HAK-İŞ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİTESİ


Komite Başkanı-

HAK-İŞ, son yıllarda yaşanan başta maden kazaları olmak üzere tüm iş kollarında iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin altını çizmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu tüm üye sendikaları ile birlikte artan bir etkinlikle iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sürdürme kararlılığındadır. HAK-İŞ, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını kapasite geliştirme yoluyla destekleme kararlılığındadır.

Soma ve Ermenek’te yaşanılan büyük maden kazaları, İstanbul başta olmak üzere inşaat sektöründe yaşanılan büyük iş kazaları bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşme onayından daha fazlasına ihtiyaç bulunmaktadır.

HAK-İŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi'nin toplu iş sözleşmesi hakkının kullanılması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, sonuç olarak örgütlü toplum haline gelinmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi konusunda önemli bir rol oynayacağına inanmaktadır.

HAK-İŞ 'Çalışanlara Yönelik Yeterlilik Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Projesi' ile benimsenen yenilikçi yaklaşımı yaygınlaştıracaktır.


ETKİNLİKLERİMİZ:© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu