HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU

29 Aralık 2011 14:00, Haberler


     

HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU

    

Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-İŞ Yönetimi, basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. 2011 yılını değerlendirdi, 2012 yılından beklentilerini ifade etti, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Basın mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen akşam yemeğine Genel Başkan Yardımcılarımız, Settar Aslan, H. Ferudun Tankut, Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Osman Yıldız da katıldı.  

  

 

    

HAK-İŞ Konfederasyonu için 2011 yılının önemli bir yıl olduğunu ifade eden Arslan,  “2011 yılında 12. Olağan Genel Kurulumuzu yaptık, aynı zamanda 36. yaş günümüzü kutladık. Türkiye yeni bir genel seçimi gerçekleştirdi. Yeni anayasa tartışmaları yoğun bir biçimde devam ediyor. Yine dışarıda ve içeride pek çok gelişmeyi hep birlikte 2011 yılında yaşadık. Çalışanlar adına umutlanacağımız, zaman zaman hayal kırıklıkları yaşadığımız bir süreç gerçekleşti. Umarım 2012 yılı hepinizin arzu ettiği, hedeflediğiniz, beklediğiniz hususların gerçekleştiği bir yıl olur” dedi. HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 2012 yılında bütün işkollarında olduğu gibi basın yayın gazetecilik iş kolunda da bir sendika kurmayı hedeflediğini anlatan Arslan, “Basın emekçilerinin sendikalaşması konusunda bir katkımız desteğimiz olmasını umut ediyoruz” dedi.

    

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2821 ve 2822 sayılı yasaların değiştirilmesi konusunda ciddi bir çalışma yapıldığını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından üzerinde büyük bir uzlaşıyla hazırlanan Toplu İş İlişkileri Kanunu’nun Bakanlar Kuruluna sevk edildiğini anlatarak, “Biz HAK-İŞ olarak uzlaştığımız konulardan geri adım atılmamasını istiyoruz. Uzlaşamadığımız konularla ilgili olarak da tarafların görüşlerini gerek komisyon, gerekse parlamentodaki çalışmalar esnasında, görüşlerimizi paylaşarak arzu ettiğimiz düzenlemenin yapılmasına çaba sarf edeceğiz” dedi.  HAK-İŞ’in sürecin daha açık ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesinden yana olduğunu belirtirken, şöyle devam etti:

 

  

“Bazı çevrelerin bazı lobilerin, bu yasanın uzlaşılmış konularını bile yeniden engellemek ve bu yasanın çıkmaması için yoğun bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Umarım Sayın Bakan ve hükümet bu lobilerin engelleme girişimlerini dikkate almaz ve kısa zamanda bu yasa Parlamento gündemine gelir. Çünkü yasanın erteleme süresi son olarak 30 Ocak. 30 Ocak’a kadar bu yasanın çıkmaması çalışma hayatının yeni bir kaosla karşı karşıya kalması demektir. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Türkiye de çalışanlar da bunu hak etmiyor. Biz bu kararlılığımızı her platformda sürdürmeye devam ediyoruz, çabalarımızı devam ettiriyoruz. Sayın Başbakan’a özel olarak bir mektup yazdık. Bütün bakanlara ayrı ayrı bu konunun nasıl önem arz ettiğini, Türkiye ve çalışma hayatının geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu belirten bir mektubu bütün bakanlara ayrı ayrı gönderdik. Ayrıca bütün bakanlarla ayrı ayrı randevu alarak görüşme devam ettiriyoruz. Bazı bakanlarımızla görüştük, bazılarıyla randevuları önümüzdeki haftalarda yine aldık görüşeceğiz. Hem parlamentodaki siyasi partilerle, hem bakanlarla hem de kamuoyuna bu konuda doğru ve sürekli bilgi aktararak, bu süreci arzu ettiğimiz bir noktada tamamlamak için gayret ediyoruz. Bu işin zorluğunu biliyorum çünkü 30 yıldır bu yasanın değişmemesinden de anlaşılacağı gibi çok ciddi bir statükodan beslenen mevcut durumdan bir çevre var. Bu çevrelerin bu direnişini kırmak gerçekten zor. Ama Türkiye’nin bunları aşması gerekiyor. Türkiye çağdaş, ILO’nun normlarını içine sindirmiş, Avrupa Birliği sürecini dikkate alan uluslar arası sözleşmeleri uyumlaştıran bir yasaya ihtiyacı var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ve mücadelemizi, çabamızı, gayretimizi bu yasanın bu süre içerisinde çıkması konusuna özellikle teksif edeceğiz. Bunu da inşallah başarırız diye düşünüyorum.”

  

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonunun Anayasa çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Genel Başkan Yardımcımız Settar Aslan’ın başkanlığında uzman ve hukukçulardan oluşan bir Anayasa Komisyonu oluşturulduğunu anlatan Arslan, bu Komisyonun üç aydır titiz ve ciddi bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. HAK-İŞ’e bağlı sendikalar ve il temsilciliklerinin katılımıyla yaklaşık beş bin kişi arasında bir anket çalışması yapıldığını da kaydeden Arslan, bu çalışmaların sonucunda birey odaklı, özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu ve sosyal boyutu öne çıkaran bir Anayasa taslağı hazırlandığını anlattı. Bu temel talepler çerçevesinde madde bazlı anayasa yazımının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Arslan, “31 Aralık itibariyle HAK-İŞ’e özgü, HAK-İŞ’in tamamen tabanıyla birlikte hazırladığı yaklaşık 90 maddelik anayasa teklifimizi Komisyonumuza sunacağız. HAK-İŞ, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacak. Umarım Türkiye, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, insan odaklı ve Türkiye’ye yakışan, geniş mutabakatla oluşturduğumuz bir anayasayı gerçekleştirmiş olur” dedi. Arslan, “HAK-İŞ, tabanının da görüşlerini alarak bir yeni anayasa sürecini yaşamıştır. Önümüzdeki cumartesiden itibaren kamuoyuyla da bu anayasa çalışmamızı paylaşacağız. Ve inşallah bunu da tartışmaya açacağız” dedi.

 

   

HAK-İŞ’in toplumdaki bütün mağdur edilmiş, hakkı zayi edilmiş, haksızlığa uğramış, dışlanmış, dezavantajlı grupların ve bütün sosyal kesimlerin sesi ve onların sözcüsü olmak gibi bir misyonu olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ’te üyelerimizin olduğu kadar, emeklilerinde, işsizlerinde, yoksunlarında, yoksularında bütün dezavantajlı gruplarında hakkı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

  

  

  

HABERE AİT GÖRSELLER :

29 Aralık 2011 14:00, Haberler


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu