HAK-İŞ’Lİ KADINLAR ANKARA’DA BULUŞACAK

01 Mart 2018 11:57, Haberler


HAK-İŞ’Lİ KADINLAR ANKARA’DA BULUŞACAK


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Mart 2018 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması hakkında bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan, yönetici ve kadın komitesi başkanları ile basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Arslan, 7 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Buluşması’nın ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ temasıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

“Kadın Emeği Buluşmasını Cumhurbaşkanımızın Teşrifleriyle Gerçekleştireceğiz”

Arslan, “Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Buluşması’nın bu yıl yedincisini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara’da görkemli bir toplantıyla hayata geçireceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Emine Erdoğan’ın çok büyük ilgisini, teşvikleri ve desteklerini de kazanmış durumdayız. Her yıl yaptığımız etkinliklere bizzat katılarak hem kadınlarımıza ciddi bir moral ve motivasyon kaynağı olmuş, hem de yeni hedeflere yürümemizde bize ciddi bir katkıları olmuştur” açıklamasında bulundu.

“ETUC ve PERC’ten Toplantımıza Katılım Sağlanacak”

Yaklaşık 15 bin HAK-İŞ’li kadının 7 Mart Çarşamba günü Ankara’da buluşacağından dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Arslan, “Konfederasyonumuzun üyesi olduğu ETUC ve PERC’ten katılımcılar toplantımıza katılım sağlayacaklar. ITUC Genel Sekreterliğinden ve ITUC-AP’den kadın konusundaki çalışmalarımıza destek mesajları aldık. Uluslararası üye olduğumuz konfederasyonlarımızın kadın organizasyonlarından da destek alarak 7 Mart 2018 tarihinde güzel bir buluşmayı Türkiye’ye ve dünyaya armağan edeceğiz” diye konuştu.

7. Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Buluşması’nın iki temel bakış açısı olduğunu açıklayan Arslan şöyle devam etti: “Birincisi kadın sorunlarını en yüksek perdeden ve ülkeyi yöneten en üst yöneticinin huzurunda konuşarak gündeme getirmek ve orada taleplerimizi ortaya koymak, varsa başarılı çalışmaları örnekleriyle ortaya koyarak eksiklerin ortadan kaldırılmasını talep edeceğimiz bir organizasyondur. Bu organizasyonda taşeron konusundaki talep ve isteklerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade edeceğiz. Taşeron düzenlemesinin, çalışma hayatına yönelik olarak gerçekleştirilmiş Türkiye tarihindeki en büyük reform olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu düzenlemeyi, küresel güçlerin özelleştirme ve kamu hizmetlerinin özel sektöre yönlendirilmesi çabalarına karşı Türkiye’nin bir meydan okuması olarak görüyoruz. Bu meydan okumadan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimizi tebrik ediyoruz.” 

“Kadın Sendikacının Artmasını Sorunların Çözümü Olarak Görüyoruz”

“HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın bütün kademelerinde daha çok kadın sendikacının yer almasını kadın sorunlarının çözümü açısından önemli bir anahtar olarak görüyoruz” diyen Arslan, HAK-İŞ’li kadınların bütün kademelerde görev almak için mücadele ederek bu alanları doldurmalarını arzu ettiklerini söyledi.

“Uluslararası Sendikal Camiaya Kadın Konusunda Destek Veriyoruz”

HAK-İŞ’in yer aldığı bütün uluslararası toplantılarda HAK-İŞ’in kadın konusundaki farkındalık yaratan çalışmalarının referans olarak alındığını bildiren Arslan, “Konfederasyonumuzda ve sendikalarımızda görev alan ve aynı zamanda PERC’te, ITUC’ta ve ITUC AP’de görev alan kadın çalışanlarımız var.  Bu açıdan hem uluslararası sendikal camiaya HAK-İŞ olarak katkı vermekteyiz hem de Türkiye’de bu alanda liderlik yapmaktayız” dedi.

“Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik Teması HAK-İŞ’i Yansıtıyor”

7. Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Buluşması’nın ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ temasının HAK-İŞ’i yansıtması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Arslan, “Bu tema, Türkiye’de genel olarak bakış açılarını değiştiren, HAK-İŞ’in özgün olarak üzerinde çalıştığı kadın ve kadın sorunlarına yönelik çözümlerin de içerisinde yer aldığı bir temadır. Bu organizasyonu 7 Mart’ta Türkiye’ye ve dünyaya armağan edeceğiz” diye konuştu.

“HAK-İŞ Kadın Konusunda Ezberleri Bozan Çalışmalar Yapmaktadır”

HAK-İŞ’in kadın konusunda özel bir çabası ve hassasiyeti olduğunu anlatan Arslan, “Türkiye’de ve dünyada kadın olmanın ve çalışan kadın olmanın ne kadar zor, ne kadar büyük bir mücadele gerektirdiğinin farkındayız. O nedenle HAK-İŞ, kadın konusunda diğer alanlarda olduğundan daha fazla ve daha yoğun bir çalışma ortaya koymaktadır. Bir insan hakkı olan kadın konusunda HAK-İŞ, ezberleri bozan, toplumda kadına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldıran, çalışma hayatında yer alan kadınların söylenemeyen, anlatılamayan, pek çok sorunlarını ortaya çıkaran çalışmaları samimiyetle ortaya koymaktadır. Her yıl bu çalışmalarımızı arttırarak, kapsamını ve içeriğini genişleterek sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

“Kadın Anketimizle Sorunları Tespit Ediyoruz”

HAK-İŞ kadın komitelerinin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün üyelerimize yönelik yapmış olduğumuz anketimizi her yıl yenilemekteyiz. Bütün kadın üyelerimizin bu ankete katılımını sağlayarak kadınların işyerlerinde yaşadıkları sorunlar, çalışma hayatında yaşanan sorunlar, işyerlerindeki işçi ve işveren ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar, demografik yapı, toplumda kadına yönelik tavırlar, karşılaştıkları zorlukları kadınlarla yaptığımız anketlerle öğrenerek ve bu sorunları tespit ederek ona göre tedbirler almak için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadın Strateji Belgesi Bizim Yol Haritamızdır”

HAK-İŞ’in Türkiye’de ilk kez genel kurul ve yönetim kurulu kararlarıyla kadın strateji belgesini oluşturduğunu anlatan Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü getirdi: “Kadın strateji belgemiz 2017 yılında yeniden tekraren ciddi ve geniş kapsamlı bir çalışmayla yenilenmiş ve güncellenmiştir. Kadın strateji belgesi bizim yol haritamızdır. Konfederasyonumuzun genel kurul kararlarından da yola çıkarak kadına yönelik bütün faaliyetlerimizi ve ortaya koyduğumuz hedefleri belirlemesi açısından strateji belgesi bizim için önemli bir ayrıcalıktır. Bu çalışmayı Türkiye’de ilk kez gerçekleştiren konfederasyon olmaktan dolayı gururluyuz ve bu konuda gerçekten önemli bir başarıya imza attığımıza inanıyoruz.”

“160 Binlere Yaklaşan Kadın Üyesiyle HAK-İŞ Önemli Bir Güçtür”

En son yapılan araştırmaya göre HAK-İŞ’in yüzde 25 kadın üyesi ve 160 binlere yaklaşan bir rakamla Türkiye’de çok önemli bir güç olduğunu anlatan Arslan, “Bu kadın gücünü doğru istikamette ve kadınların sorunlarının çözümü, aynı zamanda kadınların her alanda var olması konusunda önemli bir aşama olarak görüyoruz. Kadın elinin değmediği bir yer varsa orada eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Her alanda olduğu gibi sendikal alanda da kadın elinin değmesini ve kadınların daha fazla sendikalarda görev almalarını arzu ediyoruz. İnşallah 7 Mart’ta Türkiye’nin en geniş katılımlı Kadın Emeği Buluşması organizasyonunu gerçekleştirmenin gururunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.

HABERE AİT GÖRSELLER :

01 Mart 2018 11:57, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu