HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ İLE MEMUR-SEN KADIN KOMİSYONU DİYALOG GÜÇLENDİRMEK VE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

18 Mayıs 2019 14:15, Komite Etkinlikleri


HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ İLE MEMUR-SEN KADIN KOMİSYONU DİYALOG GÜÇLENDİRMEK VE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ


HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ile Memur-Sen Konfederasyonu Kadın Komisyonu 17 Mayıs 2019 tarihinde diyalog güçlendirme ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldi. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kadınların çalışma hayatındaki ulusal ve uluslararası boyuttaki sorunları ve olası çözüm yolları tartışıldı. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 2007 yılında temelleri atılan HAK-İŞ Kadın Komitesi’nin HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda da aktif bir şekilde işlediğini ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Başkanlığında zirve yaptığını dile getirdi. 

HAK-İŞ Konfederasyonu ile ilgili son verileri paylaşan Zengin, “Sendikalarımızın Genel Merkez yönetim, denetim ve disiplin kurullarında toplam 33 tane kadın yöneticimiz var. Şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarında ise 77 kadın yöneticimiz var. 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 1334 kadın işyeri temsilcimiz var” şeklinde konuştu. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi üyelerinin, ETUC ve ITUC Kadın Komitelerine seçilerek komitenin uluslararası alanda faaliyet gösterdiğini belirten Zengin, “MEMUR-SEN birçok alanda aynı görüşü ve aynı davayı paylaştığımız bir konfederasyondur. Benzer işkolu ve hizmet kolu bir araya gelerek daha da güçlenmeli aynı işyerinde omuz omuza çalışan işçi ve memurlarımızın sesi olmaya, birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Sendikacılıkta karar mekanizmalarındaki kadınlarımız çok az. Sorunlar kadın penceresiyle çözülmeli ve bunun ortaya konulması için kadın sendikacılığının geliştirilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Kadınların dünya üzerinde sesinin değil sözünün olmadığını dile getiren Aydın, “Evinde, toplumda, çalışma hayatında geri planda kalmış kadınların bu hayata daha aktif katılmalarını istiyoruz. Güç örgütlülükle olur” dedi. 

Kadının çalışma şartlarının aileyi örselemeyecek şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, HAK-İŞ ile birlikte yapılabilecekleri şeylerin adımının bu toplantıda atıldığını söyledi. 

Toplantı üyelerin karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

18 Mayıs 2019 14:15, Komite Etkinlikleri


© 2019 HAK-İŞ Konfederasyonu