AVRUPA KADIN LOBİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Haziran 2017 14:41, Komite Etkinlikleri


Avrupa'da 50 milyon kadını temsil eden Avrupa Kadın Lobisi (EWL) Yönetim kurulu toplantısı ve EWL Genel Kurulu 9-10 Haziran 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurul’a Konfederasyonumuzu temsilen EWL Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Pınar ÖZCAN, ETUC Delegesi olarak katıldı. 

Genel Kurul öncesinde yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda üyelerin kadın haklarına ilişkin gelişmelere ilişkin sunumları, genel kurula katılacak olan Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’a yöneltilecek sorulara ilişkin hazırlık yapıldı. 

EWL 2018 İş Programının sunumunun ardından Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Ardından Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

EWL Başkanı Edith Schratzberger toplantının açılışını yaparak toplantı kurallarından bahsetti. Gündem ve 2016 yılında gerçekleşen Genel kurul tutanaklarının onayından sonra toplantıya katılan Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans bir konuşma yaptı. Timmermans konuşmasında“Kadın haklarının ne olduğunu anlarsanız, Feminist olmak kendiliğinden gelir” dedi.

Son birkaç yıldır konuya ilişkin hassasiyetinin daha da arttığını belirten Timmermans, kadın-erkek eşitliği konusununçalıştığı en önemli konuların başında geldiğini çünkü yaşamı boyunca birkaç yıldır kadın haklarının ileriye değil geriye gidişiyle ilgili bir eğilim olduğunu gördüğünü, bu yüzden en önemli gündem maddesi olması gerektiğine inandığını söyledi.

Bunu sadece bir annenin oğlu olduğu için değil aynı zamanda iki kız evladın babası olduğu için de önemli olduğunu ve kızlarının büyükannesinin zamanıyla aynı durumda olmasını kabul etmediğini bunun için ise Feminist olduğunu söyledi.

Timmermans, “Kadınlar bile bugün feminist olduklarını söylemeye çekiniyorlar. Oysa ben bunu gururla söylüyorum. Yapmak istediğim en önemli girişimlerden birisi daha fazla erkeği bu konuya dahil etmek. Çünkü her erkeğin bir annesi var ve kız evladı var. Cinsiyet eşitliği açık şekilde toplumların gelişimiyle bağlantılı bir konudur.Bu konuda pozitif bir gündem oluşturmak önemlidir” diye konuştu.

Toplantıya katılan feminist yazar Gloria Steinem de bir konuşma yaptı.

Steinem, ‘Üretkenliği kontrol altına almak kadın vücudunu kontrol almak demektir. Aslında her şey bununla başlıyor. Demokratik ailelere sahip olsak bile, demokratik bir topluma sahip değiliz. Yüksel sesle konuşan STK’lardan kurtulmaya çalışıyoruz.Kadınların uluslar arası birlikteliği çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından EWL Genel Sekreteri Joanna Maycock tarafından Üye Katılım Stratejisine ilişkin bilgiler verdi.

Bu doküman, EWL'nin 2016-2020 Stratejik Çerçevesinde belirtilen politik hedeflere ulaşmak için üyelerarasında daha etkili işbirliği yolları hakkında görüşlerisunmaktadır. 


Gerçekleştirilen grup çalışmalarıyla Genel Kurulda EWL Üyeleri, aşağıdaki öncelikleri uygulamak üzere fikirler geliştirmeye davet edilmiştir.


1. EWL üyeleri için çeşitlilik politikası geliştirmek için bir birim oluşturulması

2. 2. Kaliteli kampanya ve iş planı sağlayacak etkili çalışma grupları kurulması ve geliştirilmesi

3. Bütün çalışma süreçleri için Web sitesinin aktif kullanılması

4. Üyelerin lobi, kapasite geliştirme, hareket ihtiyaçları ve organizasyonel gelişim ihtiyaçlarını çalışma planlarına dahil etmek. 

5. Bir bilgi yönetim sistemi geliştirmek.

6. Ziyaretler ve telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere üyelerle ve üyeler arasında düzenli olarak iletişim kurmak için bir plan oluşturup ve uygulamak


Pınar Özcan Kampanya grubunun moderatörlüğünü yaparak başarılı bir kampanyanın nasıl olması gerektiğini üyelerle paylaştı.  ETUC tarafından yürütülen İşte Güvende Evde Güvende kampanyası ve projesini grup katılımcılarına anlatarak toplantıyı yöneten Özcan, grup üyelerinin önerilerini Genel Kurulla paylaştı.Kampanya yürütmenin Sosyal Değişimin motoru olduğunu söyleyen Özcan, öncelikle farkındalık arttırarak, kampanya yürütülecek konunun bireysel bir durumu değil toplumsal bir olayı değiştirmek üzere gerçekleştirildiğinin çok iyi planlıyor olmak gerektiğini vurguladı.

İşte güvende evde güvende projesiyle kadına yönelik uygulanan şiddetin hala birçok ülkede gizli kaldığını sözlerine ekleyen Özcan, konuyla mücadelede 11 Avrupa ülkesinin örneklerinin önemli olduğunu söyledi.


Yönetim kurulu üyeliklerinde açık olan pozisyonlar için seçimlerin yapılmasının ardından İspanya ve Polonya ulusal koordinasyonları çoğunluğun oylarıyla yönetim kurulu üyeliğine seçildi.


Seçimin sonrasında EWL finansal konuları, 2016 ve 2017 yılında EWL yönetiminin gerçekleştirdiği faaliyetler, yürütülen kampanyalar, 2018 iş programı tartışıldı.

Verimli geçen Genel Kurul, gelecek dört yılın planlaması için önemli bir ortam sundu. AKL çalışmalarına stratejik planı dahilinde devam edecek.

HABERE AİT GÖRSELLER :

17 Haziran 2017 14:41, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu