HAK-İŞ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN VAN EĞİTİMİ TAMAMLANDI

20 Eylül 2018 18:26, Komite Etkinlikleri


HAK-İŞ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN VAN EĞİTİMİ TAMAMLANDI


Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin üçüncü eğitimi 20-21 Eylül 2018 tarihinde HAK-İŞ Van İl Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Van’daki eğitim toplantısının açılışına Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fazıl Tamer, Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, Vaski Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Talay, Ak Parti Tuşba Kadın Kolları Başkanı Hacer Sevgin Altın, Ak Parti İpekyolu Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu, Ak Parti Edremit Kadın Kolları Başkanı Yüksel Karaca, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın il başkanları, yöneticileri ile komite başkanları ve basın mensupları katıldı.

Eğitimin açılış toplantısında HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Zengin ile proje uzmanlarından Elif Yıldırım, Mert Tezer, eğitimcilerden Dr. Nuran Halise Belet, Dr. Neşe Yıldız, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Av. Kiraz Bilge Akçomak Süren ve Rahim Aladağ da hazır bulundu.

Eğitim programının açılışında konuşan Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yarım asrı geride bırakmak üzere olduğunu ve bu süreçte Türk sendikal hareketinin ve uluslararası sendikal hareketin önemli bir aktörü olduğunu belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50 yıla yakın süredir ilkeli, kararlı, onurlu sendikal hareketi devam ettirdiğini, birçok ilkeyi geliştirdiğini ve bu ilkeler çerçevesinde devamlı daha ileriye adım attığını vurgulayan Yıldız, “HAK-İŞ olarak, sloganların ötesine geçerek, projeleri, özgün çalışmaları hayata geçirdik” dedi.

Yıldız, Ekim ayında gerçekleştirilecek olan HAK-İŞ kuruluş yıldönümü faaliyetlerinden, HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası arenada etkin ve aktif rolünden,  HAK-İŞ’in tüm faaliyetlerinin artık zirvesel olarak kutlandığını anlattı.

HAK-İŞ’in kadınlar konusunda öncülük ettiğini ve kadınların çalışma hayatında, sendikal harekette, toplumsal yaşamda daha çok yer almaya başladığını belirten Yıldız, “Büyüyen ve Güçlenen Türkiye’nin en önemli mihenk taşı kadınlardır. Kadın üyelerimizin daha çok güçlenmesini ve toplumun her kademesinde daha fazla yer almalarını istiyoruz. Bu anlamda Van’daki sendikalarımızda kadın üyelerimizin oranında son yıllarda ciddi artışlar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise, yaptığı konuşmada projenin içeriği hakkında bilgi verdi. 8 ilde yapılması planlanan eğitimlerin ilk ikisini Yozgat ve Aydın illerinde başarıyla tamamladıkları anlatan Zengin, son eğitimi, yoğun talep üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştireceklerini söyledi.

Konuşmasında HAK-İŞ’in uluslararası arenadaki çalışmalarına değinen Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi’nin geçtiğimiz haftalarda Sudan’ın kadın temsilcileri ile gerçekleştirdikleri eğitim programından bahsederek, Sudan’da kadınlara yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

HAK-İŞ’in son yıllarda gerçekleştirdiği kadın projelerinin kapsamı hakkında bilgi veren Zengin, projelerden çıkan sonuçların analiz edilerek kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitime ihtiyaç duyduklarının tespit edildiğini açıkladı.

HAK-İŞ koordinatörlüğünde, 2018 yılı itibariyle yürütülmekte olan bu projenin daha önce yürütülmekte olan projelerin devamı olduğunu, toplumsal cinsiyet algısı ve kapsamının, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasının, bireyler için karar mekanizmaları ve iletişim becerilerinin ve çalışma hayatında kadın haklarının önemli konular olduğunun altını çizdi.

HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, iki gün sürecek olan toplantıda kadınların eğitim yoluyla güçlendirilmesi konusunun enine boyuna ele alınacağını söyledi.

Programda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çovaz birer selamlama konuşması yaptılar.

Açılış programında konuşma yapan Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran’da bir konuşma yaptı. Konuşmasında kadınların toplum üzerindeki artan rolünden bahseden Duran, kadınların inançla dirayetle Türkiye’de önemli bir konumda olduğundan bahsetti. Duran, eğitimin hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış programında Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da bir konuşma yaptı. Konuşmasında, demokrasinin en önemli ayağının STK’lar olduğunu belirten İnanç, kendisinin de eski bir sendikacı olduğunu belirterek, sendikal mücadelenin önemine vurgu yaptı. Geleceğimizin teminatı olan gençleri kadınların yetiştirdiğine dikkati çeken İnanç, kadınlara bu süreçte annelere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Açılış programının son konuşmasını, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz yaptı. Çohaz konuşmasında, kadın hakları konusunda Türkiye’de önemli gelişmeler olduğunun altını çizdi. Sosyal hizmetler, sosyal politikalar ve kadın haklarının geliştirilmesi noktasında topyekün bir mücadelenin gerekliliğini vurguladı.  Eğitimin hayırlı olmasını temenni etti ve başarı dileklerini iletti.

Fotoğraf çekiminin ardından projenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Modül Eğitimlerine geçildi.

Birinci günün ilk eğitimi Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Belet tarafından gerçekleştirildi. Eğitimci hoca tarafından katılımcılara, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı, Kapsamı ve Mobbing” konusunda eğitim verildi. Dr. Nuran Halise Belet, eğitim sonunda katılımcıların kendisine yönelttiği soruları cevaplandırarak eğitimini tamamladı.

Birinci günün ikinci eğitimi ise, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tarafından  “Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar” konusunda verildi. 

Dr. Neşe Yıldız eğitimde; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında olduğunu, bu çerçevede kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerden ve tavsiye kararlarının kabul edildiğini, G20 kapsamında cinsiyet eşitliği çalışmalarının var olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı, ILO, BM, AB gibi uluslararası kuruluşların toplumsal cinsiyet alanındaki sorunlarını, antlaşmalarını, sözleşmelerini, bildirgelerini, tavsiye kararlarını, Strateji Belgeleri’ni, Eylem Planları’nı katılımcılara aktardı.

Yıldız, eğitim sonunda kendisine yöneltilen soruları cevaplandırarak eğitimi tamamladı.

“İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” konu başlığındaki eğitim,  Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından gerçekleştirildi. Eğitim sunumunda, kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında yaşanan sıkıntılara ve çözüm önerilerini anlatan Özaydın, Türkiye’deki kadın profiline ilişkin bilgileri katılımcılara aktardı. 

Birinci günün son eğitimi ise; konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Avukatı Kiraz Bilge Akçomak Süren tarafından “Çalışma Yaşamındaki Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar” hakkında verildi. Katılımcılar işyerlerinde yaşadıkları gerek doğum izinleri gerek fazla çalışma süreleri gibi konularda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sorular yönelttiler. Akçomak, tüm soruları titizlikle cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda bilgilendirdi.

Eğitimin sonunda proje ekibi tarafından tüm katılımcılara, çalışma hayatındaki kadınların ihtiyaç duydukları diğer eğitim konularının tespit edilmesi amacıyla "İhtiyaç Tespit Anketi" formları dağıtıldı.

Anketin cevaplanmasının ardından birinci günün eğitimi tamamlandı. 

2. GÜN EĞİTİMİ

Proje eğitimlerinin ikinci gününde Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından katılımcılara "Toplu İş Sözleşmelerinde Müzakere Teknikleri" konusunda kapsamlı bir eğitim verildi. Katılımcılar işyerlerinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sorular yönelttiler. Özaydın, tüm soruları cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda bilgilendirdi.

Günün ikinci eğitimi, HAK-İŞ Uzmanı Elif Yıldırım tarafından "Sivil Toplum ve Sendikal Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve Kadın Temsili-Aktif Vatandaşlık" konularında gerçekleştirildi. Yıldırım, eğitimde sivil toplum ve sendikal harekette gönüllü faaliyetlerin önemi ile sosyal diyalog kavramını anlattı. Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun sendikal mücadeledeki yerini ve önemini, ulusal ve uluslararası sosyal diyalog mekanizmalarında temsil edildiği komiteleri, konseyleri ve kurulları katılımcılarla paylaştı. HAK-İŞ'in sendikal harekette kadına verdiği değer ve HAK-İŞ'li kadınların yer aldığı sendikalardaki temsil durumları hakkında bilgi verdi.

Günün son eğitimi Kişisel Gelişim Uzmanı Rahim Aladağ tarafından "İletişim Teknikleri" konusunda gerçekleştirildi. Eğitime tüm katılımcıların interaktif bir şekilde katılımı sağlandı. Eğitime yoğun ilgi gösteren katılımcılar, iletişim teknikleri ve davranış kuralları konusunda kapsamlı bilgiler edindiler. 

Günün sonunda tüm katılımcılara Katılım Sertifikası ve çanta hediye edildi.

Sertifika töreninden sonra eğitime katılan tüm katılımcılarla toplu fotoğraf çekildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Van’daki eğitimler başarıyla tamamlandı.

ZENGİN, TUTKU FM'E KONUK OLDU

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Tutku FM'de Salih Geçken'in sunduğu canlı yayın programına konuk oldu. 

Zengin canlı yayınlanan programda, HAK-İŞ Kadın Komitesi faaliyetleri ve Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.20 Eylül 2018 18:26, Komite Etkinlikleri


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu