SENDİKAL BAKIŞ AÇISIYLA KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN SORUN ÇÖZME YÖNTEMLERİ PROJESİ

20 Temmuz 2017 12:26, Komite Etkinlikleri


Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Modüllerinin Hazırlanması 1. Çalıştayı

Kadınların iş gücüne katılımlarını artırıcı, geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeylerini yükseltici, eğitim imkânlarından fırsat eşitliği çerçevesinde daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı, sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici “insan ve kadın odaklı” yeni politika ve stratejilere ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini çalışma hayatında sürdürülebilir kılmak amacıyla yenilikçi eğitim politikalarının geliştirilmesi ve farkındalık arttırılması da önem taşımaktadır. Bu bağlamda, proje kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Modülleri geliştirmeye yönelik ilk çalıştayımız 19 Temmuz 2017 tarihlerinde HAK-İŞ Genel Merkez 5. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim modülleri geliştirilmesi için çalıştaya, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Yavuz, proje uzmanları Eda Güner, Av. Ahmet Serdar Karagöz, kadın odaklı çalışmalar yapan akademisyenlerden;  Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Dr. Nuran Halise Belet, Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Kadın Komite Başkanlarından oluşan toplam 21 kişi katılmıştır. 

Teşkilat genelinde yapılan 81 il kadın anket çalışması, kadın stratejisi çalışmaları ve platform toplantılarının sonuç raporları; eğitim modüllerinin oluşturulmasına büyük katkı vermiştir. Kadınlara yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği perspektifiyle eğitim modüllerinin hazırlanması çalışma hayatında bir ilk olacak ve model oluşturacaktır.

HABERE AİT GÖRSELLER :

20 Temmuz 2017 12:26, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu