YILDIZ, SOFYA'DA CITUB TOPLANTISINDA KONUŞTU

29 Ocak 2019 17:29, Haberler


YILDIZ, SOFYA'DA CITUB TOPLANTISINDA KONUŞTU


Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 29 Ocak 2019 tarihinde Bulgaristan İşçi Sendikaları Bağımsız Konfederasyonu (CITUB) tarafından düzenlenen Balkan Sendika Liderleri toplantısına katıldı.

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da gerçekleştirilen toplantıya, CITUB, Bulgaristan'ın diğer konfederasyonları ile ETUC Konfederal Sekreteri katıldı.

Toplantıda Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan ETUC'un 14. Genel Kurulu Eylem Planı çerçevesinde bölgesel konular tartışıldı.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Toplantıyı düzenleyip, ETUC çatısı altında bölgesel bir boyut ve işbirliği ortamı oluşturduğu için CITUB'a teşekkür ederiz. HAK-İŞ, uluslararası örgütlerin katılımıyla bölgesel işbirliklerine önem verir.

HAK-İŞ, ETUC Eylem Planı üzerinde değişiklik önerileri yapmıştır. Planda, Türkiye ile ilgili paragraflar vardır. Biz, Türkiye ile ilgili konuları tartışmaktan yanayız. Ancak yaklaşımımızın yapıcı olmasını istiyoruz. Haşin söylemlerden kaçınmalıyız. Plandaki Türkiye'ye ilişkin paragraflardaki haşin söylemlerin değiştirilmesi ve yapıcı olmasına dönüştürülmesine ilişkin önerilerimiz olmuştur. Aslında HAK-İŞ, ETUC, ITUC ve diğer Türkiye üyeleri ile konular üzerinde ortak söylem geliştirmiş bulunuyoruz. Bunların metne yerleştirilmesini önerdik.

Planda, Türkiye'nin yönüne ilişkin tartışmalara yer verilmiştir. Türkiye'nin yönü Avrupa'dır. Burada şüphe yoktur. Ancak her iki tarafın siyasi söylemi ilişkiler üzerinde negatif hava oluşturmaktadır. 

Biz Türkiye'nin AB'nin üyesi olmasını istiyoruz. Türkiye'de genel bakış budur.

Biz vizenin kaldırılmasını istiyoruz. Böylece Türk vatandaşları ile AB vatandaşları entegre olacaktır.

Suriyeli göçmen konusuna dikkat çektik. Türkiye, 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yaparak inanılmaz bir durumu ortaya koyuyor. Türk misafirperverliği bu durumun kilit kelimesidir.

ETUC Konfederal Sekreteri non-standard çalışmaya dikkat çekti. Türkiye'yi örnek ülke olarak gösterdik. Türkiye taşeron işçiliğini sonlandırarak 1 milyon taşeron işçiyi kadroya geçirdi. Aslında Türkiye, Avrupa'da uygulanan "Sıfır-Saat-Garanti" uygulamasına giden süreci tersine çevirerek dünyaya örnek olmuştur. Planda bölgemizi, Avrupa'nın ve dünyanın mücadele ettiği terörizme karşı ortak söylem önerdik.

Makedonyalı arkadaşlarımızı, Yunanistan ve Makedonya arasındaki anlaşmadan dolayı kutlarız. Makedonya'nın AB üyeliğinin önü açılmıştır diye düşünüyorum.

HAK-İŞ, CITUB Başkanı Plamen Dimitrov'un ETUC Başkan Yardımcılığı adaylığını içtenlikle desteklemektedir. HAK-İŞ ayrıca ETUC Genel Sekreteri Luca Vicenti'nin ekip önerisini de desteklemektedir.

Plemen Dimitrov, HAK-İŞ'in güvenilir dostudur. Uluslararası deneyim ve başarılara sahiptir. Hepimize katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Yıldız ayrıca ILO'nun 100. Yılına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: 

"ILO Uluslararası bir kurumu olarak, BM sisteminin önemli bir ayağı olarak, 100 yılı geride bırakan bir örgüt olarak, bazı temel hususları başarmalıdır.

- ILO, uluslararası sistemden daha büyük sorumluluk almalıdır. IMF AB kurumlarının politikalarına karşı dengeleyici ve eşdeğer politikalar geliştirilmeli ve duruş gösterilmelidir.

-ILO, yüzüncü yıl raporu ve küreselleşme raporlarında bazı hususlardan imtina ediyor.

-Ekonomik model diyor, ekonomilerin transformasyonu diyor, küreselleşme diyor ancak içini doldurmuyor.

-ILO, işçi ve memurların örgütlenmesi, TİS'leri ve diğer haklarını net tanımlamalıdır.

-ILO, ILO çalışmalarına katılım konusunda çoğulculuk kriterlerini netleştirmeli, geliştirmelidir.

-ILO'nun gelecek ikinci yüzyılı için sendikalar olarak daha aktif olmalıyız ve aktivite düzenlemeliyiz."

HABERE AİT GÖRSELLER :

29 Ocak 2019 17:29, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu