YILDIZ, ROMA’DA ETUC ARA DÖNEM KONFERANSINDA KONUŞTU

31 Mayıs 2017 16:00, Haberler


YILDIZ, ROMA’DA ETUC ARA DÖNEM KONFERANSINDA KONUŞTU


Konferans boyunca Yeni bir Ekonomi Politikası: Kaliteli İşler İçin Yatırım ve Avrupa Ekonomi Yönetimi reformu; Toplu İş Sözleşmelerinin Yeniden İnşası; Avrupa'da Ücret Artışı Ve Sosyal Haklar, İş'te Demokrasi: Gelecekte İşçilerin Katılımı ve Endüstri 4.0 İçin AB Politikası, İş'in Geleceği, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun geleceği, beşinci oturumda Sürdürülebilir Gelişme ve Geçiş, Cinsiyet Eşitliği, Adil Göç ve Hareketlilik, Bütünleşme ve Eşit Muamele, Sosyal Dampinge Karşı Mücadele ve Adil Ticaret konularına ilişkin oturumlar gerçekleştirildi.


“TÜRKİYE 3 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”


Konferansın “Adil Göç ve hareketlilik, Bütünleşme ve Eşit Muamele” konularının görüşüldüğü oturumda söz alan Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, konuşmasına mülteciler meselesini kalıcı olarak ETUC gündemine eklenmesinden dolayı teşekkür ederek başladı. 


Dr. Yıldız konuşmasında Türkiye'nin Afganistan, Pakistan, Irak, Libya gibi ülkelerden gelen mülteciye ilaveten 3 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının oldukça organize bir şekilde yürütülen yardımlarıyla mültecilere düzenli olarak eğitim, sağlık, yiyecek ve barınma imkanları sağlandığını, Türkiye’nin mültecilere sunulan hizmetlerde önemli bir standarda ulaştığını belirtti.  


Türkiye'nin mülteci meselesine ehemmiyetle eğildiğini, onların büyük bölümünün ülkemizde kalıcı olduklarını düşünerek muamele ettiğinin altını çizen Dr. Yıldız,  topluma ve işgücü piyasasına entegrasyonları için önemli projeler geliştirildiğini, ancak daha kat edilecek uzun bir yol bulunduğunu aktardı.

Yıldız, “Türk toplumu, devleti, sivil toplum kuruluşları ve bireyleriyle birlikte mültecileri merhametle kucaklamaya hazırdır” ifadelerine yer verdi.


“MÜLTECİ KRİZİNDE SORUMLULUKLARI PAYLAŞMAK GEREKİYOR”

HAK-İŞ'in mültecilerin sosyal entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi” adlı önemli bir faaliyetler dizisi yürüttüğüne değinen Dr. Yıldız, sadece Avrupa'nın değil tüm dünya ülkelerinin özellikle Amerika, Kanada, Rusya ve Körfez Ülkelerinin de mültecilerle ilgili sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi. 

Yıldız, “Türkiye’de, mültecilerin Türk işgücü piyasasına entegrasyonu için gerekli yasal çerçevenin geliştirilmesi yönünde, onlara ikamet, çalışma, vatandaşlık ve çipli kimlik kartları vb. hakların sunulması amacıyla, gerekli adımlar atılmaktadır. Elbette, hali hazırda, kat edilmesi gereken uzun bir yol vardır” açıklamasında bulundu.


Bir takım çevreler, ulusal konfederasyonlar ve uluslararası örgütler tarafından mültecilerin Türkiye’de hapis hayatı yaşamaya mahkum edildiği şeklindeki söylemlerin Türk Milleti’ni ve mülteci kitlesini rencide ettiğinin altını çizen Dr. Yıldız,  mültecilerin Türkiye’deki sosyal hayat ve çalışma yaşamı açısından tehdit oluşturmadığını belirtti.


Avrupa’nın düşünce ve hareket serbestisi, haklar, özgürlükler, standartlar ve değerler alanı olduğuna inandıklarını vurgulayan Yıldız, “Bu yüzden, mülteciler kendilerini Türkiye’de hazırlayabilir. Er veya geç, onlar kendilerini bir mülteci veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, kendi tercihlerine bağlı olarak hareket özgürlüğü için hazırlamaktadır.  Hiç kimse mültecileri şu anda elde ettikleri ile yetinsin deyip kendi başlarına bırakamaz. Onlar da daha iyi bir geleceği hak etmektedir” şeklinde konuştu.


Türkiye’de mültecilere ev sahipliği yapmanın sadece bir projeksiyon olmadığını, mücbir sebeplerin ortaya çıkardığı bir mesele olduğunun altını çizen Yıldız, “Mülteciler derin bir dayanışma ve güçlü bir işbirliğine ihtiyaç duymaktadır” dedi.

"DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ"

Konuşmasında ILO Avrupa Bölge Toplantısı konusuna da değinen Yıldız şu ifadelere yer verdi:

“ILO Avrupa Bölge Toplantısı’nın bu yıl 15 Ekim’de İstanbul’da yapılacağını umuyoruz.  Bu toplantının mülteci meselelerinin ele alındığı bir tartışma ve ilerleme platformuna dönüştürülmesi yönünde desteklerinizi bekliyoruz.

ETUC, ITUC, endüstri federasyonları ve ulusal konfederasyonların temsilcilerinden oluşan uluslararası bir heyetin Türkiye’ye kısa süre yaptıkları ziyareti ve sonuçlarını üzerine düşünmekteyiz. 

Başarısız darbe girişiminden sonra hukukun üstünlüğüne saygı duyularak sürecin demokratikleştirilerek yönetilmesi yönündeki çabalarından dolayı ETUC’a ve ETUC Genel Sekreteri Vicentini’ye teşekkür ediyoruz.

Bugün burada Roma Antlaşması’nın imzalanmasının yıldönümünü de kutluyoruz. Bu kurucu antlaşmanın daha güçlü bir şekilde Avrupa’ya ve Dünya’ya barış, refah, huzur, istikrar getireceği hususunda oldukça ümitliyiz.

Meydan okumaların üstesinden gelmek suretiyle, “Daha Genişletilmiş” ve daha gelişmiş “Bir Birlik Rüyası”nın gerçeğe dönüşmesini diliyoruz.

Aynı şekilde, Türkiye-AB ilişkilerinin sağlam gelişme süreci temelinde yapılandırılmış bir formatta hızlandırılmasını ve geliştirilmesini temenni ediyoruz.

Türkiye-AB ilişkilerine ve Türk sendikal hareketine uzun yıllardan beri vermekte oldukları destekten ötürü ETUC’a şükranlarımızı sunuyoruz.”


“DÜNYA İNSANLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA”

ETUC Kadın Komitesi delegesi olarak toplantıya katılan uzmanlarımızdan ETUC Kadın Komite Başkan Yardımcısı Pınar Fulya Özcan, “Avrupa'nın Geleceği” oturumunda ETUC Kadın Komitesi adına söz alarak  daha bir gelecek ve kaliteli iş için sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha iyi çalışma koşulları, daha güçlü işçi hakları ve sosyal koruma ve demokratik değerleri konuşurken aynı zamanda cinsiyet eşitliği, eşit haklar, eşit işe eşit ücret, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, karar alma mekanizmalarında eşit temsil, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi, temel insan haklarının da ele alınması gerektiğini belirtti.


Dünya’nın insanlık kriziyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Özcan, yaşam mücadelesi vermek için Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken birçok kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini, göçün Avrupa'nın gerçeği olduğunu, göçmen ve mültecilerin toplumla bütünleştirilmesi için girişimlere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.  


Konuşmasında 2020 Yılı için Avrupa istihdam hedefinin %75 kadın ve erkek istihdamı olduğuna da değinen Özcan, bu hedefe kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesiyle ulaşılabileceğinin altını çizdi. 


ETUC KONGRELERİNDE EŞİT TEMSİLİYET

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Kadın Komitesi olarak ETUC Kongresinde kadın ve erkeklerin eşit temsiline ilişkin sunulan tüzük değişiklik önerisi çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ETUC Kadın Komitesi temsili döneminde gerçekleşen tarihi karar 22 milyon kadın işçi açısından büyük bir öneme sahip bulunuyor.

HABERE AİT GÖRSELLER :

31 Mayıs 2017 16:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu