HAK-İŞ GENÇLİK KOMİTESİ


Komite BaşkanıELİF YILDIRIM

2008 yılında kurulan HAK-İŞ Genel Merkez Gençlik Komitesi üye sendikalarımızın gençlik temsilcilerinden ve işyeri temsilcilerinden oluşmaktadır.

HAK-İŞ Konfederasyonu tüm üye sendikaları ile birlikte artan bir etkinlikle gençlik çalışmalarını sürdürmekte ve hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli bir aktör olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Bir ülkenin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş ve istihdama kazandırılmış genç insan kaynağı olduğuna inanan HAK-İŞ Konfederasyonu çalışmalarında;

  • Kişisel gelişimine önem veren, ahlaki değerlere sahip, bilgi ve donanıma önem veren ve değişime açık genç insan gücünü yetiştirmeyi,
  • Uluslararası ve Avrupa standartlarına göre hak temelli yaklaşımı teşvik etmeyi,
  • Gençler için insan onuruna yakışır iş sağlanmasını amaçlayarak gençlerin okuldan işgücü piyasasına geçişini kolaylaştıracak mesleki eğitim programları ve aktif istihdam politikaları geliştirmeyi,
  • Gençlerin sendikalara aktif katılımını sağlamayı,
  • Gençlerin eğitimli, donanımlı ve yetkin olması için program ve projelerin üretilmesini,
  • Gençleri sendikaların kampanyalarına, projelerine ve politikalarına dâhil etmeyi hedeflemektedir.

HAK-İŞ, çalışmalarını sadece merkezi düzeyde değil, sendikal ve yerel düzeyde tüm teşkilatımız nezdinde farkındalık artırma, kapasite geliştirme çalışmalarıyla destekleyerek yapmaktadır.

Bu çerçevede HAK-İŞ gençlere daha etkin beşeri sermaye yatırımı yapılarak işgücü piyasasına girişlerinin desteklenmesi, istihdamlarının artırılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi; sosyal diyalog yoluyla işçi-işveren-eğitim kurumu işbirliği ile yerel ve sektörel ihtiyaçlar, işgücü arz ve talebi göz önünde bulundurularak istihdam odaklı mesleki eğitim modelleri geliştirilmesi ve uygulanmasını temel bir öncelik olarak görmektedir.

HAK-İŞ, gençliğin istihdamının Türkiye’nin önemli ve öncelikli konusu olduğuna,  Türkiye’nin, genç ve dinamik insan kaynağı yönünden oldukça avantajlı bir konumda bulunduğuna inanmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İşgücü 2016 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 852  bin kişi artarak 29 milyon  565 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %50,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla %70,8, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %31 olarak gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte, işgücünün büyük bir kısmını 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır. İsitihdama katılan işgücüyle birlikte, genç işsizlik oranlarının tespit edilmesi önemlidir. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İşgücü 2016 yılı  Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile %19,2  dir.

Genç kadın ve erkekleri sendikal hareketin geleceği olarak gören HAK-İŞ, önemli çalışmaları hayata geçirmiştir. Bu çerçevede HAK-İŞ, gençlere yönelik ülkemizin birçok ilinde istihdam odaklı yenilikçi projeler gerçekleştirmiştir.

Bu anlayışla birçok ilde uygulan istihdam odaklı mesleki eğitim projeleriyle yüzlerce genç istihdam edilebilir hale getirilmiş, istihdamları sağlanmıştır.    Bununla birlikte son olarak; « Genç işçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki Sendikal Örgütler Arasındaki Diyalog Projesi » kapsamında HAK-İŞ ve bağlı sendikalarından 8 genç üye, Ankara_Berlin, İstanbul-Paris, Trabzon-Madrid, İzmir-Polonya, Adana-Kopenhag eğitimlerine katıldılar.

Söz konusu eğitim seminerleri, genç, kadın, mülteciler konularında gerçekleştirilmiş olup, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) koordinasyonunda yürütülen proje Türkiye’de 3 işçi konfederasyonunun yanısıra Polonya, Danimarka, Almanya, Fransa ve İspanya’dan faaliyet gösteren konfederasyonlara bağlı genç işçiler katılmıştır.
© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu