HAK-İŞ HEYETİ BAKAN SELÇUK’U ZİYARET ETTİ

10 Kasım 2018 12:49, Haberler


HAK-İŞ HEYETİ BAKAN SELÇUK’U ZİYARET ETTİ


Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-İŞ heyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ziyarette, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Uzman Yardımcısı Merve Yılmaz, Hizmet-İş Hukuk Müşaviri Oğuz Aksoy yer aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, çalışma hayatının gündemindeki konular müzakere edildi.

Görüşmede, 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin şirketlerine geçişi yapılan işçilerin sorunları, KİT’ler başta olmak üzere kadrodan yararlanamayan bir kısım alt işveren işçilerinin durumu, yanlış işkolu tespitleri, geçici ve mevsimlik işçilerin problemleri ve uluslararası temsil konuları görüşüldü.

HAK-İŞ heyeti ile bakanlık heyeti arasında ‘yapıcı çözüm’ arayışları değerlendirilerek, çözüm arayışlarına birlikte devam edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

HAK-İŞ ve üye sendikaların süreçte daha aktif ve etkin rol almalarıyla işyerleri ile üye emekçilerle daha yakın iş birliği içerisinde bulunmalarının öneminin belirgin olarak anlaşıldığının kaydedildiği görüşmede, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, süreç içerisinde karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda her türlü gayretin gösterileceği ifade edildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, görüşmede, Sendikalar Kanunu’nun geçici 6. maddesinin 2. fıkrasının uygulama süresinin uzatılması talebinde bulundu.

Arslan, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, kayıtdışı istihdam ile mücadele, asgari ücretle ilgili taleplerimiz ile kıdem tazminatına ilişkin öneri ve eleştirilerimizi gündeme getirdi.

Kamu toplu iş sözleşmeleri ve 696 sayılı KHK kapsamında kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarina ve yerel yönetim kuruluşiarının şirketlerinin sürekli işçi pozisyonlarına geçen çalışanların, 2019 yılı kamu çerçeve toplu iş sözleşmesi protokolüne dahil edilmesini ve toplu iş sözleşmelerinin enflasyonun altında kalmayacak şekilde güncellenmesini gündeme getiren Arslan, sosyal diyalog süreçlerine ilişkin eleştirilerini ve önerilerini paylaştı.

Görüşmede ayrıca, HAK-İŞ heyeti tarafından bakan Selçuk’a gündemdeki sorunları ve çözüm önerilerini içeren ayrıntılı bir rapor sunuldu.


HABERE AİT GÖRSELLER :

10 Kasım 2018 12:49, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu