ARSLAN, VİYANA’DA ETUI’YE RÖPORTAJ VERDİ

21 Mayıs 2019 18:00, Haberler


ARSLAN, VİYANA’DA ETUI’YE RÖPORTAJ VERDİ

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20-24 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ETUC 14. Kongresi için bulunduğu Avusturya’nın Başkenti Viyana’da Avrupa Sendikalar Enstitüsü (ETUI) Araştırmacısı Stan De Spiegelaere’in sorularını yanıtladı. Arslan ETUI’ye verdiği röportajda Türkiye’deki çalışma hayatı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Arslan röportajında şu ifadelere yer verdi:


 1)   Size göre işyerinde demokrasi nedir?

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:

“İşçiler açısından işyerindeki demokrasi işçilerin geleceğini doğrudan ilgilendirmekte, karar verme süreçlerine katılımlarını sağlamakta, kendi temsilcilerini kendilerinin seçme hakkı sağlamakta, işçilerin toplu sözleşme süreçlerine katılarak toplu sözleşmelere çalışanlarımızın arzu ettiği şekilde sonuçlanmasına katkı vermektedir. Sadece ekonomik taleplerin değil sosyal taleplerin de işyerlerinde işverenler açısından gündeme getirilip bunlara çözüm bulunma noktasında önemlidir. Bu süreçlerin işçiler, işverenler ve sendikalar açısından son derece önemli olduğuna inanıyor ve destekliyoruz.”


 2)   İşyerindeki demokrasi sizce neden önemlidir?

 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:

“İşçiler çalıştıkları işyerlerinde katılımcı ve demokratik bir anlayışa sahiplerse bu imkan onlara hem sendikaları tarafından hem de işverenler tarafından sağlanırsa işçiler işin yapımından başlayarak, işin sürdürülmesi, daha verimli olmasından tutun, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının sağlanması konusunda da kendilerini ifade eden, sorunlarını çözebilecek temsilcilerin onların lideri olmasını, temsilcilerin onları temsil etmesini sağlayacak süreçleri de bizim önümüze getirmektedir. Dolayısıyla hem işçilerin kendi taleplerini gerçekleştirmek, hem kendi temsilcilerini oluşturup işverenler karşısında daha güçlü olmalarını sağlamak,  hem de toplu sözleşme süreçlerinde ve diğer süreçlerde işyerlerinde işçilerin taleplerinin özgür bir şekilde ifade edilip bunların işverenlere ulaştırılması ve hayata geçirilmesi konusunda demokratik süreçler bizim için olmazsa olmazdır.”


3)   İşyerindeki demokrasinin güçlendirilmesi için ne yapılabilir?

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:

Avrupa’da ve Türkiye’de işyerlerindeki işçiler açısından demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz? Bunun birkaç tane temel parametreleri vardır. Bir tanesi işçilerin kendilerini güvende hissetmesi gerekiyor. Ciddi bir şekilde iş güvencesine ihtiyaçları var. İkincisi işçilerin sendikalarının bu alanda demokratik süreçlere inanıp o süreçlerin gerçekten hayata geçirilmesi konusunda samimi olmaları gerekiyor. Üçüncüsü işçilerin de talepte bulunması gerekiyor. Eğer işçilerin bu konudaki taleplerini güçlü bir şekilde ortaya koyarlarsa, sendikalar işçilerine, üyelerine bu imkanı sağlarsa, işyerlerinde de işçilerin iş güvenceleri için ciddi şekilde yasal düzenlemeler varsa bence bu süreçleri işletmek ve bu süreçlerden çalışanların demokratik süreçlerden daha çok istifade etmelerini sağlayabiliriz. Ama bunlar olmadan işçilerin kendilerini özgürce ifade edemediği, bugün çalıştıkları işyerlerinde yarınlarına umutla bakamadığı ve kendilerini güvende hissetmedikleri bir işyerinde bu süreçlerin işletilmesi de ne yazık ki mümkün olmuyor. Çünkü işverenler tarafından bir kısım sendikalar, üyelerine güvenmeyen, üyelerinin işyerlerinde daha özgür bir şekilde temsilci seçimlerini yapmayan, demokratik süreçleri, kongre süreçlerini yeterince demokratik şekilde gerçekleştirmeyen sendikalar açısından da maalesef bir zorluk söz konusudur. Ama biz HAK-İŞ olarak hem işyerlerindeki demokrasinin güçlendirilmesi hem işçilerin kendi taleplerini sendikasının bütün organlarına ulaştırması, hem de işyerinde kendisini güvende hissedip iş güvenliği sağlanarak işçilerin demokratik süreçlere katılımını sağlama açısından ciddi çalışmalar yapmaktayız. Bunları hem işyerlerimizde hem şube kongrelerinde hem de diğer üst organlarımızda bu süreçleri azami şekilde işletmeye çalışıyoruz. Bunun için temel 3 tane kriter var. Özellikle işyerlerinde iş güvencelerinin olması, sendikalarının buna inanması ve işçilerin bu konuda talepte bulunması gerekiyor.”

Haber videosu :

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Mayıs 2019 18:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu