“TASARI, YÜZDE 10 BARAJINI KORUMAYA DEVAM EDİYOR”

02 Şubat 2012 14:00, Haberler


 

“TASARI, YÜZDE 10 BARAJINI KORUMAYA DEVAM EDİYOR”

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, TBMM’ye gönderilen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nın sosyal tarafların yaptığı uzlaşıdan çok uzakta bir tasarı olduğunu belirterek, tasarıda binde 5 olarak öngörülen barajın yüzde 3’e çıkarıldığını, bunun da yüzde 10 barajının devamı anlamına geldiğini söyledi.

 

 

Arslan, yaptığı açıklamada, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ile daha önce uzlaşılan binde 5’lik barajın yüzde 3’e çıkarılmasının yanı sıra yine üzerinde uzlaşılan iş yeri sendika temsilcilerinin güvencelerinin tamamen kaldırıldığını, grev yasaklarının kapsamının genişletildiğini söyledi. Arslan, şunları kaydetti:

 

“Bütün bunlara baktığınız zaman daha önceki mevzuata %10’luk barajın karşılığı bu günkü %3 barajdır. Tasarı %10 barajını korumaya devam etmektedir. Çalışma Bakanlığı’nın kayıtlarına göre daha önce 5.5 milyon olan işçi sayısı bugün SGK kayıtlarına göre 11 milyonun üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla 11 milyon üzerinden yüzde 3’lük baraja göre yapılacak bir hesaplamada aslında değişen birşey olmadığı görülecektir.

 

Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar heba edilmiştir. Çalışma Bakanı’yla yaptığımız 8 oturum, saatler süren mücadelemiz, alın terimiz, emeğimiz boşa gitmiştir. Kendimizi aldatılmış olarak görüyoruz. Bize büyük bir haksızlık yapılmıştır. Bizimle uzlaşılan hiçbir maddenin arkasında durulmamıştır. Bu tasarı böyle yasalaşırsa sendikasızlaşmanın önü açılacak, sendikal tasfiye edilecek veya güçsüzleştirilecektir. HAK-İŞ olarak buna tepki gösteriyoruz, eleştiriyoruz ve kınıyoruz.”  

 

Arslan, işkolu istatistiklerinin SGK verileri baz alınarak ve yüzde 10’luk baraj üzerinden yayınlanması durumunda 100 sendikadan sadece 12’sinin yetki alacağını, yüzde 3’lük baraj dikkate alınarak yapılacak hesaplamada ise bu sayının sadece 20 olacağını kaydetti.  Arslan, “Dolayısıyla yüzde 3’lük baraj ile mevcut %10 baraj arasındaki fark sadece 8 sendikanın daha yetki alabilmesidir. Halbuki 575.000 işçi toplu sözleşmesiz ve sendikasız kalmaktadır ki HAK-İŞ olarak böyle bir çalışmaya asla destek vermiyoruz ve bunun değiştirilmesi için mücadelemizi komisyon ve Meclis aşamasında sürdüreceğiz” dedi.

 

 

Tasarıda yer alan 5 yıllık geçiş sürecinin sadece 2009 yılı istatistiklerinde yetki alan sendikalar için geçerli olduğuna dikkat çeken Arslan, “Onun dışında yaklaşık 49 tane sendika var. Onlar tamamen tasfiye edilmek istenmektedir. Dolayısıyla Tasarı bu haliyle çalışma hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. 12 Eylül rejiminin ürünü 2821 ve 2822’nin çalışanlara biçtiği rol bugün başka bir şekilde devam ettirilmek istenmektedir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.

 

 

 

 

 

   

HABERE AİT GÖRSELLER :

02 Şubat 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu