HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ


Komite BaşkanıFATMA ZENGİN

Konfederasyonumuz bünyesinde bir GENEL MERKEZ KADIN KOMİTESİ bulunmaktadır. 22 kişilik Genel Merkez Kadın Komitesi HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının kadın komitesi temsilcilerinden, yöneticilerinden, uzmanlarından oluşmaktadır. Komite gündemli ve olağan olarak 4 ayda bir olmak üzere yılda en az 3 kez toplanmaktadır.

Genel Merkez Kadın komitesi Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını, Bağlı Sendikaların kadın komiteleri ve işyeri kadın kurullarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Üye sendikalarımıza bağlı şube başkanlıklarında yönetim kurullarına bağlı olarak çalışan ve bütçesi olan kadın komitelerinin kurulması çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kadın üyelerimizin sendikal faaliyetlere katılımlarını artırmak için toplu iş sözleşmelerine izin ve bazı özel haklarla ilgili hükümler koyulmakta, kadın temsilcilerimizin toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılımları sağlanmaktadır.   

Genel Merkez Kadın Komitesi kadın üyelerimiz ile birlikte erkek üyelerimizin eş ve çocuklarına yönelik de çalışmalar yürütmektedir. Genel Merkez Kadın Komitesi çalışmalarının en önemli özelliği sadece ülkemizdeki kadınlar ve üyeleri ile sınırlı olmaması ve çok geniş bir kitleye hitap etmesidir.  

Kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğümüz kadınların eşitlik ilkesi çerçevesinde, işgücüne katılımlarını artırıcı, geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeylerini yükseltici, eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı, her alandaki hakları konusunda bilgilendirici, sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici ve sağlık sorunlarını azaltmayı,  yönetime katılma imkanlarını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir.       

HAK-İŞ Genel merkez Kadın Komitesi tarafından kadın çalışmalarının daha etkin ve sistematik bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının kadın üye profili ve kadın çalışmalarının durum tespitini, ihtiyaçları belirlemek için son 3 yıldır  düzenli olarak anket çalışması gerçekleştirilmektedir. Ankette aşağıda yer alan sorular sorulmaktadır.   
    
Anket çalışmalarından çıkan sonuçlar derlenerek rapor haline getirilmekte, anket sonuçlarında çıkan zayıf yönlere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

2 Mart 2011 tarihinde toplanan HAK-İŞ Genel Merkez Kadın Komitesi toplantısında Konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızın kadın odaklı mevcut durumuna ilişkin derlenen 2011 yılı bilgileri tartışılarak önümüzdeki dönemde kadın odaklı çalışmaların kurumsal yaklaşımla ve ortak akılla hayata geçirilmesi ihtiyacı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede; kadın odaklı konuların üye sayısını artırmadan karar ve temsil mekanizmalarına katılıma, işyerinde karşılaşılan sorunlardan iş ve aile yaşamını uzlaştırmaya, eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede ele alan, kısa, orta ve uzun vadeli önceliklerimizi, hedeflerimizi, önerilerimizi içeren bir “Kadın Stratejisi ve Eylem Planı”nın hazırlanarak, çalışmaların bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Komite toplantısında “Kadın Stratejisi ve Eylem Planı”na altyapı oluşturmak üzere HAK-İŞ ve İl Temsilcilerinin, HAK-İŞ’e Bağlı Sendikaların Genel Merkez ve Şubelerinin, Bölge ve İl Temsilciliklerinin özen göstermesinde fayda görülen prensipler belirlenerek tüm teşkilata iletilmiştir.

ETKİNLİKLERİMİZ:


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ “ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE TACİZİN ÖNLENMESİ KONFERANSI”NA KATILDI (07 Aralık 2018, 13:29)


ASYA PASİFİK BÖLGESİNDEKİ SORUNLAR ELE ALINDI (07 Aralık 2018, 15:29)


HAK-İŞ KADIN KOMİTE BAŞKANI ZENGİN, 4. ITUC KONGRESİNDE KONUŞTU (06 Aralık 2018, 15:56)


HAK-İŞ KADIN KOMİTEMİZDEN 4. ITUC KONGRESİNE KATILIM (05 Aralık 2018, 15:18)


HAK-İŞ KADIN KOMİTEMİZDEN III. ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİNE KATILIM (26 Kasım 2018, 18:00)


HAK-İŞ ÜYELERİ KADINA ŞİDDETE HAYIR DEDİ (22 Kasım 2018, 19:10)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ (21 Kasım 2018, 17:48)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ OLARAK KKTC’DE KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME KONFERANSINA KATILDIK (20 Kasım 2018, 17:15)


YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ’NİN KIBRIS EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ (11 Kasım 2018, 12:05)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ OLARAK ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI KADIN PROJESİNE KATILDIK (11 Kasım 2018, 12:30)


ARSLAN, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN DİYARBAKIR EĞİTİMİNE KATILDI (02 Kasım 2018, 17:30)


ARSLAN, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN TRABZON EĞİTİMİNE KATILDI (27 Ekim 2018, 19:25)


YILDIZ, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN TEKİRDAĞ EĞİTİMİNE KATILDI (11 Ekim 2018, 18:06)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ÖÇAL’I ZİYARET ETTİ (08 Ekim 2018, 18:06)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ İSTANBUL’DA KOMİTE ÜYELERİYLE BULUŞTU (05 Ekim 2018, 12:40)


HAK-İŞ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN KAHRAMANMARAŞ EĞİTİMİ TAMAMLANDI (28 Eylül 2018, 14:40)


HAK-İŞ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN VAN EĞİTİMİ TAMAMLANDI (20 Eylül 2018, 18:26)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ TOPLANDI (19 Eylül 2018, 10:32)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ’NDEN 19 EYLÜL’DE GAZİ ZİYARETİ (19 Eylül 2018, 17:58)


YILDIZ, 2. TÜRKİYE-SUDAN KADIN BULUŞMASI TOPLANTISINA KATILDI (08 Eylül 2018, 15:10)


HAK-İŞ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN AYDIN EĞİTİMİ YAPILDI. (16 Ağustos 2018, 14:30)


ARSLAN: “15 TEMMUZ’UN YENİ BİR VERSİYONUNU YAŞIYORUZ” (11 Ağustos 2018, 18:55)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ OLARAK YOZGAT VALİSİ YURTNAÇ’I ZİYARET ETTİK (10 Ağustos 2018, 15:27)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KARACABEY’İ ZİYARET ETTİ (10 Ağustos 2018, 22:11)


HAK-İŞ KADINLARIN EĞİTİMLE GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ YOZGAT'TA BAŞLADI (09 Ağustos 2018, 10:47)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ AK PARTİ KADIN KOLLARI 5.OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI (04 Ağustos 2018, 17:30)


HAK-İŞ’TEN KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN PROJE (25 Temmuz 2018, 16:27)


ARSLAN, KADIN KOMİTESİ PROJE HAZIRLIK TOPLANTISINA KATILDI (11 Temmuz 2018, 14:06)


ARSLAN: “KADIN KOMİTELERİ SENDİKAL MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR” (24 Mayıs 2018, 14:03)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ TOPLANDI (13 Şubat 2018, 16:08)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI ÇAM'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ (08 Ocak 2018, 17:10)


‘SUSMAK MI, KARŞI KOYMAK MI’ PANELİNE KATILDIK (21 Aralık 2017, 13:20)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ 2. ULUSLARARASI İŞ’TE KADIN ZİRVESİ’NE KATILDI (06 Aralık 2017, 13:27)


AVRUPA İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (ETUC)KADIN KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ (01 Aralık 2017, 13:44)


YAVUZ, “GELİŞEN TÜRKİYE GÜÇLÜ KADIN” PROGRAMINA KATILDI (30 Ekim 2017, 15:20)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ OLARAK KADEM BAŞKANI AYDIN’I ZİYARET ETTİK (04 Ekim 2017, 15:27)


HAK-İŞ KADIN PROJEMİZ KAPSAMINDA PROJE EKİBİMİZLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRÜ USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİK (24 Ağustos 2017, 10:13)


SENDİKAL BAKIŞ AÇISIYLA KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN SORUN ÇÖZME YÖNTEMLERİ PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTAYLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ (23 Ağustos 2017, 16:14)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ OLARAK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA’YI ZİYARET ETTİK (09 Ağustos 2017, 18:28)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ OLARAK ÇSGB BAKANI SARIEROĞLU’NU ZİYARET ETTİK (05 Ağustos 2017, 15:46)


SENDİKAL BAKIŞ AÇISIYLA KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN SORUN ÇÖZME YÖNTEMLERİ PROJESİ (20 Temmuz 2017, 12:26)


HAK-İŞ KADIN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI REVİZE EDİLMESİ 1. ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ (18 Temmuz 2017, 14:06)


AVRUPA KADIN LOBİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ (17 Haziran 2017, 14:41)


AVRUPA İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (ETUC) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “EV’DE GÜVENDE, İŞ’TE GÜVENDE” PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ (17 Haziran 2017, 14:50)


AVRUPA İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (ETUC) İCRA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ (17 Haziran 2017, 14:52)


İstanbul Kadın Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi (22 Mayıs 2017, 11:54)


2017 REGİNA POLK ÇALIŞAN LİDER KADINLAR KONFERANSINA KATILDIK (15 Mayıs 2017, 17:13)


Antalya, Rize, Şanlıurfa Kadın Platformu Toplantıları Gerçekleştirildi (15 Mayıs 2017, 17:25)


HAK-İŞ KADIN KOMİTE BAŞKANIMIZ CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET KONUKEVİNDE (24 Mart 2017, 14:11)


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ETUC İCRA KOMİTE TOPLANTISINA KATILDI (26 Ekim 2016, 13:16)


KADIN DOSTU İŞYERLERİNİ BELGELENDİRME PROJESİ (13 Ekim 2016, 15:00)© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu