HAK-İŞ ENGELLİLER KOMİTESİ


HAK-İŞ Konfederasyonu tüm üye sendikaları ile birlikte artan bir etkinlikle engelli çalışmalarını sürdürme kararlılığındadır. HAK-İŞ, engelli çalışmalarını kapasite geliştirme yoluyla destekleme kararlılığındadır.

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilere yönelik HAK-İŞ, engellilerin topluma entegrasyonları ve çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılmasında duyarlı ve kararlıdır.

HAK-İŞ, “engelli”  olarak sürdürülen yaşamın da “insanca” bir yaşam olduğu gerçeğinin altını çizer.

Engellilerin sosyal içerme politikalarının en etkin uygulanması gereken toplum kesimi olduğunu düşünen HAK-İŞ, bu konudaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürecektir.

FAALİYETLERİMİZ:

HAK-İŞ “Farkındalığı Ve İstihdam Fırsatlarını Artırma” KONFERANSINDA (26-28 Ekim 2016)

© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu