HAK-İŞ’TEN MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’YE ZİYARET

16 Şubat 2012 14:00, Haberler


 

 

HAK-İŞ’TEN MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’YE ZİYARET

  

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-İŞ heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarete Genel Başkan Yardımcılarımız, H. Ferudun Tankut, Mehmet Şahin ve Mustafa Toruntay ile Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız katıldı.

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türk siyasi hayatının önemli bir partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, HAK-İŞ’in Türk endüstriyel ilişkiler sistemi ve sendikal hareketteki yeri ve rolüne ilişkin bilgi verdi.

 

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun gündeminde yer alan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve Anayasa çalışmalarına ilişkin Bahçeli’ye bilgi verdi.

 

 

Arslan, Toplu İş İlişkileri Kanununun TBMM’ye sevk edilmesini olumlu bir gelişme olduğunu, bununla birlikte Tasarıda kabul edilmesi mümkün olmayan düzenlemeler de bulunduğunu söyledi. Tasarıda daha önce üzerinde uzlaşılan ve Bakanlar Kurulu’na sevk edilen Taslakta yer alan binde 5’lik baraj, yüzde 3’e çıkarılmış, iş yeri sendika temsilcilerinin güvenceleri tamamen kaldırılmış ve grev yasaklarının kapsamının genişletildiğini ifade eden Arslan, “12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olan 2821 ve 2822 sayılı yasalar lafzı yanında ruhu ile de değiştirilmeden, Anayasa değişiklikleri ve yeni anayasa dahil; Türkiye’nin özgürleşmesi, sivilleşmesi ve örgütlü bir toplum haline gelmesi imkansızdır. Bu yasaların değiştirilmesi için HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, var gücümüzle çalışıyoruz. Önyargısız, sınırsız, gayretle ve diyalogla bu kanunların değiştirilmesi için mücadele veriyoruz. Türkiye’nin bunu başarabileceğini biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nden de TBMM sürecinin başarıyla sonuçlandırılması için destek bekliyoruz” dedi.

 

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun, taban odaklı, tamamen kendi bünyesinde hazırladığı, 11 bölüm ve 84 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa önerisi hakkında da bilgi verdi. HAK-İŞ Konfederasyonu’nun gündeminde öteden beri yeni ve demokratik bir Anayasa talebi bulunduğunu ifade eden Arslan, “Çünkü demokratik olmayan süreç ve aşamalardan geçirilerek yürürlüğe sokulan 1982 Anayasasının zaman içinde yapılan kimi değişikliklere rağmen anti-demokratik ruhu değiştirilememiştir. Türkiye’nin bu Anayasa ile özgür dünyada gideceği herhangi bir yol kalmamıştır” dedi. Sivil ve demokratik yeni bir Anayasa’nın hazırlanması için yüksek bir talep ve pozitif bir zemin, temsil gücü yüksek ve zinde bir Parlamento bulunduğuna dikkat çeken Arslan, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin de bu çerçevede samimi ve yapıcı bir tavır ortaya koyduğunu görüyoruz. TBMM’deki siyasi partilerimizin Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturması topluma güven ve sinerji vermektedir” dedi.

 

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. HAK-İŞ’in faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ifade eden Bahçeli, HAK-İŞ’in Türk sendikal hareketindeki olgun yaklaşımının önemine dikkat çekti. Bahçeli, HAK-İŞ’in çalışma ve araştırmalarıyla sendikal harekete ve siyasal hayata katkı yapan, etkileyen bir rolü olduğunu ifade etti. Bahçeli, HAK-İŞ’in Anayasa çalışmalarını da yakından takip ettiğini ve HAK-İŞ’in çalışmalarının önemli katkılar sağladığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

16 Şubat 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu