ARSLAN,GAZİANTEP'DE ''İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA'' KATILDI

31 Ocak 2017 11:39, Haberler


HAK-İŞ VE MÜSİAD İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI GAZİANTEP'TE GERÇEKLEŞTİ


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziantep’te düzenlenen HAK-İŞ ve MÜSİAD İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programına katıldı. 


HAK-İŞ ve MÜSİAD İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programı 31 Ocak 2017 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Geçer, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Şube Başkanları ve yöneticileri, işçiler ve basın mensupları katıldı.


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, programda yaptığı konuşmada, “Bugün burada Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile birlikte uygulamaya koyduğumuz İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi faaliyetleri kapsamında bir aradayız” dedi. 


Arslan, konuşmasında 15 Temmuz’a da değinerek, “FETÖ terör örgütü ve onun piyonları vatan hainlerinin darbe girişimine karşı inanılmaz bir duruş sergileyen bu kutsal vatan toprağının kahraman evlatlarından şehit olanlarına sonsuz rahmet diliyor, gazi olanlarını da sağlık ve afiyet içerisinde bir ömür temenni ediyorum” dedi. Arslan, ülkemizin ve milletimizin terör belasının tüm unsurlarından ve türlerinden bir an önce kurtulması dileğinde bulundu. 


Arslan, “HAK-İŞ camiası olarak; Türkiye’nin 15 ilinde ülkemizin saygın işveren kuruluşlarından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile birlikte bu büyük projeyi başarıyla uygulamanın haklı gururunu ve sevincini sizlerle paylaşıyorum” dedi. 


HAK-İŞ’in projeleri öğrenme ve yenilenme süreçleri olarak gördüğünü belirten Arslan, “Uygulamakta olduğumuz her proje, HAK-İŞ ve üyelerine yeni ufuklar açmakta ve farklı bakış açıları kazandırmaktadır. Artık, kamuoyu da, HAK-İŞ ve üyesi sendikaların, Türkiye’de projeli yaşam konusunda öncü konumda olduğunun farkındadır. Sosyal diyalog yoluyla ve hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla MÜSİAD ile birlikte çıktığımız bu yolda, yeni ve yenilikçi eğitimler vererek işçilerin, işyeri sendika temsilcilerinin ve işverenlerin uyum ve rekabet kapasitelerinin artırılmasını hedeflemekteyiz” dedi. 


İş Yaşamı Becerileri Eğitimlerinin, 2016 yılı Eylül ayından beri,  sırasıyla, Konya, Kayseri, Sivas, Artvin, Trabzon, Antalya, Denizli, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinde tamamlandığını ve 4 bin 200 işçi ve işverene ulaşıldığını ifade eden Arslan, “Bugün Gaziantep’teyiz. B 4 gün boyunca 400’ü aşkın HAK-İŞ üyesi işçiler ve MÜSİAD üyesi işverenler, Gaziantep’te, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Eğitim, Sosyal Diyalog, Toplu İş Sözleşmeleri ve Endüstriyel İlişkiler şeklindeki 6 farklı konuda, hem mevcut bilgilerini tazeleyecekler, hem de gelecek dönük olarak yeni bilgiler edinecekler. Projemiz kapsamında düzenlenen farklı ve yenilikçi eğitim programları, bir yandan işçilerin ve işverenlerin bilgi ve birikim düzeyini yükselmekte, öte yandan da hizmetler, gıda, metal, ormancılık, tekstil, taşıma ve turizm sektör analizleriyle geleceğe dönük projeksiyonlar sunmaktadır.  Çalışma hayatında birbirini tamamlayan işçiler ve işverenler ile endüstri ilişkilerinde düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenen devlet açısından yeni durumlara uyum sağlama mecburiyeti ortadadır. Elbette, uyum sürecinin temel unsuru da farklı, yeni ve yenilikçi eğitim programlarıdır. İşte bu projede yürütülen faaliyetler ve başarılmak istenen hedefler bu minvaldedir” dedi.  


Arslan, HAKİŞ ve MÜSİAD’ın, ülkemiz endüstri ilişkilerinin aktörleri, işçi-işveren örgütleri arasında sosyal diyalogu güçlendirmeyi ve kurumsallaştırmayı, sosyal ortaklık anlayışını yerleştirmeyi ve benimsetmeyi amaçladığını belirterek, “Bu amaçlar doğrultusunda, proje aylık yönetim toplantıları, atölye çalışmaları, çalışma ziyaretleri gibi bir dizi faaliyeti, birlikte planlıyor, birlikte yürütüyor ve birlikte değerlendiriyoruz. Bazen MÜSİAD temsilcileri HAK-İŞ’in misafiri oluyor; bazen de HAK-İŞ mensupları proje ortağımız MÜSİAD’a konuk oluyoruz. Bu işbirliği ve ortaklık anlayışı için, MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Nail Olpak Beye, şahsında tüm MÜSİAD camiasına en içten şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. 


HAK-İŞ’in sadece işçi haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmeyi yeterli görmediğini, işsizlik, yoksulluk, mesleki eğitim, gençlik, kadın, engelliler, aile, mülteciler, sosyal diyalog ve işçi-işveren uyum yeteneklerinin artırılması gibi meseleleri faaliyet alanına dahil ederek, çalışma hayatında gelecekteki fırsatları bugünden öngörerek değerlendirmeyi ve meydan okumalarla başetmeyi en önemli görevleri arasında gördüğünü söyledi. Arslan, faaliyetlerini uygulamaya başladığımız söz konusu projenin de, bu bakış açısının bir yansıması olduğunu ifade etti. 


Arslan, “HAK-İŞ olarak temennimiz; proje uygulama dönemi boyunca başlatılan çalışmaların proje uygulama dönemi sonrasında akamete uğratılmadan sürdürülmesidir. Bu doğrultuda, proje ortağımız MÜSİAD yanında, çalışma hayatının diğer aktörlerinden de bu anlamlı projenin çıktılarını ve sonuçlarını daha ileri noktalara taşımalarını, yaygınlaştırmalarını istiyoruz” diye konuştu. 


Arslan, sendikaların önemine ve sorun çözme konusundaki yaklaşımına değinerek, “İşverenlerimiz sendikal yapılara önyargıyla yaklaşmasınlar. Çünkü fonksiyonlarını doğru icra eden, sosyal ortaklık yaşamıyla hareket eden, endüstri ilişkiler sisteminde diyalogu esas alarak sorunlara ortak çözümler bulmayı hedefleyen sendikalar öcü değildir. HAK-İŞ camiasının ne 1970’li yıllarda haydut yöntemler uygulayan sözde sendikacılar, ne de onların yönettiği ideolojik sendikalar ile hiçbir benzerliği yoktur. Sosyal diyalog anlayışı içerisinde ve sosyal ortaklık temelinde işverenlerimizle her türlü işbirliğine hazırız. İşveren kesimlerinden HAK-İŞ ve üyesi işkolu sendikaları, bu bakış açısıyla değerlendirmelerini arzu ediyoruz, bekliyoruz” dedi. 


Arslan, İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projemiz faaliyetleri ve çıktılarının Türk endüstri ilişkilerine yeni ufuklar açması ve ülkemiz işverenlerine ve çalışanlarına yararlar getirmesi temennisinde bulundu. Arslan, “Projemizin Türk çalışma hayatının diğer aktörleri bakımından “iyi uygulama örneği” olmasını ümit ediyorum” dedi. 


Toplantıda, , MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk de bir konuşma yaptı. 


HABERE AİT GÖRSELLER :

31 Ocak 2017 11:39, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu