ARSLAN: “HAK-İŞ TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ, ÇALIŞANLARIN UMUDUDUR”

28 Kasım 2011 14:00, Haberler


ARSLAN: “HAK-İŞ TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ, ÇALIŞANLARIN UMUDUDUR”

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Türkiye’nin bir gerçeğidir. Çalışanların umududur. Geleceğimizin teminatıdır. HAK-İŞ’te hepinizin aradığı bir şeyler vardır. Mutlaka HAK-İŞ’te hepinizin sorunlarına, hepinizin taleplerine uygun bir çözüm vardır” dedi.

 

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayseri’deki temasları sırasında HAK-İŞ’e bağlı Çelik-İş Sendikası Kayseri Şubesinde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, HAK-İŞ Kayseri İl Temsilcisi Yunus Değirmenci ile Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir ile Kayseri’de HAK-İŞ’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinden işçiler yoğun olarak katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendika Şube binasına girişte HAK-İŞ Kayseri İl Temsilcisi Yunus Değirmenci tarafından çiçekle karşılandı.

  

 

 

“HAK-İŞ GENEL KURULU DOLU DOLU YAŞANDI”

Arslan, düzenlediği basın toplantısında, HAK-İŞ’in 12. Olağan Genel Kurulu'nun 21-23 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiğini anımsatarak, “HAK-İŞ'in Genel Kurulu başka kongrelerle kıyaslanmayacak kadar olgunlukta ve farkındalık oluşturacak bir Genel Kurul’du” dedi. Arslan, Genel Kurulda bütün sendikalarımızın aynı mekanı paylaştığını, dayanışma içinde olduğunu, HAK-İŞ’e yakışır, HAK-İŞ'in anlayışını, misyonunu, değerlerini daha da yükseğe taşımak adına bir birliktelik ortaya koyulduğunu ifade etti. Genel Kurulun ilk gün başladığı saatten, seçimlerin ilan edildiği saate kadar geçen üç günlük dönemde HAK-İŞ Genel Kurul’unun her yönüyle örnek bir genel kurul olduğunu söyledi. Arslan, “Genel Kurulumuz, sadece gündüz kongre çalışmaları ile değil akşamları da çeşitli etkinliklerle zenginleştirilmiştir. HAK-İŞ Genel Kurulu dolu dolu yaşanmıştır” dedi.

 

“GENEL KURULDA BİR İLK, PROFESYONEL GENEL SEKRETERLİK”

Genel Kurul’da HAK-İŞ’in dört yıllık yol haritasını ve felsefesini ortaya koyan 42 kararın da oy birliği ile alındığını anımsatan Arslan, “Genel Kurulun bütün süreçleri tam bir dayanışma içerisinde sona ermiştir” dedi. Arslan, HAK-İŞ’in bu Genel Kurulda bir ilki gerçekleştirdiğini ve yeni bir anlayışın ürünü olarak, profesyonel genel sekreterlik sisteminin hayata geçirildiğini belirterek, HAK-İŞ’in tüzük değişikliğiyle getirdiği bu anlayışın HAK-İŞ’in gelecekte yapacaklarının bir işareti olduğunu söyledi.

 

Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in sadece HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza üye olan çalışanların bir örgütü olmadığını belirterek, “HAK-İŞ, ülkemizin neresinde, hangi köşesinde, nasıl bir sorun varsa bu sorunla ilgilenmek, bu sorunların çözümü için elini, gerekirse gövdesini taşın altına koymaya mecburdur. Bu bizim temel görevimizdir” dedi. Arslan, HAK-İŞ’in işçi ve memur emeklilerinin, işsizlerin, yoksulların, çalışanların çalışmayanların topyekun milletin sesi olduğunu, milletin sorunlarına duyarlı olduğunu ifade etti.

HAK-İŞ Genel Kurulu’nun temasının “Medeniyetler Buluşmasından Küresel Sendikal İnşaya” olduğunu anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

 

“HAK-İŞ TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ, ÇALIŞANLARIN UMUDUDUR”

“Genel Kurulumuz, Anadolu topraklarındaki bu medeniyetimizi küresel sendikacılık için nasıl değerlendirebileceğimizin tartışıldığı bir Genel Kuruldu. O nedenle biz sadece ülkemizin, sadece ülke insanlarımızın, üyelerimizin ve ülkemizin insanlarının sorunları değil, aslında bölgemizin ve küremizin, dünyamızın sorunlarına yönelik çözümler ve bunlara yönelik talepleri olan bir genel kurul yaptık. Ve bu genel kurulda başarılı bir şekilde sonuçlandırdık.

Bu Genel Kurulda yaşadığımız güzellikleri, genel kurulumuzda ortaya konan kararları, genel kurulda ortaya koyduğumuz hedeflerimizi, yol haritamızı, teşkilatımızla da paylaşmak bütün Türkiye’deki şubelerimiz, il temsilciliklerimizle de paylaşıp HAK-İŞ’i geleceğe hazırlamamız gerekiyor.

Önümüzde engeller var mı? Var. Sorunlarımız var mı? Var. Ama biz bu sorunlara karşı kendimizi güçlendirdik. Kendimizi yetiştirdik. Enerjimize gücümüze heyecanımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Biz bu sorunların üstesinden geleceğiz. Engeller var mı? Var. Ama biz bugüne kadar bu engelleri zorlayarak yüz metre koşucularının engellerinden daha büyük engelleri aşarak buralara geldik. 1980 darbesinin bizim sırtımıza geçirdiği deli gömleğini yırtarak geldik. Önümüze konulan barajları aşarak geldik. Yüzde 10 barajları, yüzde 50+1 barajlarını aşarak geldik. Artık bu gün yeni hedefler yeni anlayışlar geliştirmeye çalışıyoruz. O nedenle HAK-İŞ Türkiye’nin bir gerçeğidir. Çalışanların bir umududur. Geleceğimizin teminatıdır. Ben buradan bütün milletimize özellikle Kayserili çalışanlara Kayserili yurttaşlara sesleniyorum. Mutlaka HAK-İŞ’te hepinizin aradığı bir şeyler vardır. Mutlaka HAK-İŞ’te hepinizin sorunlarına, hepinizin taleplerine uygun bir çözüm vardır. Onun için HAK-İŞ’i önemseyin HAK-İŞ’i dikkate alın ve HAK-İŞ’i tanıyın. HAK-İŞ olarak buradan işsizlerimize, organize sanayi bölgemizde çalışan bütün emekçi arkadaşlarımıza, kamuda çalışan bütün çalışanlarımıza, topyekun emekçilerimize çağrı yapıyoruz: HAK-İŞ’te buluşun. HAK-İŞ sizinle buluşarak hem geleceğimizi, hem de sizin geleceğinizi teminat altına alacak bir yapıyı birlikte inşa etmeliyiz. Yeni bir HAK-İŞ anlayışını birlikte inşa edelim. Yeni bir küresel sendikal anlayışını birlikte inşa edelim. Gelin beraber olalım. Bu toprakların bu medeniyetin çocukları olarak birbirimizle kucaklaşalım ve birlikte mücadele edelim.

İşverenlerimize de buradan seslenmek istiyorum. Sendikasız, kayıt dışı, askeri ücretle çalıştırarak kazandığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bence biz testere gibi olmalıyız. Herkes kazanmalı. Nalıncı keseri gibi sadece kendine yontan sadece kendisinin geleceğini kendinin çıkarını işletmesinin çıkarını düşünen ama çalıştırdığı insanı çalıştırdığı emekçiyi ihmal eden, yok sayan, onu üretimin bir aracı olarak gören anlayış bilin ki kaybedecektir. Modern dünyada bunun karşılığı yoktur. Modern sendikacılıkta, modern çalışma hayatında, modern endüstri ilişkiler sisteminde bunun adı yoktur. Bu anlayış iflas etmiştir. Onun için kazandığınızı zannettiğiniz anda kaybettiğinizi fark edersiniz. Ama iş işten geçer. Bütün işverenlerimiz özel sektör ya da kamu bütün işverenlerimiz sendikal hayatı, sendikal anlayışı tanımalı ve endüstri ilişkiler sistemini işçi, işveren ilişkilerini çağdaş anlamda bir noktaya getirmeliyiz. Bunu yapabildiğimiz ölçüde Türkiye çağdaş bir ülke, çağdaş demokrasiye kavuşmuş olacaktır. Yoksa on bir milyon sigortalı çalışanın içinde sadece sekiz yüz bininin sendikalı olduğu, bunlarında sadece beş yüz bininin toplu sözleşme hakkını elde ettiği bir Türkiye çalışma hayatı bize yakışmıyor. Türkiye’ye hiç yakışmıyor.”

 

“İŞVEREN SENDİKACIYLA KUCAKLAŞABİLMELİ”

Türkiye’nin her alanda aşama gösterdiğini, ancak sadece ekonomideki gelişmenin yeterli olmadığını, sosyal hayatta da buna uygun gelişmelerin sağlanması gerektiğini belirten Arslan, “Sendikalaşma oranının memurlarda olduğu gibi en az yüzde 50’ye yaklaştığı, işçi-işveren ilişkilerini modern bir anlayışa yerleştiği, kazan  kazan anlayışını hayata geçirecek bir modeli ortaya koymalıyız” dedi. Arslan, “Bu modeli hayata geçiremezsek Türkiye kaybeder, sanayicimizde kaybeder, müteşebbisimiz, KOBİ’ler kaybeder. Türkiye ekonomisi kaybeder. O zaman işverenlerimizde bu anlayışlarını değiştirmeli. Sendikacı gördüğü zaman nereye kaçacağını bilemeyen bir yaklaşımdan sendikacıyla kucaklaşabilmeli. Sendikalarla oturup konuşabilmeli sendikal yapıyı yok edilmesi gereken bir yapı değil birlikte çalışılması gereken bir yapı olarak görmeli. HAK-İŞ Kayseri’de bunu büyük ölçüde başardı” dedi. 

 

HAK-İŞ’in gelecek hedefinden de bahseden Arslan, “Önümüzdeki kısa dönemde inşallah HAK-İŞ’in bütün işkollarında sendikası olacak. HAK-İŞ her iş kolunda sendikasıyla Türk çalışma hayatına damgasını, mührünü vuracaktır. Önümüzde mevzuat engeller var bunları aşmak için mücadele ediyoruz” dedi.

 

Kayseri’nin çalışma hayatında ciddi anlamda barışı ve uzlaşmayı yakaladığını ifade eden Arslan, “Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor ben bu noktada katkı verenleri emek verenleri kutluyorum. Şube başkanlarımızın şahsında temsilcilerimizin yöneticilerimizin şahsında bütün üyelerimizi buradan selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

28 Kasım 2011 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu