Geçmişe Bak – Geleceği Planla” temasıyla düzenlenen toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı.

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, Türkiye’deki mesleki eğitim politikaları ve Konfederasyonumuzun eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açılış oturumuna CEDEFOP Direktörü Jürgen Siebel, ETF Direktörü Cesare Onestini, Avrupa Komisyonu İşler ve Sosyal Haklardan Sorumlu Komiseri Nicolas Schmit, Hırvatistan Eğitim ve Bilim Bakanı Blazenka Divjak, Almanya Federal Eğitim ve Bilim Bakanı Anja Karliczek ve Yunanistan Eğitim ve Dini İşler Bakanı Niki Kerameus’un katıldığı telekonferansta, 5 oturum ve 3 çalıştay (workshop) düzenlendi.

Oturumlarda, Riga 2015-2020 Dönemi Ana Çıktıları, gelecek 15 yıllık dönemde mesleki eğitimdeki fırsatlar ve zorluklar, daha güçlü bir mesleki eğitim için şeffaflık ve sürdürülebilirlik, sosyal içerme ve işgücü piyasası entegrasyonu için mesleki eğitim, yeni dijital çağ ve yeşil anlaşmak için mesleki eğitim ve beceriler konuları işlendi.

Telekonferansa, Dış İlişkiler Uzmanlarımız Merita Jegeni Yıldız ve Recep Atar katıldı.

“Mesleki Eğitimde Avrupa İşbirliğini Güçlendirmek: Geçmişe Bak – Geleceği Planla” toplantısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek çalıştayın ardından sona erecek.

HABERE AİT GÖRSELLER :

30 Haziran 2020 17:26, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu