HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ETUC İCRA KOMİTE TOPLANTISINA KATILDI

26 Ekim 2016 13:16, Komite Etkinlikleri


Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Komitesi toplantısı 26-27 Ekim 2016 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşti. Toplantıya Konfederasyonumuz HAK-İŞ'i ve ETUC kadın komitesini temsilen ETUC kadın komitesi başkan yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan katıldı.

Toplantı gündemi tüzük organlarındaki değişikliklerin onayı, Genel Sekreterin raporu, Avrupa’nın geleceği, ETUC eylem planı, Kanada ve AB arasında yapılan CETA Ekonomik ve Ticaret Anlaşması, Avrupa’da kendi işinde çalışan kişilerin korunması, ETUC’un örgütlenmedeki rolü ve stratejisi, ETUC ücret artış kampanyası, iflas durumundaki şirketlerde toplu iş sözleşmeleri ve işçilerin korunması, İklim Değişikliği belgesi COP22 ile ilgili pozisyon,sermaye piyasası birliği pozisyonu, ETUC ara dönem değerlendirilmesi, Sosyal Diyalog, 2017 üyelikleri konularından oluştu.

Toplantının açılışında konuşma yapan ETUC genel sekreteri Luca Visentini, raporunda Türkiye’ye ITUC Genel sekreteri ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyerete ilişkin bilgiler verdi ve 15 Temmuz darbesinin Avrupa için şok edici bir gelişme olduğunu ancak farklı görüşlere sahip tüm konfederasyonların bir araya gelerek ortak bir deklerasyon yayınlanmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Pınar Özcan kadın komitesi adına Avrupa’nın geleceği konusunda söz alarak, politika dokümanında cinsiyet eşitliği bakış açısının eksik olduğunu, Avrupa’nın geleceği denince cinsiyet eşitliği sağlanmış, cinsiyete dayalı ücret farklılıkları ve emeklilik ücret farklarının olmadığı, karar alma mekanizmalarında kadın ve erkeklerin eşit oranda temsil edildiği, iş ve aile yaşamının dengelendiği, kadına karşı şiddetin olmadığı, eşit insan haklarının olduğu, kadınların ekonomik pozisyonlarının güçlendiği bir Avrupa olması gerektiğini söyledi. Avrupa’nın 2020 hedefinin yüzde 75 kadın ve erkeğin istihdama katılması olduğunu ve bu hedefe ancak kadınların istihdama dahil edilerek ulaşılacağını, Avrupa’nın sosyal ve ekonomik refahı için cinsiyet eşitliği konusunda açık bir vizyona sahip olunması gerektiğinin önemli olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda ücret artış kampanyasına ilişkin konuda söz alan Özcan, ücret artış kampanyasında cinsiyete dayalı ücret farklılığının ele alınması gerektiğini, cinsiyete dayalı ücret farklarının engellenmesiyle sosyal adalet ve eşit fırsatlar yaratılacağının altının çizilmesi gerektiğini, ETUC hedefleri arasına cinsiyete dayalı ücret farkı konusunun alınması gerektiğini söyledi.

Gündem maddelerin tartışılması ve katılımcıların görüşlerinin alınmasının ardından icra kurulu toplantısı sona erdi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

26 Ekim 2016 13:16, Komite Etkinlikleri


© 2019 HAK-İŞ Konfederasyonu