ETUC GENÇLİK SEMİNERLERİNİN İKİNCİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

29 Eylül 2015 14:00, Haberler


ETUC GENÇLİK SEMİNERLERİNİN İKİNCİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

 

"Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Sendikal Örgütler Arasındaki Sosyal Diyalog” Projesi İkinci Eğitim Semineri İstanbul’da gerçekleşti.

 

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) tarafından koordine edilen “Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki Sendikal Örgütler Arasında Sosyal Diyalog” Projesi Kapsamında; Ankara ve Almanya’da gerçekleştirilen birinci eğitimin ardından, ikinci eğitimin 15-19 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel’de yapıldı.

 

Söz konusu eğitime Türkiye'den HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK, Avrupa'dan ise Polonya, Fransa, İspanya ve Danimarka İşçi Sendikaları konfederasyonlarından temsilciler katıldı.

 

İstanbul eğitimine HAK-İŞ Konfederasyonu Projeler Koordinatörü ve Projenin Eğitim Formatörü Şahin Serim’in yanı sıra HAK-İŞ Konfederasyonu Uzmanı ve Projenin İdari Asistanı Rıdvan Günay, HAK-İŞ Uzmanı ve Kadın Komitesi Üyesi Sümeyra Uzun, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilatlanma Sekreteri Seyyide Sarıtaş, Oleyis Sendikası Doğu Akdeniz Şube Örgütlenme Sekreteri ve Kadın Komitesi Başkanı Hanife Yıldırım, Medya İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Dilek Atçeken, Hizmet-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Tülin Aslan, Öz Gıda-İş Sendikası Uzmanı ve Kadın Komitesi Başkanı Eda Güner, Öz Taşıma-İş Sendikası Denetim Kurulu Üyesi-İşyeri Temsilcisi Duygu Kaya ve Öz İplik-İş’i temsilen Basın Danışmanı Didem Boztaş katıldı.

ETUC Türkiye Proje Koordinatörü Yücel Top’un proje tanıtmasıyla başlayan toplantıda, ETUC Avrupa Proje Koordinatörü Ignacio Doreste, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Marcin Brauhoff da açılış konuşması yaptılar. Ardından proje sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu Proje Asistanı Ayşe Emel Akalın tarafından yapıldı.

 

Dört dün süren eğitimde, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK temsilcileri, genç kadın işçilerle ilgili sunum yaptılar, atölye çalışması gerçekleştirdiler.

 

İlk gün “İşgücü Piyasasında Genç Kadın İşçiler: İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Koşulları” DİSK  eğitimcileri Onur Bakır ve Sinem Derya Çetinkaya tarafından katılımcılara aktarıldı.” Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Gündelik Hayatta Yaptıklarımızın Kadın- Erkek Rolleri ile İlişkisi var mı?” ve “Kadınlar Hikayelerini Anlatıyor” başlıklı atölye çalışması yapıldı.

 

İkinci gün, HAK-İŞ Konfederasyonu Projeler Koordinatörü ve Projenin Eğitim Formatörü Şahin Serim ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Koordinatörü Sümeyra Uzun tarafından “Genç Kadınların İstihdamında Sorunlar, Düzenlemeler ve Politika Önerileri” hakkında katılımcılar bilgilendirildi.  “Genç Kadınların İstihdamda Kalmalarını Sağlamak: Sizce Nasıl Bir İş ve Aile Yaşamı Uyumlaştırma Politikası Geliştirilmelidir?” ve  “Genç Kadın İstihdamı için Politika Önerileri” başlıklı konularda atölye çalışması yapıldı.

Eğitimde, HAK-İŞ adına katılan tüm temsilciler söz aldı ve aktif katılım sağladı.

 

Eğitimin ardından VAKKO markasının üretim yerine çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

 

Üçüncü gün, “Avrupa’da Genç Kadınlar ve Sendikalar” Türk-İş eğitimcileri Güven Savul ve Emine Kanlı tarafından katılımcılara aktarıldı. “Sendikal Örgütlerde Kadınların Yeri” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Sendikalardan Beklentiler” başlıklı konularda atölye çalışması yapıldı.

 

Eğitimin ardından kültürel olarak küçük bir İstanbul Gezisi gerçekleştirildi.

 

Eğitimin son günü ise ETUC Gençlik Komitesi, Gençlik Uzmanı Ignacio Doreste tarafından “Sendikal Harekette Gençlik Komiteleri” hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Katılımcılar da bağlı bulundukları sendikalarının gençlik yapılanmaları hakkında bilgi verdiler. HAK-İŞ Uzmanı Sümeyra Uzun da, söz alarak HAK-İŞ’in gençlik çalışmaları hakkında bir konuşma yaptı.

 

ETUC Danışmanı Cinzia Sechi tarafından da ETUC Kadın Komitesinin Yapısı, Faaliyetleri ve Politik önceliklerini katılımcılara aktardı.

 

Dört gün süren eğitim programı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


HABERE AİT GÖRSELLER :

29 Eylül 2015 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu