YILDIZ, AB İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI TOPLANTISINA KATILDI

23 Haziran 2020 15:00, Haberler


YILDIZ, AB İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI TOPLANTISINA KATILDI


Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 23 Haziran 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EASI) Programı Teklif Çağrıları Bilgilendirme toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Konfederasyonu Projeler Koordinatörü Recep Atar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, TİSK Yönetim Kurulu Başkanvekili Nevzat Sayok, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şebnem Sözer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Projeler Yöneticisi İbrahim Demircan, Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın katıldı.

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, konuşmasının başında Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 75. dönem başkanlığına seçilmesini tebrik ederek, “Türkiye’nin BM Genel Kurul Başkanlığı’nı kazanmasından dolayı Dışişleri Bakanlığımızı ve Bakanımızı içtenlikle kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızın dünya liderliğini bir kez daha kutluyoruz” dedi.

“İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı Çok Yararlı ve Değerli”

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EASI) Projesinin çok yararlı ve kapsamının çok değerli olduğunu vurgulayan Yıldız, “Projenin alt başlıklarında yer alan konular, çalışma hayatının bütünü içine alan konulardır. HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Türkiye için geliştirdiği bir sosyal model var. O alt başlıkları sıralarsak sanki Türkiye için geliştirilecek bir modelin bütün bileşenlerini, unsurlarını içeriyor” diye konuştu.

“Yeni Arayışının İçinde Olmamız Gerekiyor”

Sosyal yeniliğin anlayış olarak herkesin kabul etmesi, içine sindirmesi gereken bir anlayış olduğunu belirten Yıldız, “Konfederasyonumuzun bu konuda 90 tane genel kurul kararı var. Genel kurul kararlarımızın hepsi yenilikçi ve yeni diye başlar. Bu anlamda yeni arayışının içinde olmamız gerekiyor. Bu şekliyle yeni bir endüstriyel ilişkiler kültürünü, sosyal diyalog kültürünü korumuş oluruz” dedi.

“Yeterli Sosyal Koruma Konusunu Önemsiyoruz”

İstihdamın çalışma hayatı için önemli bir gündem maddesi olduğunu anımsatan Yıldız, “Bu konuda herkesin destek vermesi lazım. Mesleki eğitim, yeterlilik, düzgün iş kavramları bu kapsamda bizim öne çıkarttığımız önceliklerdir. Yeterli sosyal koruma konusunu HAK-İŞ olarak çok önemsiyoruz. Bu konu Türkiye’de teknik olarak bulunmayan bir konudur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak düzenli sosyal gelir yardım sisteminin bu kapsamda gelişmesini öneriyoruz” çağrısında bulundu.

“Katılımcılık, Çoğulculuk Bizim İçin Vazgeçilmezdir”

Endüstriyel ilişkiler bakışıyla hareket edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Yıldız, “Bütün yaptığımız çalışmaların işçi-işveren hatta akademisyenlerin bu kültüre katkı sağlayacak nitelikte olması lazım. Katılımcılık konusunda konfederasyon olarak liberal demokrasi diyorsak katılımcılık, çoğulculuk diyorsak bu bizim için vazgeçilmezdir. İşyerlerinde de bu kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bunun temel unsuru da işçilerimizin bilgilendirilmesi, ufkunun açılması, işçi-işveren olarak birlikte daha iyiyi aramamızın bir faktörü olması gerekiyor” diye konuştu.

“HAK-İŞ Konfederasyonu Proje Kültürü Olan Bir Kurumdur”

HAK-İŞ Konfederasyonunun proje kültürünün bulunduğunu dile getiren Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bugüne kadar yaklaşık 50’ye yakın proje uyguladık. Bunların çoğu da Avrupa Birliği projesidir. Uluslararası kuruluşlarla ve başka ülkelerin konfederasyonlarıyla yaptığımız projelerimiz var. Bu konuda kendimizi çok hazırlıklı ve kapasiteli görüyoruz. Bunun için de konfederasyonumuzun öncelikli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“EASI Projesine Katılımı Ülkemiz Adına Bir Sorumluluk Olarak Görüyoruz”

HAK-İŞ’in İstihdam ve Sosyal Yenilik (EASI) Programının bir ayağına başvuruda bulunduğunu söyleyen Yıldız, “HAK-İŞ olarak sorumluluk almak adına EASI programının bir ayağına başvuruda bulunduk. Bu projelere katılmayı ülkemiz adına bir sorumluluk olarak görüyoruz ve bunun için de çok kafa yoruyoruz. Ancak kabul başvurumuz kabul görmedi. Bu tür projelerde öncü kuruluşların durumunu öne çıkartacak, destekleyecek bir yaklaşım olabilir. Bu konuda bir formülasyon geliştirebiliriz. Öncü kuruluşlar bu işin içinde olmazsa o zaman Türkiye’deki diğer sosyal taraflara ve sivil toplum kuruluşlarına bir öncülük, bir önderlik yapacağını düşünüyoruz. EASI projesi kapsamında arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah birkaç bileşenine ortaklarımızla beraber başvuracağız. Bu konuda HAK-İŞ olarak bizim de duyarlılığımız var. Bunu bir proje kazanmanın ötesinde bu projelere katkı vermenin, katılım sağlamanın da önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz ve ona göre de hareket ediyoruz” dedi.

“Ülkemize Bir Şey Kazandırmak Adına Kafa Yoruyoruz”

Projelerin şekilsel şartına bakmadıklarını söyleyen Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak projelerde bir şey çıkartmak, bir sonuca varmak, ülkemize bir şey kazandırmak adına kafa yoruyoruz. Bunun için de azami gayret sarf ediyoruz. Projeler konusunda sadece proje mantığıyla formaliteleri yerine getirmek için değil, ete kemiğe büründürme anlamında büyük bir telaşın, büyük bir heyecanın içerisine giriyoruz. Çünkü projelerin birçok anlamda faydasını gördük. Fikir geliştirmenin ne kadar önemli olduğun, bunları opsiyona taşımanın çok yararlı olduğunu gördük ve bu kültürü elde ettik. Bu konuda model geliştirdik. Fikir ve uygulama arasındaki açığı gidererek, fikrin uygulamaya taşınıp taşınmayacağını gördük. Bütçe konusundaki hassasiyeti gördük. Uluslararası bakış açımızı genişlettik. Bilgi ve deneyim paylaşımını gördük. İyi uygulama örneklerinden hem ülke olarak hem de konfederasyon olarak yararlandık. Birçok açıdan köprüler kurduk. Birçok sonuç elde ettik” dedi.

“Devletimizin Bir Kurumunun Logosunu Projelerde Görmek Bizim İçin Çok Önemli”

Bakanlıkların da proje kültürüne geçtiğini vurgulayan Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak birçok bakanlığımızın proje süreçlerine katılım yaptık ve şu anda her yıl ortalama 4-5 bakanlığımızda Avrupa birliği projelerine benzer proje alıp onları da uyguluyoruz. Devletimizin bir kurumunun logosunu o projelerde görmek bizim için çok önemli. Mesele sadece para değil, imaj olarak devletimizin bir aktör olarak devletle ilişki gücümüzü, kapasitemizi ortaya koyması bakımından çok etkili bir imaj ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla dünyaya devletimizin politikalarına bağlı ve kararlı olarak açılım sağlıyoruz. Bu konuda çok emek sarf ediyoruz. Böyle bir proje kültürü geliştirilirse Bakanlığımız açısından da bence yararlı bir açılım olur diye düşünüyoruz” diye konuştu. 

“Çoğulcu Katılımın AB Süreçlerine Katkı Sağlayacağını Düşünüyoruz”

EASI programına tüm sosyal tarafların hep birlikte katılmasının Türkiye adına önemli bir sorumluluk olduğunu dile getiren Yıldız, “Bu çoğulcu katılımın AB süreçlerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. AB süreci bir toplumsal entegrasyon sürecidir. Bizim birbirimizi tanımamız açısından, etkileşimimizi sağlamamız açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu projeleri bilen kuruluşların sosyal tarafların, üniversitelerimizin bu projelere katılmasını çok yararlı buluyoruz. Biz hem işçi-işveren sosyal taraflarına hem de toplumun diğer taraflarıyla, aktörleriyle bu projelerde çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Geçmişteki projelerde yer alarak başardık. Bundan sonraki projeleri de başarmamızın önünde hiçbir engel olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Haziran 2020 15:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu