ETUC İCRA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26 Aralık 2017 16:22, Komite Etkinlikleri


ETUC İCRA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Avrupa işçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu toplantısı 13-14 Aralık 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya ETUC Kadın Komitesini temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen ise Uluslararası İlişkiler Uzmanı Onur Sayılan katıldı.  

Toplantıda gündem ve tutanakların onayının ardından Ekonomik ve Parasal Birlik paketinin değerlendirilmesi, 2018 Avrupa Dönem Döngüsü için Geniş Ekonomik Rehber üzerine ETUC’un pozisyonu, istihdamın her alanında yer alan kişilerin sosyal koruma kapsamına girişindeki zorluklarla yönelik mümkün olan eylemler üzerine sosyal ortaklar görüşmeleri, Sosyal Haklar konusunda Avrupa Girişimi, Kaliteli iş tanımı; Daha iyi işler için ETUC önerisi, İngiltere ve AB arasında gelecekteki ortaklık, Ekonomik ve Mali İşlerde sorumlu Komisyon yetkilisinin sunumu , İklim görüşmelerine yönelik ETUC öncelikleri , Evde ve işte Cinsiyete dayalı Şiddet, örgütlenme ve sendikaların üye kazanımı, şirket yasa paketine ilişkin ETUC görüşleri, Tek Pazar ekonomisinde işçiler için adalet konuları görüşüldü.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan ise ETUC Kadın komitesi adına Evde ve işte cinsiyete dayalı şiddet konusunda söz alarak hazırlanan politika dokümanı için teşekkür etti.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun konuyu yakından takip ettiğini belirten Özcan, “ILO anketi ülkelerin bakanlıklarına ve konfederasyonlara gönderilmiştir. HAK-İŞ bakanlıkla görüşerek anketin bakanlık tarafından cevaplanmasını sağlamıştır ve ayrıca konfederasyon olarak da ankete cevap vererek ILO’ya cevaplar iletmiştir. Ulusal düzeyde tüm konfederasyon ve sendikalara da önümüzdeki yıl görüşülecek şiddet konusundaki ILO direktifi konusunda önemli görevler düşüyor” dedi.

ETUC Kadın Komitesi tarafından tamamlanan “Ev’de güvende İş’te güvende” projesinin kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından örnek alındığına dikkati çeken Özcan, Avrupa Kadın Lobisinin projeyi en iyi örnek olarak strateji dokümanında yer verdiğini, yine ulusal düzeyde de projenin örnek alındığını söyledi.

Özcan, örgütlenme konusunda hazırlanan metinde cinsiyet boyutunun eksik olduğunu, kadın komitesinin metinde belirtilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi fikrine tamamen katıldığını ancak düzenlenecek eğitimlerin cinsiyet dengesinin bulunması gerektiğini söyledi.

2016 yılında gerçekleşen ankete göre ETUC kadın üye sayısının yüzde 43.6 olduğunu anımsatan Özcan, “Kadın boyutu kaçınılmaz olarak dökümana eklenmelidir” dedi.

Kadınların örgütlenme sürecine dahil edilmesine ilişkin pozitif örnekler olduğunu söyleyen Özcan, “HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının 1 yıllık sürede 55 bin üye kazandığını üye sayısının artmasının bir nedeninin de kadınların örgütlenme süreçlerine dahil olması olduğunu söyledi.

Metnin genel anlamda olumsuz dil kullandığını belirten Özcan, “ETUC dil olarak daha yapıcı ve pozitif, yol gösterici bir dil kullanmalıdır” dedi. 

Onur Sayılan da toplantıda söz alarak HAK-İŞ Konfederasyonunun üye sayısını önemli oranda arttırdığına dikkati çekerek, HAK-İŞ Konfederasyonun ETUC üyeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci konfederasyonu olduğunu söyledi. 

Sayılan, “HAK-İŞ olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle Türkiye’de taşeron işçiler konusunda verdiğimiz mücadele neticesinde bir gün önce Türk Hükümeti söz konusu işçilerin kadroya alınacağını duyurmuştur” ifadelerini kullandı.

ABD Hükümeti’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını anımsatan Sayılan, “ETUC’un web sitesinde bu karara ilişkin bir tepki göremedik ancak biz Ortadoğu'da yeni silahlı çatışmaların habercisi olan bu karara karşı çıktığımızı açıkça belirtiyoruz. Bu koşullar altında söz konusu yeni üyelik ödeme planına biz destek verebiliyorsak, herkesin desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda aynı zamanda kongre takvimi oylanarak kabul edildi. Kongrenin 28-31 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşmesine karar verildi. 

HABERE AİT GÖRSELLER :

26 Aralık 2017 16:22, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu