HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ

07 Kasım 2017 15:22, Haberler


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Kasım 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi Eğitim Programı’na katıldı.

Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, Öz Gıda-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Uzmanı Eda Güner, HAK-İŞ İdari İşler Müdürü ve Proje Uzmanı Recep Bişkin, Öz Gıda-İş Sendikası Hukuk Müşaviri ve Proje Uzmanı Emre Barış, Araştırma Görevlisi Yusuf Sunar katıldı.

Şanlıurfa, İstanbul, Rize, Antalya, Karaman illerinden gelen üyelerimizin katılımıyla 6-7 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi Eğitim Programı sona erdi.

“Türkiye’de ve Dünyada Kadın Olmanın Ağır Bedelleri Var”

6 Kasım’da ilki gerçekleştirilen eğitim programının bugün ikincisinin gerçekleştirildiğini belirten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Türkiye’de ve dünyada kadın olmanın ağır bedelleri var. Çalışan kadın olmanın daha ağır sorumlulukları ve fedakârlıkları var. Anne olmak, eş olmak, aile olmanın ayrıca daha ağır bedelleri ve faturaları var. Tüm bunların yanında bir de sendikacı olmak, her kadının başarabileceği bir şey değildir. Sizi bu başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sizler aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz” diye konuştu.

“Kadın Emekçilerin Yapacak Çok İşi Var”

Kadınların başkalarının desteğine ve katkısına ihtiyaç hissetmeden, kendi ayakları üzerinde durabilen, bunu yaparken asla diğerinin ayağına çelme takmadan, omuz omuza yan yana yürüyen bir kadın mücadele stratejisinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Arslan, “Kadın emekçilerin yapacak çok işi var. İlk iş olarak zihin dünyamızı temizleyeceğiz. Bunu yalnızca kendimiz için değil etrafımızdakiler, ailemiz, çalışma arkadaşlarımız, işyerlerindeki egemen erkek anlayışını aşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Her Türlü Temel Hak, Kadın ve Erkek İçin Aynı Ölçüde Değerli ve Önemlidir”

Kadın sendikacıların elde etmek istedikleri hakların bu tür çalışmalar ve faaliyetler sayesinde gündeme getirdiklerini dile getiren Arslan, “Her türlü temel hak, kadın ve erkek için aynı ölçüde değerli ve önemlidir. Bizler bir taraftan kadına karşı geleneksel bakış açısını ortadan kaldıracağız, bir taraftan erkek egemenliğini sağlamlaştırmak için bir kısım anlayışlarla mücadele edeceğiz, bir taraftan da bu mücadele ile çalışma hayatında kadınların var olmaları için gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

“Kadınların Daha Fazla Çalışma Hayatında Yer Alması Gerektiğini Düşünüyoruz”

En büyük kaygılarının kadın istihdamındaki geriliğin olduğunu belirten Arslan, “Son 15 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın inanılmaz çabası, teşvikleri ve gayretleriyle hem çalışma hayatındaki kadın istihdamının oranı artırılarak yüzde 32’lere çıkması sağlandı. Hem de kadınların siyasette ve sosyal alanlardaki bir kısım alanlarda daha görünür olmaları sağlanmaya çalışıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kadınların daha fazla çalışma hayatında yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Hala gerideyiz. Bu durumu düzeltmek için ciddi bir çalışmaya ihtiyaç vardır. İşte HAK-İŞ bu ciddi çalışmanın ürünüdür” dedi.

‘Her Alanda Projeler Geliştiriyor, Uygulamaya ve Hayata Geçirmeye Çalışıyoruz”

Programda konuşan HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, “Biz bir teşkilatız. Teşkilat bilincinin olması için bizim kendi kaynaklarımıza ve kendi uzmanlıklarımıza güvenerek bir sistem geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

Kurumsal eğitimin bir mantığı ve felsefesi olması gerekliliğini vurgulayan Yıldız, “Bizim kendi uzmanlığımızın olması, kendi kapasitemizin olması ve bunları uygulamaya dönüştürecek gücümüzün ve irademizin olması lazım. Biz HAK-İŞ olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun için her alanda projeler geliştirerek, bu projeleri uygulamaya ve hayata geçirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yıldız, “2 gündür gerçekleştirdiğimiz çalışma klasik bir eğitim çalışması değildir. Ürettiğimiz kaynaklar bizim kaynaklarımızdır ve bu kaynakları sizlerle beraber ürettik. Swot analizini, anketleri sizlerle beraber yaptık” diye konuştu.

“Kuruluş İlkelerimizi 1976 Yılında Söyledik”

HAK-İŞ’in hem Türkiye’ye hem de dünyaya açık olan bir konfederasyon olduğunu belirten Yıldız, “HAK-İŞ olarak Türkiye’deki hatta dünyadaki gelişmeleri en yakından bilen ve izleyen, onları da sindirip yorumlayabilen bir konfederasyonuz. Kuruluşumuzda yer alan menfaat paraleli, çatışmasızlık, sosyal diyalog ilkelerimizi 1976 yılında söyledik” ifadelerini kullandı.

Yıldız, “HAK-İŞ olarak politika üretme ve geliştirme konusunda sorumluluk alıyoruz. Bu sorumluluğumuz çerçevesinde bu projeleri geliştirdik” diye konuştu. 

HAK-İŞ’in kadın konusunda çok önemli bir yere geldiğini söyleyen Yıldız, “Biz her türlü sorumluluğu alıyoruz. Her türlü uygulamayı yapıyoruz. Bu konuda ortaya çıkan sorunları çözmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu projeyi de öyle dizayn ettik. O yüzden çalışan kadınlarımızla bir araya gelerek sorunları konuşarak çözüm yolları üretmeyi hedeflediğimiz için böyle bir proje düzenledik. Çünkü biz bu projeyi klasik bir eğitim verelim diye planlamadık. Sizlerle konuşarak sorunların ne olduğunu ortaya çıkarmak için planladık” sözlerini kullandı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Yavuz, proje çalışmalarının sendikal bakış açısıyla sorunlar ve çözüm önerileri açısından değerlendirme hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

HAK-İŞ İdari İşler Müdürü ve Proje Uzmanı Recep Bişkin, proje çalışmalarının kadın, sendikalar ve iletişim, sosyal medya araçlarının güvenli kullanımı, sorunlar ve çözüm önerileri açısından değerlendirme hakkında bir sunum yaptı.

Eğitim programı kapsamında Araştırma Görevlisi Yusuf Sunar Proje Bulguları Değerlendirme Sonuçları Türkiye Geneli Araştırma Anketi Rapor sonucu hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Öz Gıda-İş Sendikası Hukuk Müşaviri ve Proje Uzmanı Emre Barış, proje çalışmalarının çalışma hayatında haklar ve kadın, sorunlar ve çözüm önerileri açısından değerlendirme konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim programının sona ermesinin ardından katılımcıların tümüne Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız tarafından eğitim sertifikası takdim edildi.

07 Kasım 2017 15:22, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu