YILDIZ, ADANA'DA İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI

14 Mart 2017 13:23, Haberler


YILDIZ, ADANA'DA İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI


HAK-İŞ ve MÜSİAD, ÇSGB tarafından yönetilen ve AB tarafından finansmanı sağlanan “İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen İş Yaşamı Becerileri Eğitimleri vesilesiyle 14-17 Mart 2017 tarihlerinde Adana’da 400’ü aşkın işçi ve işveren buluşuyor.


Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in,  ülkemizin en büyük işveren örgütlerinden MÜSİAD ile 15 ilde yürüttüğü sosyal diyalogun ve uyum kapasitesinin artırılması odaklı projemizin Adana eğitim programına katıldı.


YILDIZ, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in, ülkemizin seçkin işveren kuruluşu MÜSİAD ile birlikte yararlanıcısı olduğu “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında 14-17 Mart 2017 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilmekte olan 4 günlük İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programı'nın açılış törenine katılarak çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız,  15 ilde 6.500’ü aşkın işçi ve işveren temsilcilerine verilmesi planlanan İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programının 15. ve son ili Adana’da hem HAK-İŞ mensuplarıyla hem de MÜSİAD yöneticileri ve üyesi işverenlerle birarada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi’nin klasik hibe projelerin ötesinde, ülke genelinde 15 ilde, HAKİŞ ve MÜSİAD’ın ortak siyasi iradesi, koordinasyonu ve kararlılığıyla birlikte yürütüldüğünü, sıradışı büyük sayılara ulaşıldığını görmekten mutluluk duyuyor; bu büyük başarıya ulaşılması sürecinde emeği geçen HAK-İŞ üyesi sendikalarımızın genel merkez ve taşra yöneticilerine, MÜSİAD teşkilatına, proje ekibimize, projemize finansman desteği sunan Avrupa Birliği’ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sağduyulu yaklaşımının, evrensel değerlerle yerel değerleri uyumlaştırabilmesinin, sosyal diyaloga ve iletişim kanallarının açık tutulmasına atfettiği önemin HAK-İŞ’i farklı kıldığını belirten Dr.Yıldız, “Hem bireysel hem de kurumsal açıdan sorumlulukları yerine getirebilecek, muhataplarımızla sağlıklı iletişim kurabilecek derecede güçlü kapasiteye sahip olmak durumundayız. STK’lar pozitif değerler etrafında bir araya gelmelidir. Bu proje vesilesiyle HAK-İŞ ve MÜSİAD teşkilatları yaygın eğitim programları için bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmayı, sektörler odaklı öncelikler belirlemeyi başarmıştır. Gelecekte de kendimizi sorgulayarak, birlikte tartışmalar yaparak, ortak hedefler koyarak, standartlar oluşturarak yolumuza devam etme gayreti içerisindeyiz” dedi.


Genel Sekreterimiz Dr. Yıldız, konuşmasını İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programına ve projemizin diğer faaliyetlerine ilgi, destek, katılım ve katkılarından ötürü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, MÜSİAD'a, HAK-İŞ'e, proje ekibine, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza ve katılımcılara teşekkür ederek ve başarılar dileyerek tamamladı.


HAK-İŞ Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel selamlama konuşmasında, salonda HAK-İŞ’e bağlı 12 işkolu sendikamız yöneticisi, işyeri temsilcisi ve üyelerinin hazır bulunduğunu ifade ederek Adana’da 15 bin civarında HAK-İŞ mensubu emekçinin olduğu söyledi.


MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak konuşmasında, özetle, şunları söyledi: "MÜSİAD ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan istihdam seferberliğinde 250 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. İşsizliğin önüne geçmek ve insan israfını önlemek için istihdamı artırmak şarttır. Koşullar her ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Bu proje, MÜSİAD olarak HAK-İŞ Konfederasyonu ile sosyal diyalogun güçlendirilmesi yoluyla, işçilerin ve işverenlerin ortak çalışmalar yapması, bir araya gelerek politikalar üretmesi açısından çok önemli bir projedir. İş hayatında sorunların büyük bölümü, işçiler ve işverenler arasında sağlıklı iletişim kurulmamasından kaynaklanmaktadır. İşyerlerinde hem bireylerin mutluluğu hem de iş veriminin ve etkinliğinin artırılması ancak doğru ve sağlıklı bir iletişim, işçiler ve işverenler arasında güçlü bir sosyal diyalog ile mümkün olabilir. Bu açıdan işçilerin ve işverenlerin ve onların temsilcilerinin aynı çatı altında birlikte ortak çalışmalar yapmasını önemsiyoruz.” dedi. 


OLEYİS Sendikamız Genel Başkanı Vedat Böke de, selamlama konuşmasında, büyük ölçekli bu sosyal diyalog projesinin 15 ilde başarıyla yürütülmekte oluşundan dolayı HAK-İŞ ve MÜSİAD Genel Başkanlarına, sözleşme makamına, konsorsiyuma, proje ekibine ve eğiticilere teşekkür ederek başarılar diledi.


Türkiye’nin en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından HAK-İŞ ve öncü işveren örgütlerinden MÜSİAD’ın ortak faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında yer alan “İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi”, 18 Nisan 2016 tarihinden beri 15 ilde uygulanıyor.

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi koordinasyonunda yürütülen, “İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamındaki faaliyetler arasında yer alan “İş Yaşamı Becerileri Eğitimleri”, 2016 yılı Eylül ayından beri,  sırasıyla, Konya, Kayseri, Sivas, Artvin, Trabzon, Antalya, Denizli, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara ve İstanbul Avrupası’nın ardından 14-17 Mart 2017 tarihlerinde Adana’da verilerek tamamlanacak. 


4 gün boyunca 400’ü aşkın HAK-İŞ ve MÜSİAD üyesi işçiler ve işverenler, Adana’da, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Eğitim, Sosyal Diyalog, Toplu İş Sözleşmeleri ve Endüstriyel İlişkiler şeklindeki 6 farklı konuda 100’erli gruplar halinde eğitim programından geçiriliyor.

 

İşçilerin ve işverenlerin ortak katılımı ile düzenlenen İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programı aracılığıyla, sosyal diyalogun güçlendirilmesi yoluyla, çalışma hayatının hızla değişen koşulları paralelinde işçilerin ve işverenlerin uyum yeteneklerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.HABERE AİT GÖRSELLER :

14 Mart 2017 13:23, Haberler


© 2020 HAK-İŞ Konfederasyonu