HAK-İŞ HEYETİ G20 ZİRVESİNDE

13 Kasım 2015 14:00, Haberler


HAK-İŞ HEYETİ G20 ZİRVESİNDE


Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığındaki HAK-İŞ Heyeti, Antalya’da gerçekleştirilen G20 zirvesine katılıyor. G20 zirvesine Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin ve Settar Aslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile HAK-İŞ Antalya İl Temsilcimiz Murat Plevne ve uzmanlarımız katılıyor.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, G20 Kapsamındaki L20 Zirvesinde “Eşitsizlik, İşsizlik ve Ücretler” başlıklı panelde, “G20 Eylem Planlarının Değerlendirilmesi ve Gelecekteki Öncelikler” başlıklı oturumda bir konuşma yaptı. Arslan, HAK-İŞ’in G20’yi birçok açıdan vazgeçilmez önemde gördüğünü belirterek,  “G20 kapsamında oluşan kararların hepsini önemsiyoruz. Bu kararlar bizim için bir referans oluşturmaktadır. ITUC, TUAC ve ETUC gibi kurumlarla uluslararası sendikal aile anlayışımızı güçlendiriyoruz, güç kazanıyoruz. Ulusal düzeyde gerek sendikal, gerek işverenlerle, diğer sosyal taraflarla ve gerekse kamu ile işbirliği geliştiriyoruz” dedi.

G-20’nin, uluslararası ekonomik ve finansal gündemin en önemli yönlerine ilişkin uluslararası işbirliği için öncelikli bir kanal olma ve küresel sorunlara çözüm bulma özelliği sunduğuna dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bu şekilde dünyanın en gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri bir araya gelmektedir. Gelişme yolundaki ülkelerin temsil edildiği G20 kanalıyla, küresel ekonomik kararların geniş katılımla alınması mümkün olmaktadır. Bu ülkelerin, önemli kararlar alınırken görüşlerinin alınmadığı yolundaki eleştirilerin de önüne de geçilmiş olmaktadır. G20 ile küresel işbirliğini artırmak, küresel büyümenin yeniden sağlanması için birlikte çalışmak, dünya finansal sisteminde gerekli olan reformları başarmak, güveni, restore etmek, büyümeyi sağlamak, yeni işler oluşturmak, borçlanmayı yeniden sağlamak için finansal sistemi onarmak, güveni yeniden inşa etmek için finansal düzenlemeleri güçlendirmek, ekonomik krizin üstesinden gelmek ve gelecekte yeni krizlerin yanmaması için uluslararası finansal kurumları fonlamak ve reforme etmek, küresel ticareti ve yatırımları artırmak, korumacılığı reddetmek, refahı desteklemek ve kapsayıcı, yeşil ve sürdürülebilir bir iyileşme inşa etmek, amaçlanmaktadır. Küresel ekonominin yeniden güçlü bir büyüme sürecine girmesi doğrultusunda, G-20 çatısı altında önemli adımlar atıldı. Bu platform çatısı altında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Aktif bir G-20 üyesi olarak biz de, bu çatı altındaki çalışmalara ciddi katkı verdik, veriyoruz. G-20, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren bir platform olarak, kapsayıcı bir uluslararası yapıya sahip. Bu yapı, farklı kültürleri ve farklı politik sistemleri olan ülkelerin karşılaştıkları sorunlara, ortak çözümler üretilme çabaları bakımından büyük önem taşıyor. Ülkeler arasındaki ekonomik bağların güçlendiği ve insan hareketliliğinin arttığı günümüzde, bu platform, ihtiyaç duyulan işbirliği ortamının tesisine yardımcı oluyor.”


Türkiye’nin G-20’nin Dönem Başkanlığını başarıyla yürüttüğünü belirten Arslan, “G-20, günümüzde öne çıkan en önemli uluslararası aktörlerden biridir. G-20 dünya ekonomisinin malum yüzde 85’ini, dünya ticaretinin yüzde 75’ini ve dünya nüfusunun üçte birini oluşturan gerçekten çok büyük ve önemli bir platform. Buradan hareketle G-20, dünya politikasında etkili olan ve politikalara şekil veren bir konumdadır. Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı, 10. Dönem Başkanlığına denk gelmesi bakımından önem arz etmektedir. G-20’nin içinde üye olarak yer almak, G-20’ye Dönem Başkanlığı yapmak, dünyaya G-20 perspektifinden bakmak, Türkiye’nin dünyada ulaştığı başarı noktasını göstermektedir” dedi.

Ekonomik boyutun, G-20’nin imajını oluşturduğunu, ancak G-20 ekonomik olduğu kadar toplumsal ve sosyal boyutu önemli olan bir süreç olduğunu ifade eden Arslan, “G-20’nin gelişim süreci, ekonomik boyutunun yanı sıra sosyal boyutunun geliştirdiğini göstermektedir. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı çerçevesinde kararlılık göstererek büyüme stratejilerini somut bir takvim çerçevesinde uygulamakta olduğunu gösteren bir rapor hazırlandığını ve Antalya’da gündeme alınacağını deklere etmesi, G20 sürecinde Türkiye’nin sözlerinin arkasında durduğunu, kararlarının takipçisi olduğunu tüm dünyaya göstermiş olması memnuniyet oluşturmaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, G-20’nin sosyal boyutunun ekonomi boyutu ile birlikte gitmesini istiyoruz ve bu sürece etkin katkı yapmak istiyoruz. G-20 Türkiye Dönem Başkanlığı’nda, ITUC ve OECD/TUAC öncülüğünde, L-20 Türkiye Komitesi üyesi olarak G-20 çalışmalarına etkin olarak katılıyoruz. HAK-İŞ olarak, G-20 Çalışma Bakanları toplantılarına, Şerpa toplantılarına, istihdam komitesi başta olmak üzere komite toplantılarına, B-20 - L-20 ortak deklarasyonlarına, panellere, devlet başkanları toplantılarına katılarak katkı yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.


HAK-İŞ’in küresel bir vizyonu bulunduğunu, uluslararası gelişmeleri, uluslararası kuruluşları ve çalışmaları yakından izlemenin, tanımanın ve analiz etmenin yararına inandığını ifade eden Arslan, “Bu çerçevede, bütün teşkilatlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi ve sürece katmayı bir görev biliyoruz. G-20 sürecine, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı ile sınırlı bakmayıp, bundan sonraki süreçte de etkinliklerimizi artırarak devam edeceğimizi ifade etmek istiyoruz” dedi. HAK-İŞ’in 2015 yılında bugüne kadar G20 ve L20 kapsamında 22 toplantıya aktif olarak katılım sağladığını ve Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız tarafından HAK-İŞ için hazırlanan  “Küresel Aktör Olarak G-20, L-20 ve Sosyal Politikalar” adlı kitabının yayınladığını ifade etti.”


G-20 ile ilgili bazı çalışmaların kamuoyuna sunulduğunu, ancak G-20’yi sosyal boyutuyla inceleyen bir çalışmaya olan ihtiyaca dikkat çeken Arslan, “Bu ve benzeri çalışmaların bütün uluslararası kurumlar için yapılmasının yararına ve gerekliliğine inanıyoruz. HAK-İŞ olarak, ITUC, ETUC ve OECD/TUAC gibi üyesi olduğumuz sendikal kuruluşlarla birlikte, dünyadaki sosyal sorunların çözümü için, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamayı ve rol almaya devam etme kararlılığımızı vurgulamak isteriz” dedi.

 

Arslan, HAK-İŞ’in G20 zirvesi öncesi belirlenen, kapsayıcı ve zengin büyüme, G20-OECD temel aşınma ve kazanç aktarımı (BEPS) faaliyet planının uygulanması, COP21 ve iklim değişikliği ile mücadele, kapsayıcı kalkınma ve güvenli iş yerleri, sorumlu yatırımın arttırılması, sığınmacı konusu, uygulama ve politik uyum konularındaki öncelik tavsiyelerini önemli bulduklarını ifade etti. Arslan, “HAK-İŞ olarak sorunlarımızın çözümünde L20 önceliklerini ve hedeflerini hükümetlerimizden talep ederken daha rahat bir durum oluşturacağını düşünüyoruz. Hükümetlerin sendikaların taleplerine G20 sorumlulukları kapsamında daha duyarlı davranacağına inanıyoruz. ITUC ve TUAC’ın liderliğini, işbirliğini ve katkılarını bu süreçte önemsiyor ve avantaj olarak görüyoruz” diye konuştu.

Toplantının ikinci gününde Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu. Müzakereler bölümü ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow tarafından idare edildi. B20 İstihdam Görev Gücü Eşgüdüm Yöneticisi ve Koç Holding Başkanı Ali Koç da İş Dünyası ve Emek ile Diyalog konusunda bir konuşma yaptı.

Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin da öğleden sonraki toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.
HABERE AİT GÖRSELLER :

13 Kasım 2015 14:00, Haberler


© 2020 HAK-İŞ Konfederasyonu