BAKAN ÇELİK’TEN HAK-İŞ’E ZİYARET

24 Kasım 2011 14:00, Haberler


    

BAKAN ÇELİK’TEN HAK-İŞ’E ZİYARET

    

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı ziyaret etti. Ziyarete Genel Başkan Yardımcılarımız Settar Aslan, H. Ferudun Tankut, Mehmet Şahin ve Mustafa Toruntay da katıldı.

      

    

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Çelik'in görevine başlar başlamaz çalışma hayatındaki sorunların çözümüne odaklandığını ve sosyal taraflarla diyalog içinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, bu çalışmalarda tam olmasa da büyük ölçüde anlaşma sağlandığını kaydetti.

    

HAK-İŞ’e son dört yıl içinde Çalışma Bakanı nezdinde herhangi bir ziyaret olmadığını, en son ziyaretin de yine Faruk Çelik’in Bakanlığı döneminde gerçekleştiğini ifade eden Arslan, bu nedenle teşekkür etti.

   

Arslan, Faruk Çelik’in göreve gelir gelmez daha Hükümet güvenoyu almadan Üçlü Danışma Kurulunu toplandığını ve kurulun çalışma programını belirlediğini, bugüne kadar da teknik toplantılar hariç tam sekiz toplantı gerçekleştirildiği ifade etti. Bu toplantılar sonucunda Toplu İş İlişkileri Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun tasarılarının hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sevk edildiğini anımsatan Arslan, TBMM’nin ilk yasama faaliyetinin çalışma hayatına ilişkin olmasının da yeni dönem için umut verdiğini ifade etti.

   

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak yasal düzenlemeye değinen Arslan, çalışmanın en önemli tarafının Türkiye'de birden fazla işçi çalıştıran tüm işyerlerini kapsaması olduğunu söyledi. Yapılan tüm çalışmalara karşın çalışma hayatında çözülmesi gereken konular olduğunu dile getiren Arslan, kayıtdışılığın yüzde 45 olmasının Türkiye'ye yakışmadığını, Ulusal İstihdam Strateji belgesinin de hazırlanması gerektiğini anlattı.

   

Arslan, Toplu İş İlişkileri Kanunu çalışmalarıyla ilgili lobilerin faaliyet içinde olduğunu, bu kesimlerin kanunun içini boşaltmaya çalıştığına dikkat çekerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e bu konuda büyük görev düştüğünü söyledi.

   

Çalışma Bakanı Faruk Çelik ise çalışma hayatına ilişkin yoğun gündem nedeniyle HAK-İŞ’e ziyarette geciktiğini belirterek, bu yoğun süreçte HAK-İŞ'in diyalog çerçevesinde sorunların çözümüne katkı sağlayan bir tutum sergilediğini belirtti.

   

Bakan Çelik örgütlü toplumdan yana olduklarını daha önce de ifade ettiklerini, bunun hak ihlallerinin, kayıtdışılığın önlenmesi noktasında önem taşıdığını söyledi.

   

Söz konusu düzenlemelerin çalışma hayatını aksatmak için olmadığını tüm kesimlerin bildiğini ifade eden Çelik, bu konudaki adımların, tüm taraflarla birlikte diyalog içinde atılması mücadelesini verdiklerini ve bunda başarılı olduklarına inandığını kaydetti.

   

İstihdam Strateji belgesini aralık ayında yayımlamayı planladıklarını bildiren Çelik, ''2023 vizyonumuzu, istihdamla ilgili bakış açımızı içeren bu çalışmamız da devreye girince inanıyorum ki bu önümüzdeki 12 yılı Cumhuriyetin 100. yılına taşırken çok verimli bir şekilde geçirmiş olacağız. Önümüzdeki bir yıl içinde hiçbir mevzuat engeli olmayan bir çalışma hayatı düşünüyoruz'' dedi.

  

     

Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Arslan, Konfederasyonun çalışma hayatına ilişkin görüş ve önerilerini içeren dosyayı Bakan Çelik'e verdi.

  

HABERE AİT GÖRSELLER :

24 Kasım 2011 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu