HAK-İŞ HEYETİ ITUC-Asya Pasifik 2. GENEL KURULUNA KATILDI

13 Mayıs 2011 14:00, Haberler


HAK-İŞ HEYETİ ITUC-Asya Pasifik 2. GENEL KURULUNA KATILDI

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-İŞ heyeti 11-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında Singapur’da yapılan ITUC-Asya Pasifik 2. Genel Kuruluna katıldı.  Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Arzu Kahveci de delege olarak katıldı.

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, ITUC-AP bölgesinde bağımsız, özgür ve demokratik sendikal hareketin bütünüyle başarılmasında sorunlar olduğunu belirterek, “Bağımsız, özgür ve demokratik sendikal iklimin, mantalitenin ve sosyal kabulün sağlanması konusunda daha çok gayret göstermeliyiz” dedi. Arslan, ITUC-AP Eylem Planında belirtilen "Güçlü endüstriyel ilişkiler için ikili ve üçlü sağlam kurumsal çerçeveler oluşturulması ve etkin olmalıdır" önerisinin vazgeçilmez bir öneri olduğunu ifade etti.

 

Arslan, HAK-İŞ’in ITUC-AP’nin Kadın ve Gençlik Komitelerinin toplantılarına ev sahipliği yapmaktan memnun olacağını da söyledi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

 

“Sayın Başkan

Sayın Delegeler,

HAK-İŞ Konfederasyonu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bölge ülkelerinin birçoğunda meydana gelen felaketlerden dolayı bu ülkelerin halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ölenleri saygıyla anıyoruz.

Çok kapsamlı ve başarılı bir eylem programı hazırladıkları için ITUC-AP Sekretaryasını ve Genel Sekreterini kutluyoruz.

ITUC-AP bölgesinde bağımsız, özgür ve demokratik sendikal hareketin bütünüyle başarılmasında sorunlar olduğu açıktır. Bu konuda çok sayıda önemli gelişmeye rağmen bağımsız, özgür ve demokratik sendikal iklimin, mantalitenin ve sosyal kabulün sağlanması konusunda daha çok gayret göstermeliyiz.

Türkiye'de demokratik, özgür, çoğulcu ve katılımcı sendikal yapıyı garanti edecek şekilde sendikal kanunların oluşması için HAK-İŞ olarak önemli gayret sarf etmekteyiz. Bu gayretlerimizin ülkelerimizin demokratik transformasyonuna da denk düştüğünü belirtmemiz gerekir. Bu amaçla Anayasa değişikliği referandumunda etkin rol aldık. Tam ve demokratik Anayasanın olması için gayretlerimizi arttırarak sürdürüyoruz.

Bu çerçevede sendikal örgütlenmenin gelişmesi yönünde özel sektörde örgütlenme stratejilerimizin geliştirilmesi önemli bir eşiği oluşturmaktadır.

Kayıtdışı ekonomi ile mücadele örgütlenme sürecinin önündeki bir başka açmazın başarılmasını oluşturmaktadır.

Sosyal koruma kapsamının dışında kalan toplumun önemli bir kısmının örgütlenme ile tanışmasının imkanı bulunmamaktadır.

Bölgemizde ve ülkelerimizde yaygın olan göç sorununun katı politikalarla değil özgür politikalarla yönetileceğine inanıyoruz. Emeğin özgür hareketinin önünde hiçbir engelin konulmasını doğru bulmuyoruz.

Sendikalar bu alanda iyi örnekler oluşturmalıdır. Son olarak göç veren ülkenin konfederasyonu olarak HAK-İŞ, göç alan ülkenin konfederasyonu ÖGB (Avusturya) örnek işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bunların sayısının artırılması gerekmektedir.

Bugünkü küreselleşen dünyada katılımcılık anahtar kelimeyi oluşturmaktadır. Ortadoğu'daki son gelişmeler bunun en güzel örneğidir.

Endüstriyel ilişkiler sistemlerimiz de Sosyal Diyalog, katılımcı, çoğulcu ve demokratik temelde geliştirilmelidir. ITUC-AP Eylem Planında belirtilen "Güçlü endüstriyel ilişkiler için ikili ve üçlü sağlam kurumsal çerçeveler oluşturulması ve etkin olmalıdır" önerisinin vazgeçilmez bir öneri olduğunu düşünüyoruz.

HAK-İŞ olarak mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik hususunu düzgün işin garanti edilmesini sağlayacak güçlü bir araç olarak görüyoruz.

Bu çerçevede HAK-İŞ birçok sektörde modele, modüle ve istihdamı sağlamaya dayanan Mesleki Eğitim projelerini gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimleri gençlere ve kadınlara yönelik yapmaktadır. HAK-İŞ gençliğin istihdamı ve örgütlenmesi konusunda Gençlik stratejisini geliştirmeyi başarmıştır.

HAK-İŞ ayrıca Gençlik Komitesini ve Kadın Komitesini kurmuş ve etkin olarak işletmektedir. PERC Gençlik Komitesi gibi Uluslararası Komitelere ev sahipliği yapmaktadır. ITUC-AP'nin Kadın ve Gençlik Komitelerinin toplantılarına da ev sahipliği yapmaktan gurur duyacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının Kadın İstihdamını Geliştirmeye Yönelik bir Genelgeyi yürürlüğe koymasını önemsiyoruz. Bu yönetmelik 25 civarında Kamu-Sosyal partnerini bir araya getiren platform olmuştur. HAK-İŞ bu sürece büyük destek vermektedir.

Ayrıca HAK-İŞ kadınların ve gençlerin sendikal karar alma süreçlerine katılımını ve sendikalara üyeliklerini artırmaya yönelik ilkesel kararlar alarak önemli bir atılım gerçekleştirmiştir.

                Kongreye başarılar diliyorum.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

13 Mayıs 2011 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu