HAK-İŞ 81 İL TEMSİLCİSİNİ ANKARA’DA TOPLADI

10 Nisan 2015 14:00, Haberler


HAK-İŞ 81 İL TEMSİLCİSİNİ ANKARA’DA TOPLADI

“YETERLİLİK ODAKLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ PROJESİ”

AÇILIŞ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirterek, “İSG konusu devlet politikası haline gelmeli, sadece işveren ve işçiler ile sınırlandırılacak bir konu değildir” dedi. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey olmayacağını söyleyen Arslan, “Ücretler bugün düşükse ilerleyen zamanlarda yükselir, sosyal haklar bugün az ise zamanla düzelir her şey yerine konulur. Ancak kaybedilen bir can aslan yerine konulmaz. Üretimi, kârı, verimliliği ve daha iyi mali şartları tabi ki tartışacağız ama hiç bir şey insandan ve hayatından daha önemli olamaz. Biz insan için varız” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, 81 İl Temsilcisini 10-11 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da toplayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ortaklığında yürütülen “Çalışanlara Yönelik Yeterlilik Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Projesi” açılış toplantısını gerçekleştirdi. Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk, ÇASGEM Başkanı İsmail Akgün, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter, HAK-İŞ 81 İl Temsilcisi, HAK-İŞ Yönetim Kurulu, HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Başkan ve Yöneticileri, çok sayıda akademisyen ile basın mensupları ve uzmanlar katıldı.

 

ÇASGEM Eğitim Uzmanı İsmail Akgün açılış ve proje tanıtımı konuşmasında proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Akgün, Proje ile HAK-İŞ İl Temsilcilerine ve HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı 5 sektörde (Metal, Orman, Genel Hizmetler, Gıda, Tekstil) ve 10 ilde (İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Antalya, Hatay, Karabük, Karaman, Kayseri) faaliyet gösteren sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinden seçilecek 100 işyeri temsilcisi veya Baş temsilci ve 1025 çalışana olmak üzere toplam 1125 kişiye ÇASGEM ortaklığıyla, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulan Ulusal Yeterliliklere dayalı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verileceğini söyledi. Akgün, söz konusu eğitimlerle İSG ve çalışma ortamlarının risklerine ilişkin bilinç düzeyinin artırılacağı ve iş kazalarının azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Arslan: “Gurur Verici Bir Proje”

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, projenin hayata geçirilmesi konusunda HAK-İŞ ve ÇASGEM’in kararlılığı ve beraber çalışma azminin olduğunu ve projenin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ülkemizdeki en önemli soruna değinen gurur verici bir proje olduğunu ifade etti.

HAK-İŞ 81 İl Temsilcisi ile İSG alanındaki en önemli gelişmeleri birinci elden paylaşmanın önemine değinen Arslan, projenin zamanlamasının çok önemli olduğunu, Mecliste İSG alanındaki son çıkan yasa ile paralel bir zamanda açılış toplantısının gerçekleştirilmesini başarılı bir çalışma olarak nitelendirdi.

 

Çalışma hayatında 2014 yılında çok vahim olaylar yaşandığının altını çizen Arslan, “Soma’daki maden faciası onu takip eden süreçte İstanbul’da gerçekleşen asansör kazası ve Ermenek’teki maden kazaları ile yıl ortalamasına bakıldığında iş kazalarının artarak devam ettiği bir süreci geride bıraktık” dedi.

 

“İş Sağlığı ve Güvenliği Konusu Devlet Politikası Haline Getirilmeli”

 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun devlet politikası haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, “İSG konusu devlet politikası haline gelmeli, sadece işveren ve işçiler ile sınırlandırılacak bir konu değildir. Devleti ve Milleti etkileyen bir konu olduğu için devlet politikası haline getirilmeli, yeni bir bakış açısı ve zihniyet oluşturulmalıdır. Sorumluluğu hiçbir kesim diğerine yüklemeden millet olarak elimizi taşın altına koymalıyız” dedi.

 

İSG konusunun sadece bakanlık nezdinde değerlendirilmesinin yanlış olacağını kaydeden Arslan, “İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece Çalışma Bakanlığı sorunu olarak değerlendirilmemeli, Türkiye Cumhuriyetinin sorunu olarak görülmeli buna bağlı olarak yeni bir kurumsal yapı oluşturularak, en üst kademede Başbakanlığı temsilen bir yetkilinin bulunduğu, bunun altının da sosyal taraflar ve konfederasyon veya sendikalar tarafından doldurulduğu bir yapının bir an önce kurulması gereklidir” dedi.

 

“Ölümlü İş Kazalarının Yüzde 95’i Önlenebilir”

 

Ölümlü iş kazalarının yüzde 95’inin önlenebilir olduğuna dikkat çeken Arslan, kaybedilenlerin kader sonucu değil tedbirler alınmadığından yaşamını yitirdiğini, önleyici tedbirlerin bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen projenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlenebilir tedbirler alma açısından önem taşıdığını belirten Arslan, “İSG konusunda sadece 81 ildeki 1.125 kişiye değil HAK-İŞ’in üyesi olan 300 bin kişiye de eğitim vermemiz gerekiyor. Çünkü şu anda iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yanlış yaklaşımlar neticesinde her yıl hayatının baharındaki gençler ölüme yollanıyor. Biz çocuklarımızı gençlerimizi genç yaşlarında ölüme yollamaya değil hayata hazırlamaya önem vermeliyiz” dedi.

 

Ölümlü kazaların önlenebilirliği konusundaki rakamlar göz önüne alındığında sendikalara büyük görev düştüğünün altını çizen Arslan, sendikalar için Toplu İş Sözleşmelerinin önemi kadar bu sözleşmelere eklenecek olan iş sağlığı ve güvenliği konusundaki maddelerin de o kadar önemli olması gerektiğini kaydetti.

 

“Kaybedilen Bir Can Asla Yerine Konulmaz”

 

Arslan, “Ücretler bugün düşükse ilerleyen zamanlarda yükselir, sosyal haklar bugün az ise zamanla düzelir her şey yerine konulur. Ancak kaybedilen bir can aslan yerine konulmaz. Üretimi, kârı, verimliliği ve daha iyi mali şartları tabi ki tartışacağız ama hiç bir şey insandan ve hayatından daha önemli olamaz. Biz insan için varız. Şeyh Edebali’nin de dediği gibi -İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın- felsefesini çalışmalarımıza yansıtmalıyız. TİS yaptığımız yerlerde oluşturduğumuz İSG komisyonlarında daha aktif olmalıyız. İşletme ve işyerlerindeki paradigmalara göre kendimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Bu kötü gidişata dur deme konusunda elimizi taşın altına koymalıyız” dedi.

 

HAK-İŞ’in 12. Olağan Genel Kurul’unda aldığı kararlara atıfta bulunan Arslan, “Bizim ülkemizde, bölgemizde ve küremizdeki mazlumlara karşı borcumuz var. Bunu mali bir borç olarak algılamamak bir sorumluluk olarak algılamak gerekir. Hor görülmüşlerin, mazlumların, derdini çözmek, gözyaşını dindirmek bizim sorumluluğumuz. Bunu yaparsak HAK-İŞ’in misyonu yerine getirilmiş oluruz. HAK-İŞ’in misyonu dar ve kısır bir kapsam değil, evrensellik bakışı olan bir misyondur” dedi.

 

HAK-İŞ Sıradan Ücret Sendikacılığını Yıllar Önce Reddetti”

 

HAK-İŞ’in sıradan ücret sendikacılığını yıllar önce reddettiğini belirten Arslan, İl temsilcilerine teşekkürde bulunarak, “ İl Temsilcilerimizi görevlerini sembolik olarak gerçekleştirmekten uzak durup, fiili olarak katkıda bulundukları için kutluyorum. İl Temsilcilerimizin HAK-İŞ’in bütün şubelerinden üstte bir sorumluluğu var. Onlar HAK-İŞ ile 81 İl’in arasında köprü vazifesi kuruyorlar” dedi.

 

Kayıtdışı İstihdam

 

Kayıtdışı istihdam oranlarında Türkiye’ye yakışmayan bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz vurgulayan Arslan, istatistiklere göre %34 olan kayıtıdışı istihdam oranının OECD ülkeleri arasında en yüksek rakam olduğunu, bu sorunun aşılmasında en önemli argümanın sendikalar olduğunu, örgütlenme olan yerlerde kayıt dışılığın olamayacağını bu nedenle örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ile ülkemize en büyük katkının sağlanacağını ifade etti.

 

Taşeron Sistemi

 

Taşeron meselesi konusunda HAK-İŞ’in büyük başarılara imza attığını vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ taşeron sorunu konusunda uzun mesafeler kaydetti. Öncü girişimleri ve çabaları sonucu siyaset kurumunun da bundan etkilenmesi sonucu oluşan bir başarı öyküsüdür bu. Geldiğimiz noktada taşeronların örgütlenmesi ve Toplu İş Sözleşmesi elde etme konusunda büyük başarılar sağladık ve ülke genelinde taşeron örgütlenmesi seferberliği başlattık. Biz bu aşamada Türkiye’nin bir ayıbını ortadan kaldırıp, kamudaki gelir adaletsizliğini gidereceğiz. 2015 yılı inşallah taşeron işçilerle TİS yaptığımız bir yıl olacaktır” dedi.

 

7 Haziran Seçimleri

 

Milletin iradesinin tecelli etmesi açısından 7 Haziran Seçimlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Arslan, demokratik ve özgür bir Türkiye’ye katkıda bulunacak olan seçimlerin bütün milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni etti. Arslan, “Türkiye’de en iyi yapılan şey seçimlerdir. Bugüne kadar, Türkiye’deki hiç bir seçim şaibelidir diye Yüksek Seçim Kurulu ve uluslararası arenada şaibe ile ilgili herhangi bir kara listeye alınmamıştır. Kavgasız, demokratik, halkın iradesini ortaya koyduğu bir seçim geçirmeyi ümit ediyoruz” dedi.

 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

 

HAK-İŞ’in her yıl 1 Mayıs’ı farklı bir ilde kutlamasına ilişkin kararını hatırlatan Arslan, “Barışın, kardeşliğin, insani hassasiyetlerin zirve yaptığı Hz. Mevlana’nın ikliminde 1 Mayıs’ı Konya’da gerçekleştireceğiz” dedi.

 

1 Mayıs’ın yıllarca ülkemizde kaos ortamında geçmesinin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Arslan, son 10 yılda 1 Mayıs açısından önemli başarılara imza atıldığını, önce isminin değiştirilip ‘Emek ve Dayınışma’ günü yapılmasını ardından resmi tatil ilan edilmesinin göz ardı edilemeyecek düzeyde önemli olduğunu ifade etti. Arslan, kavga ve gürültüden uzak, bayram havasında ve barış ortamında bir 1 Mayıs kutlamak isteyen herkesi HAK-İŞ ve Memur-Sen’in Konya’da birlikte gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

 

Akbıyık: “HAK-İŞ’in Çalışma Hayatına Katkıları Çok Büyük”

 

ÇASGEM Başkanı İsmail Akbıyık ise HAK-İŞ’in yürütmüş olduğu projede ÇASGEM’in paydaş olduğunu belirterek, HAK-İŞ ve bağlı sendikaların bu ve benzer alanlarda çok sayıda başarılı çalışmaya imza attığını vurguladı.

ÇASGEM’in sosyal taraflarla her zaman etkin işbirliği içerisinde olduğunu ifade eden Akbıyık, ÇASGEM ile HAK-İŞ arasında yapılan çalışmalara atıfta bulunarak, projeleri önemsediklerini ve çalışma hayatına HAK-İŞ’in büyük katkıları olduğunu belirtti.

 

Bu proje ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda interaktif yönden bilgilendirilecek olduğunu kaydeden Akbıyık, HAK-İŞ ile birlikte bir takım ruhuyla ülkemize faydalı çalışmalar yapmaya devam edileceğinin altını çizdi.

 

İlter: “HAK-İŞ İSG Konusundaki Sorumluluğa Özen Gösteriyor”

 

Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter, çalışma hayatının temel sorunlarından bir tanesi olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini belirtirken, HAK-İŞ’in bu sorumluluğa özen gösterdiğini ve bu sayede işçi ve işveren sendikalarına olan güvenin de artacağını ifade etti.

HAK-İŞ tarafından yapılan projenin tüm sendikalara örnek olması gerektiğini ifade eden İlter, ülkemizin bu yıl üstlendiği G-20 Dönem başkanlığı sürecinde proje sonunda elde edilecek çıktılarında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

 

Konuk: “HAK-İŞ’in Projesi Takdire Şayan”

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk, İSG konusunda ülkemizdeki birçok ilde HAK-İŞ İl Temsilcilerine ve işçilere eğitim verilmesini takdirle karşıladı. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda sosyal tarafların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışma gayretlerinin ümit verici olduğunu belirten Konuk, iş kazaları konusunda istatistikler hakkında bilgi verdi. Konuk, İş kazalarındaki acı durumlara kaza demeden önce bunlarla ilgili önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sorunun çözülmesinde anahtar rol oynayacağını vurguladı.

Protokol konuşmaları ve öğle yemeğinin ardından oturum başkanlığını Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yaptığı “İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Yeni Yaklaşımlar” konulu bir sempozyum düzenlendi. Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’in iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. HAK-İŞ’in sendikacılık faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusuna ücretten daha çok önem verdiğine dikkat çekerek, işçileri de bu konuda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.


Sempozyumda, A Sınıfı İSG Uzmanı Kadir Tomas, ÇASGEM Uzmanı, Şeyhmus Ektirici, TİSK Hukuk Müşaviri Z. Ulaş Yıldız, ILO İSG Ulusal Program Yetkilisi Burcu Akça ve A Sınıfı İSG Uzmanı ve Teknik Öğretmen Mehmet Pancar birer sunum yaptı. Sempozyum soru cevap bölümüyle sona erdi.

Toplantının ikinci gününde oturum başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay’ın yaptığı, “HAK-İŞ İl Temsilcileri İş Sağlığı ve Güvenliği Görüş ve Önerileri”nin alındığı, İl Temsilcilerinin sorun ve görüşlerini yansıttığı interaktif bir toplantı gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak eğitim salonunda da akademisyen, eğitmen ve İSG Uzmanları tarafından “Yeterliliğe Dayalı İSG Eğitim Modüllerinin Çerçevesinin Hazırlanması ve Proje Hazırlık Çalışmaları” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Akıllı Okul Kampanyası kapsamında kura çekilerek 4 İl Temsilcisine Tablet hediye edildi. Program, Genel Başkanımızın kapanış konuşması ile sona erdi. Program sonrasında günün anısına toplu fotoğraf çekildi.


HABERE AİT GÖRSELLER :

10 Nisan 2015 14:00, Haberler


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu