HAK-İŞ KOMİTELERİ


HAK-İŞ, genel merkez ve sendikalar düzeyinde aktif olarak katılımcı anlayışla;

Kadın Komitesi,
Gençlik Komitesi,
Kültür, Sanat Komitesi,
Engelliler Komitesi,
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitelerinin
kuruluş aşamalarını tamamlamış ve çalışmalarına devam etmektedir.

    KOMİTE BAŞKANLARIMIZ:
    Kadın Komitesi Başkanı :Fatma ZENGİN
    Gençlik Komitesi Başkanı:Elif YILDIRIM
    Kültür, Sanat Komitesi Başkanı :Birsen ÇİÇEK ODABAŞI
    Engelliler Komitesi Başkanı :Tamer İnanç İNANIR
    İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Başkanı :


Proje odaklı anlayışı benimseyen HAK-İŞ, komiteleri ile birlikte projeler üreterek çalışma hayatına yeni yaklaşımlar kazandırmayı öncelikleri arasında sayar.

HAK-İŞ, tüm üye sendikaları ile birlikte artan bir etkinlikle çalışmalarını sürdürmeye, hem ulusal hem de uluslararası arenada komiteleri bazında önemli bir aktör olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Aşağıda verilen bağlantılar takip edilerek komitelerimizin tanıtımı ve faaliyetlerinin bulunduğu bilgilendirme sayfalarına erişebilirsiniz.


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu