‘SUSMAK MI, KARŞI KOYMAK MI’ PANELİNE KATILDIK

21 Aralık 2017 13:20, Komite Etkinlikleri


‘SUSMAK MI, KARŞI KOYMAK MI’ PANELİNE KATILDIK


Karabük Üniversitesi Genç Kadem Kulübü tarafından 19 Aralık 2017 tarihinde Mobbing (Kadına Yönelik Psikolojik Taciz) ile ilgili “Susmak mı, Karşı Koymak mı?” konulu panel gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, “Susmak mı, Karşı Koymak mı?” konusunda düzenlenen panelde HAK-İŞ’i temsilen panelist olarak yer aldı.

Genç Kadem Kulübünün müzikal gösterisinin sunulduğu panele HAK-İŞ Karabük İl Başkanı Ulvi Üngören, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Karabük İl Müdürü Galip Sökmen, Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Halise Belet, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, Karabük Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan ve Kadem Karabük Temsilcisi Hatice İpek katıldı.

Panele moderatörlük yapan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun toplumumuzun mobbing algısı ve mobbing tecrübesi konulu konuşmasını gerçekleştirdi. 

Durgun, mobbinge maruz kalmış birisi olarak mobbing karşısında güçlü durduğunu, toplumun bu konuda bilinçsiz olduğunu ve mobbingi uygulayan bireylerin zayıf kişilikler olduğunu ifade etti. Durgun, iş hayatında kadınların erkeklerden daha fazla mobbinge maruz kaldığını söyledi.

Durgun, 2 sene boyunca sistematik olarak mobbinge uğradığını ifade ederek iş yerinde mobbinge uğradığı için oryantasyon sorunu yaşıyormuş gibi suçlandığını söyleyerek iş yerinde mobbingi önleyici önlemler alınması gerektiğini söyledi. Belet, mobbing konusunda en önemli faktörün çevre olduğunu mobbing yüzünden insanların artık kendinden korkar hale geldiğine dikkati çekti.

“Mobbing Her Kültürde ve Coğrafyada Bir Sorundur”

Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, Karabük Üniversitesi Genç Kadem Kulübü tarafından düzenlenen “Susmak mı, Karşı Koymak mı?” konulu panelde son yıllarda güncel bir konu olan mobbingi ele aldıklarını belirterek, “Mobbing, yaş, cinsiyet, kıdem, pozisyon ve statü ayrımı olmadan her kültürde dünyanın hemen her coğrafyasında, her ülkesinde görülen çalışanların karşılaşması muhtemel bir işyeri sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda mobbing, iş ahlakının karşısında sistematik yürütülen bir işyeri sorunudur” diye konuştu.

Mobbing’in işyerinde güvensizlik çalışma barışının ve huzurunun bozulması, örgüt verimliliğinde düşüşe neden olduğu ve bu yönde yaşanan olumsuzlukların toplumsal maliyetlerin artmasına neden olduğunu vurgulayan Yıldız sözlerine şu şekilde açıklık getirdi; “Birçok uluslararası kurum, mobbing konusuna yer verecek şekilde düzenlemeler yapmaktadır. Uluslararası Çalışma Teşkilatı- ILO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği; Onurlu çalışma hakkı, insan onuruna saygılı iş ekseninde düzenlemelere yer vermektedir. Birçok AB ülkesinde yasal zemine kavuşmuş olan hatta meslek hastalığı olarak nitelendirilen mobbing uygulamaları, ülkemizde son 10-15 yıldır güçlü bir şekilde tartışılmaya başlanılmıştır.”

Yıldız, “2012 yılında yürürlüğe giren yeni borçlar kanununda ilk defa psikolojik taciz kavramına yer verilerek çalışanların korunması için işverenin önlem alma yükümlüğü düzenlenmiştir” şeklinde bilgilendirme yaptı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Halise Belet, mobbing konusunda katılımcıları bilgilendiren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Mobbing’in insanların iş hayatında ne gibi sorunlara yol açtığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Kadem Karabük Temsilcisi Hatice İpek, Kadın ve Demokrasi Derneği olarak kadınları her alanda desteklediklerini vurgulayarak; “Kendi ayakları üzerinde duran, sağlıklı nesiller yetiştiren, ne istediğini bilen, donanımlı güçlü kadın yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda sanat, kültür, eğitim ekonomi gibi alanlarda uzman kişilerle seminerler, sempozyumlar paneller ve konferanslar düzenliyoruz” şeklinde konuştu. 

“HAK-İŞ Olarak Haklar ve Özgürlükler Mücadelesi Veriyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, HAK-İŞ olarak haklar ve özgürlüklerin mücadelesini verdiklerine dikkati çekerek sendikal harekette kadınların daha etkin roller üstlenmesini hedeflediklerini söyledi. Yavuz, Konfederasyon olarak genel kurul kararlarında kadın odaklı kararlar aldıklarını ve alınan kararlardan bir tanesinin de “İş Yerinde Mobbinge Karşı Önlemler Arttırılmalıdır” kararı olduğunu söyledi.

Yavuz, yaşanılan sorunlar karşısında maruz kalınan olaylar ve durumlar karşısında ümitsizliğe kapılmayacaklarını belirterek, “Yaşadığın yeri cennet yapmadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir” ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan panelin başlığına dikkati çekerek, “Ne susmak ne karşı çıkmak. Bence yapılması gereken tek şey olayın dışına çıkarak sorunu objektif olarak algılamalıyız” diye konuştu. 

Karahan, mobbing sandığımız durumun yanlış iletişimden kaynaklanabileceğini belirtti ve önce insanlar arasında doğru iletişimin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Panel bitiminde HAK-İŞ Karabük İl Başkanı Ülvi Üngören tarafından HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz’a plaket takdim edildi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Aralık 2017 13:20, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu