“ANAYASA VATANDAŞ TOPLANTILARI” DEVAM EDİYOR

21 Şubat 2012 14:00, Haberler


“ANAYASA VATANDAŞ TOPLANTILARI” DEVAM EDİYOR

 

ARSLAN, ANAYASA MARATONUNUN DİYARBAKIR TOPLANTISINA KATILDI

 

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun da aralarında bulunduğu Anayasa Platformu’nun  “Türkiye Konuşuyor” sloganıyla başlattığı, “Anayasa Vatandaş Toplantıları” devam ediyor. İlk olarak Ankara’da 8 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Vatandaş Toplantılarının, ikincisi 22 Ocak 2012 tarihinde Konya’da, üçüncüsü 5 Şubat 2012 tarihinde Edirne’de ve dördüncüsü de 19 Şubat 2012 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Arslan, “Türkiye’nin değişmesinin ve dönüşmesinin yolu demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren Yeni bir Anayasa’dan geçiyor” dedi.

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun üyelerinin de katıldığı toplantılara, HAK-İŞ’i temsilen Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Genel Başkan Yardımcımız Settar Aslan ve Genel Sekreterimiz Osman Yıldız katıldı. Toplantılarda, Anayasa Platformu’nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra yerel yöneticiler ve yerel sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer alıyor.

 

 

HAK-İŞ’İN ANAYASA ÖNERİSİ

 

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan toplantıda yaptığı konuşmada,  yeni ve demokratik bir Anayasa talebinin öteden beri HAK-İŞ Konfederasyonu’nun gündeminde bulunduğunu belirterek, “Demokratik olmayan süreç ve aşamalardan geçirilerek yürürlüğe sokulan 1982 Anayasasının zaman içinde yapılan kimi değişikliklere rağmen anti-demokratik ruhu değiştirilememiştir. Türkiye’nin bu Anayasa ile özgür dünyada gideceği herhangi bir yol kalmamıştır” dedi.

 

Türkiye’nin değişmesinin ve dönüşmesinin yolunun demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren Yeni bir Anayasa’dan geçtiğini ifade eden Arslan, “Bu nedenle Yeni ve Sivil Anayasa talebimize ilişkin; bir taraftan kendi bünyemizde çalışmalar yaparken, bir taraftan da diyalog temelli ortak çalışmalara katılım sağlıyoruz. HAK-İŞ olarak tüm toplum kesimlerinin geniş katılımını esas alması gerektiğine inandığımız sivil ve demokratik yeni bir Anayasa’nın hazırlanması için yüksek bir talep ve pozitif bir zemin, temsil gücü yüksek ve zinde bir parlamentomuz olduğuna inanıyoruz” dedi.

 

 

                Yeni ve özgürlükçü bir Anayasa oluşturulması yönündeki çalışmaların yoğunlaşmasını, TBMM Meclis Başkanlığı tarafından somut bir adım atılarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun kurulmasını, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları çerçevesinde HAK-İŞ Konfederasyonunun da aralarında bulunduğu geniş bir çevreden katkı ve görüşlerin talep edilmesini memnuniyet bulduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

 

 

 

                “Konfederasyonumuz son dönemde ivme kazanan Yeni anayasa yapım sürecine katkı vermek amacıyla, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın yönetici, uzman ve avukatlarından oluşan HAK-İŞ Anayasa Hazırlık Komitesi’ni kurmuştur. Komitemiz yeni Anayasadan beklentilerimiz ve taleplerimiz konusunda bir yol haritası oluşturarak çalışmalarını yapmıştır. HAK-İŞ Anayasa Hazırlık Komitesi çalışmalarını 3 aşamalı olarak gerçekleştirmiştir. Başta üyelerimiz olmak üzere çalışanların Anayasa yapım sürecine katkı ve katılımlarını sağlamak için bir Anket çalışması yapılmıştır. HAK-İŞ Anayasa Hazırlık Komitesi çalışmaları çerçevesinde ayrıca HAK-İŞ’e bağlı Sendikalarımızın Yeni Anayasa’ya ilişkin ilkesel bazlı talep ve önerileri istenerek, rapor haline getirilmiştir. Ardından da HAK-İŞ ve bağlı Sendikalarımızda görev yapan yönetici, danışman, uzman ve avukatlarımızdan oluşan Teknik Komite tarafından uzun ve titiz bir çalışma sonucunda Madde bazında HAK-İŞ’in Anayasa Önerisi hazırlanmış, HAK-İŞ Yönetim Kurulu bu çalışmaya son şeklini vermiştir. 

 

                HAK-İŞ’in Türkiye Cumhuriyeti Anayasa önerisinin en önemli özelliği, HAK-İŞ’in tabandan gelen görüşlerini yansıtması, Anayasa Hukukçularına ısmarlanarak masa başında yapılan bir çalışma olmayıp, tamamen kendi iç bünyemizde hazırladığımız, HAK-İŞ’in tarihi ve kurumsal bilgi birikimini, yaşanmış tecrübeleri ve deneyimleri içeren HAK-İŞ menşeli olmasıdır. Önerimiz, İlkesel önceliklerimizi, taleplerimizi yansıtan bir metindir. HAK-İŞ’in Anayasa Önerisi, ruhuyla, yazım diliyle, maddeler itibariyle temel önceliklerimizi yansıtan; içeriğiyle ise yeni ve geliştirilebilir bir metindir.

 

 

                Anayasa önerimiz, 11 bölüm ve 84 maddeden oluşmaktadır. Yeni ve özgürlükçü bir ruh ortaya konmuştur. Kısa ve öz bir metin olmasına,  sade bir yazım dili kullanılmasına özen gösterilmiştir.

 

 

Ayrıca önerimiz; hiçbir ötekileştirmeye imkan tanımayan, insanı ve emeği merkez alan, insan onurunu yükselten, demokratik, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu nitelikte, adaleti ve eşitliği temel alan, din, kanaat ve inanç özgürlüğünü güvence altına alan, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere her birinin erkine dayanan ahenkli işleyişlerini esas alan, cinsiyet duyarlı bakış açısını yansıtan, dezavantajlı konumda bulunanları önceleyen, sosyal hakları, sosyal devlet olmanın gereklerine uygun şekilde düzenleyen bir yapıdadır.

 

 

Ayrıca önerimizin başından sonuna, hakkın varlığının kural, kısıtlamanın istisna olduğu ilkesi korunmuştur. Özgürlüklerle ilgili maddelerin sonuna eklenen ama, ancak, fakat gibi sözlerle başlayan kısıtlamalardan kaçınılmıştır.”

 

TBMM BAŞKANI ÇİÇEK: “HER FİKİR VE TALEP DEĞERLENDİRİLECEK”

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, anayasaların vatandaşın devletten beklentileri olduğunu belirterek, vatandaşlardan “Devletten ne beklediklerini ve istediklerini” açık bir şekilde söylemelerini istedi. Çiçek, her fikir, her düşünce, her talebin mutlak bir şekilde değerlendirileceğini vurgulayarak, ''Bundan en ufak bir şüphe olmasın, olmaması lazım'' diye konuştu. ''Aksi halde bir komisyon oluşturup, Ankara'da kapalı salonlarda biz bir anayasa taslağı hazırlar sonrada size getirirdik'' diyen Çiçek, şunları söyledi:

 

 

                ''Geçmişte öyle oldu. Ama buna herkes itiraz etti. 'Böyle anayasa olmaz, böyle anayasa yapılmaz' denildi. 'İçerisinde vatandaşın olmadığı, vatandaşın düşüncesinin sorulmadığı, ne beklediğinin sorulmadığı anayasa bizim anayasamız olamaz' diye… Sizin iradeniz, talebiniz hilafına biz birşey yapmayız, yapamayız, yapmamalıyız. Onun için size geldik soruyoruz. Diyoruz ki, nasıl bir anayasa istiyorsunuz?''

 

 

                Çiçek, bugünkünden daha iyi bir Anayasa yapmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

 

 

                ''Hak ve özgürlükler yönüyle, daha ileri bir demokrasi için, daha çağdaş bir demokrasi için, halkına daha fazla hizmet üreten bir devlet sistemini kurabilmek adına yeni bir Anayasa yapmamız lazım. Halkın isteklerini karşılayan, bugün Anayasadan kaynaklanan sorunların hiç olmazsa önemli bir kısmını ortadan kaldıracak yeni bir Anayasa yapmamız lazım. Yani sorunların kaynaklarının nedeni olan bir Anayasa değil, siyaset kurumuna sorunların çözümü için yetki veren imkan veren fırsat veren, alan açan bir Anayasa yapmamız gerekmektedir.''

 

 

                Yeni bir Anayasayı yapamadıkları takdirde siyaset kurumunun çok şey kaybedeceğinin herkesin farkında olması gerektiğini vurgulayan Cemil Çiçek, şunları söyledi:

 

 

                “Aksi takdirde bugünkü gazetelere de bakın 'yeni bir Anayasa yapılamaz’ diyor. Yapamaz bunlar' diyor. Bunları mahcup etmek adına, belli sayıda cuntacının hazırladığı Anayasa yerine, bu milletin temsilcilerinin, vekillerinin bir Anayasa yapabileceğini dünya aleme göstermek adına bu bizim boynumuzun borcudur.''

 

 

 

                Çiçek, “Kimsede kusur aramaya gerek yok. Bu defa bu mayayı tutturmalıyız, bu defa bu engeli aşmalıyız. Bu defa milletimize güven veren bir işi birlikte yapabilmeliyiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 

YENİ ANAYASA 10 BAŞLIK ALTINDA TARTIŞILIYOR

 

                Açılışın ardından toplantının vatandaşlarla gerçekleştirilen interaktif kısmına geçildi. Vatandaşlar, “ifade ve siyasal örgütlenme özgürlüğü; birlikte yaşama; ekonomik ve sosyal haklar, sosyal devlet ilkesi ve pozitif ayrımcılık; kamu hizmetlerinin niteliği; din-devlet ilişkileri; hükümet sistemi; yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesi; seçimler ve siyasal partiler; yerel yönetimler; doğa ve kültürel varlıklar" başlıkları altında yapılan tartışmalarda bir yandan görüşlerini ortaya koyarken, diğer yandan ellerindeki cihazlarla sonuçları anında ekranlara yansıtılan oylamalara katıldı.

 

PLATFORM KURUCULARI

 

“Anayasa Platformu” girişim grubunu HAK-İŞ, TOBB, TZOB, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, MEMUR-SEN, T.KAMU-SEN, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği oluşturuyor. Başka kuruluşların da desteğine açık olan sürece, TÜSİAD;TİM, MÜSİAD, TUSKON, TÜMSİAD, TÜRKONFED, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Türkiye Sakatlar Federasyonu, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi gibi kuruluşlar da destek veriyor.

 

 

KATILIMCILARIN DİYARBAKIR TURU

 

Anayasa Platformu temsilcileri Diyarbakır’da, vatandaşların görüşlerinin sorulduğu anayasa toplantısının ardından şehirde bir dizi ziyaret ve temasta da bulundu.

 

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Akyıl’ı makamında ziyaret eden heyet burada borsa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Heyete bölgede çalışmaları yürütülen Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin de bilgi verildi.

 

TBMM Başkanı Çiçek, milletvekilleri ve Anayasa Platformu temsilcileri ardından Dağkapı’daki Eski Milli Eğitim İl Müdürlüğü Binası’nın yer aldığı bölgeyi gezdi.

 

Diyarbakır Tarihi Ulu Camii’ni ziyaret ederek, burada yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, daha sonra sur içine ve Han Kapısı’na geçti. Burada Ensar Kitabevi’nde incelemelerde bulundu. Heyettekiler kitabevindeki gençlerle ve çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

   

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Şubat 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu