HAK-İŞ’TEN ENFLASYON ZAMMI MEKTUBU

09 Ocak 2019 17:49, HaberlerHAK-İŞ’TEN ENFLASYON ZAMMI MEKTUBU


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’a bir mektup göndererek, 696 sayılı KHK ile kadroya yeni geçen ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 oranında enflasyon zammı talebini iletti. 

Arslan, mektubunda şunları ifade etti:

“Malumlarınız olduğu üzere 696 sayılı KHK ile kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalışmakta olan işçilerin sürekli kamu işçisi kadrolarına geçiş işlemleri 2.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Hükümetimizin almış olduğu bu kararın, Emek Hareketinde büyük bir heyecan uyandırdığını ve küresel güçlerin “Kamunun Özelleştirilmesi, Devletin Küçülmesi” anlayışına büyük bir meydan okuma olduğunu her fırsatta dile getirdik.

Bu vesile ile sürekli işçi kadrosuna geçilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Zat-ı Alinizin şahsında tüm hükümet üyelerine teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Aynı kararname hükümlerince de KİT’lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere bir kısım çalışanlar, kararname kapsamı dışında tutulmuşlardır.

Kadroya geçen çalışanların ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde % 4 olarak belirlenmiştir.  

Aynı şekilde; Kadro kapsamı dışında olan işçilerin ücret ve sosyal hakları ise, ihale sözleşmeleri ve yetkili sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Bu kapsamdaki işçilerin, toplu iş sözleşmeleri halen, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. 

Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup, 2018 Yılı Enflasyonu’nun (TÜFE) yüzde 20.30 olması nedeniyle tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. 

Çünkü TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) %20,30 olarak açıklanmıştır.  Bu nedenle çalışanların satın alma gücü büyük ölçüde zayıflamıştır. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT’lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz.

Bu kapsamdaki çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunmaktadır. Üyelerimiz, bu talep ve beklentilerini, açık ve net olarak,  doğrudan sendikalarımıza ve Konfederasyonumuza iletmektedirler.  Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar. Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz.

Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında (%20,30) artış / zam yapılmasını yüksek müsaadelerinize arz ediyoruz.”


HABERE AİT GÖRSELLER :

09 Ocak 2019 17:49, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu