HAK-İŞ KÜLTÜR SANAT KOMİTESİ


Komite BaşkanıBİRSEN ÇİÇEK ODABAŞI

HAK-İŞ olarak, kültür ve sanatın insan ve kurumların hayatını şekillendiren, yeni ve güzel bakış açıları kazandıran önemli bir alan olduğuna inanmaktayız

HAK-İŞ Konfederasyonu tüm üye sendikaları ile birlikte artan bir etkinlikle kültür-sanat çalışmalarını sürdürmektedir. HAK-İŞ,  “Kültür-Sanat Komiteleri” aracılığıyla kültüre, sanata sendikal bakış açısını katmayı amaçlamaktadır.

HAK-İŞ, bilginin sınırları ortadan kaldırdığı, kültür ve sanatın insanlığın ortak değeri olduğu bir çağda, kültür ve sanat ile sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ, “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla ve “Emeğe Saygı” temasıyla 2012 yılından bu yana Kısa Film Yarışması düzenlemektedir.

HAK-İŞ her yıl gerçekleştirdiği “Emeğe Saygı” konulu kısa film yarışması ile emeğin insan için değerini ortaya koymaktadır. HAK-İŞ sanatı emekle buluşturmak ve emeğin sanata yansımasını görmek amacıyla düzenlediği kısa film yarışmalarını geliştirerek devam ettirecektir. HAK-İŞ bunun yanı sıra kültür-sanat faaliyetlerini çeşitlendirerek devam ettirmeyi amaçlamaktadır.

HAK-İŞ Kısa Film yarışması ile;

  • Emeğin; bilgi, sanat ve kültürle buluşmasını sağlayarak bir sentez oluşturabilmeyi, Emek teması üzerinden işçi kavramına yeni bir boyut kazandırmayı,
  • HAK-İŞ Konfederasyonu’nun savunduğu ilkelerin sanat dünyasında da karşılığını bulmasını sağlamayı,
  • Yeni bir sendikal medeniyet inşasına kültürel katkı sağlamayı,
  • Erdemli bir sendikal inşa için insanı ve emeği merkezine alan farklı bir bakış açısı oluşturabilmeyi,
  • Üst düzey nitelikli çalışmaların, kamuoyuna duyurulmasına yardımcı olabilmeyi,
  • HAK-İŞ Konfederasyonu’nun, hakların savunuculuğunu üstlenmesi yönünde, Sinematografik materyaller aracılığı ile ‘Emek’ hareketinin, ulusal ve uluslararası platformlarda farkındalığını arttırmayı,
  • Teknik ve görsel açıdan değerlendirmelere tabii tutulan ürünlerin niteliklerinin artmasını sağlamayı,
  • Özellikle çalışanların kültüre eğilmesi ve gençlerin, daha çok üniversitelerin ilgili bölümlerinde (İletişim Fakültesi – Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon) öğrenim gören kişilerin sanatsal bakış açısı ile ‘Emek’ temasını işlemesine olanak sağlamak ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği Kısa Film Yarışması için bir ödül töreni düzenlemekte ve söz konusu tören, kültür ve sanat dünyası ile siyaset ve sendikal dünyanın bir araya geldiği bir platform olmaktadır.

2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla görkemli bir geceye dönüşmüştür.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ 2016 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla “Emeğe Saygı” temasıyla V. Uluslararası Kısa Film Yarışması gerçekleştirecektir. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2016 olan Uluslararası Kısa Film Yarışmamıza uluslararası alandan yoğun bir katılım olmuştur.


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu