Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşgücü Göçü Akademisi’ne Katıldık

21 Temmuz 2017 20:00, Komite Etkinlikleri


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşgücü Göçü Akademisi’ne Katıldık

ILO Uluslararası Eğitim Merkezi tarafından 3-14 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilen, 30 ülkeden Bakanlık, işveren ve işçi örgütleri temsilcilerinin katıldığı eğitim programına Hak-İş Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Uluslararası İlişkiler biriminden Burhan YILDIZ katıldı.

Eğitim programında İşgücü Göçü yönetiminde sosyal diyalogun kuvvetlendirilmesi, Çalışanların güvenliği için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, zor şartlarda yaşayan göçmenlerin korunması, kayıtlı göçmenlerin işgücü piyasasına katkıları, mesleki eğitimin rolü, yetenek ve becerilerin sınıflandırılması ve işgücü ihtiyacına cevap verilmesi, sosyal entegrasyon, yabancı düşmanlığı ile mücadele gibi birçok konu ele alındı.

Çeşitli oturumlarda söz alan Burhan Yıldız, Türkiye’nin göç ve Suriyeli göçmenler üzerine yaptığı çalışmalara ve yaşanılan problemlere dikkat çekti. Konfederasyonumuz HAK-İŞ‘in göç konusunda her daim hak-temelli bir yaklaşım sergilediği, din, dil, ırk, renk, cinsiyet gözetmeksizin tüm insanların insan onuruna yakışır bir şekilde çalışma, yaşam sürme, örgütlenme, eşit muamele, adil yargılanma haklarını savunduğunu dile getirdi. 

Yıldız, HAK-İŞ’in geçmişte Avrupa’da yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü için Avrupalı sendikalar ile diyalog mekanizmalarının kurulması, sınır ötesi işbirliğinin yapılması, işgücü yasalarının güçlendirilmesi, göçmen işçilerin kendi ülkelerindeki sendika üyeliklerinin karşılıklı tanınması, göçmen işçilere karşı izlenen olumsuz tutumların değişmesi ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek gibi konularda ortak öneriler geliştirdiğinin altını çizdi.

Yıldız, HAK-İŞ’in, ülkemizde barınan 3 milyondan fazla Suriyeli göçmen konusunda aktif bir sorumluluk aldığını ve bu nedenle Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesini başlattığını ve bu projenin başarılı olarak sürdürüldüğü bilgisini verdi. 

ILO ve AB devletlerinin politika ve eylemlerinin genel olarak göçmenleri ve mültecileri Avrupa sınırları dışında mevcut ikamet ettikleri Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerde entegre etmek ve oralarda kalmaları üzerine odaklandığının görülmesiyle, gelişmiş ülkelerin aşırı korumacı tutumlarından vazgeçerek bu konuda daha fazla sorumluk alması gerektiğini, ILO sözleşmelerinin gereğince Avrupa’da sosyal hayatta ve işyerlerinde artan yabancı düşmanlığının, ayrımcılık ve islamofobiye karşı politikalar ve yasaların hayata geçirilmesinin gerekliliğini ifade etti.

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Temmuz 2017 20:00, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu